Byggnadsbestämmelser

Jord- och skogsbruksministeriet styr byggandet vid gårdar genom förordningar och byggnadsbestämmelser och -anvisningar (MMM-RMO).

Lista över byggnadsbestämmelser

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i lantbruket (1559/2016) 

Jord - och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölkkostallar som understöds (786/2015)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar (695/2015) (upphävd med JSM:s förordning 1559/2016)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella på byggnader som stöds inom hästnäringen (588/2015)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för stödfinansierat byggande av produktionsbyggnader för pälsdjur (1154/2014)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och getstallar som understöds (475/2014)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och getstallar som understöds (485/2016)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om brandtekniska krav för byggnader som understöds (474/2014)

Jord- ocn skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar (1038/2013)

Bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar (1038/2013)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av fjäderfästallar som understöds (533/2012)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och getstallar som understöds (532/2013) (upphävd med JSM:s förordning 475/2014)

Jord- ocn skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar (1065/2012) (upphävd med JSM:s förordning 1038/2013)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölkkostallar som understöds (164/2012)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om brandtekniska krav för byggnader som understöds (163/2012) (upphävd med JSM:s förordning 474/2014)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministerets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölkkostallar som understöds (32/2012)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölkkostallar som understöds (8/2012)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar (354/2011) (upphävd med JSM:s förordning 1065/2012)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för svinstallsbyggande som understöds (243/2010)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav på byggnader inom hästnäringen i fråga om understött byggande (764/2009)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillämpning av byggbestämmelser och rekommendationer för byggande som stöds (763/2009)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnads-bestämmelser och rekommendationer för byggande som stöds - 100/01) -  JSM 763/2009

- Bilaga 1: JSM BBA C1 Produktions-, lager- och företagsbyggnader i lantbruket, allmänna planeringsprinciper

- Bilaga 2: JSM-BBA C1.2.1, Husdjursbyggnader, byggnader för mjölkboskap (upphävd med JSM:s förordning 8/2012 och 32/2012)

- Bilaga 3: JSM-BBA C1.2.2, Husdjursbyggnader, byggnader för köttboskap

- Bilaga 4: JSM-BBA C1.2.3, Husdjursbyggnader, byggnader för svinhushållning (upphävd med JSM:s förordning 42/05)

- Bilaga 5: JSM-BBA C1.2.4, Husdjursbyggnader, byggnader för fjäderfä (upphävd med JSM:s förordning 533/2012)

- Bilaga 6: JSM-BBA C1.2.5, Husdjursbyggnader, byggnader för får och getter (upphävd med JSM:s förordning 532/2013)

- Bilaga 7: JSM-BBA C1.2.6, Husdjursbyggnader, häststallar (upphävd med JSM:s förordning 764/2009)

- Bilaga 8: JSM-BBA C1.2.7, Husdjursbyggnader, pälsdjursfarmer (upphävd med JSM:s förordning 1154/2014)

- Bilaga 9: JSM-BBA C2.1, Uppvärmning av lantgård, värme och ventilation i bostadsbyggnader

- Bilaga 10: JSM-BBA C2.2, Uppvärmning och stallklimat i lantbrukets driftsbyggnader

- Bilaga 11: JSM-BBA C3, Belysning i husdjursbyggnader

- Bilaga 12: JSM-BBA C4, Miljövård kring husdjursbyggnaderna

- Bilaga 13: JSM-BBA C5, Brandsäkerhet i husdjursbyggnaderna (upphävd med JSM:s förordning 25/04)

- Bilaga 14: JSM-BBA F3, Förhandsgodkännande, allmänna tillämpningsregler (avslutad)