Årligt seminarium

Forskningsprogrammet ordnar varje år ett endagsseminarium för att informera om de forskningsresultat som programmet producerar och för att öka interaktionen med förvaltningen och forskarna.

Det första årliga seminariet hölls i Ständerhuset i Helsingfors den 15 februari 2017. På seminariet presenterade de MATO-forskningsprojekt som redan kommit igång sina mål och hittills uppnådda resultat. Dessutom informerades om ämnesområdena i MAKERA-projektansökan våren 2017 och om hur ansökan går till i praktiken.

Alla presentationer under seminariet kan laddas ner som PDF-filer (presentationerna är på finska):

De årliga seminariernas program och föredrag kommer att arkiveras på denna webbsida där de kan laddas ner.