Årsseminarium

Varje år ordnas en seminariedag där man informerar om programresultaten och stärker dialogen med förvaltningen och forskarna.

Det första seminariet ordnas i Ständerhuset i Helsingfors onsdag den 15 februari 2017 kl. 12.00-16.30. Seminariet är finskspråkigt. Tillställningens program och anmälning (senast 31.1.2017) finns på motsvarande webbsidan på finska.

På seminariet presenteras målen för de pågående forskningsprojekten samt projektresultaten. Ytterligare informerar man om de temaområden som valts ut för MAKERA-projektefterlysning och hur den genomförs i praktiken.

I fortsättningen seminarieprogrammen och presentationerna från tidigare år laddas ner på denna sida.