Minister

Jord- och skogsbruksministeriets politiska ledning verkar i nära samarbete med tjänstemännen. Målet är att de genomförda åtgärderna och de fattade besluten på bästa möjliga sätt främjar de uppställda målen och medborgarnas välbefinnande.

Jari Leppä har varit jord- och skogsbruksminister sedan maj 2017. Han bistås av specialmedarbetaren.

Ministerns specialmedarbetare har hand om ministerns tidtabeller samt i praktiken planerar och genomför ministerns tidtabeller och program.
 

Ministers sekreterare
Tiina Sahlberg-Kelly, tel. 0295 16 2242,
E-post förnamn.efternamn(at)mmm.fi [tiina.sahlberg-kelly]

 

 

Specialmedarbetaren

Ministerns specialmedarbetare bistår ministern i det praktiska genomförandet av tidtabellen och det överenskomna programmet. 

Jukka-Pekka Kataja
Ministerns specialmedarbetare Jukka-Pekka Kataja svarar för de uppgifter som hör till förnybara naturtillgångar.

Risto Lahti

Ministerns specialmedarbetare Risto Lahti svarar för de uppgifter som hör till mat och jordbruk.

Sekreterare
Tuula Hedlund, tel. 0295 16 2371
e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi [tuula.hedlund]

 

Mer information:
specialmedarbetare Jukka-Pekka Kataja, tfn. 050 341 9934
e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi [jukka-pekka.kataja]

specialmedarbetare Risto Lahti, tfn. 050 565 0424
e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi [risto.lahti]