Minister

Jord- och skogsbruksministeriets politiska ledning verkar i nära samarbete med tjänstemännen. Målet är att de genomförda åtgärderna och de fattade besluten på bästa möjliga sätt främjar de uppställda målen och medborgarnas välbefinnande.

Jari Leppä har varit jord- och skogsbruksminister sedan maj 2017. Han bistås av specialmedarbetaren.

Ministerns specialmedarbetare har hand om ministerns tidtabeller samt i praktiken planerar och genomför ministerns tidtabeller och program.
 

Ministers sekreterare
Tiina Sahlberg-Kelly, tel. 0295 16 2242,
E-post förnamn.efternamn(at)mmm.fi [tiina.sahlberg-kelly]

 

 

 

Specialmedarbetaren

Ministerns specialmedarbetare bistår ministern i det praktiska genomförandet av tidtabellen och det överenskomna programmet. 

Risto Lahti
Ministerns specialmedarbetare Risto Lahti svarar för de uppgifter som hör till mat och jordbruk.

Satu-Marja Tenhiälä
Ministerns specialmedarbetare Satu-Marja Tenhiälä svarar för de uppgifter som hör till förnybara naturtillgångar.

Mer information:

specialmedarbetare Risto Lahti, tfn. 050 565 0424
e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi [risto.lahti(at)mmm.fi]

specialmedarbetare Satu-Marja Tenhiälä, tfn. 050 432 2215
e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi [satu-marja.tenhiala(at)mmm.fi]

**

Sekreterare
Tuula Hedlund, tel. 0295 16 2371
e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi [tuula.hedlund]