Skogar och klimatförändring

Klimatförändringen förväntas förändra de finska skogarna. Enligt prognoserna kommer klimatförändringen att höja temperaturen och ge ökad nederbörd samt leda till mer extremt väder. Därför ska även skogsbruksmetoderna anpassas efter det föränderliga klimatet.

Skogar binder upp kol och lagrar kol

Skogar binder upp och lagrar koldioxid och är därför viktiga kolsänkor. Genom skogsförnyelse och rättidiga skogsbruksåtgärder kan vi bidra till skogarnas förmåga att bilda koldioxidlager och kolsänkor.

Klimatförändringen går att motarbeta bland annat genom att man effektiviserar energianvändningen och flyttar energiproduktionens fokus från fossila bränslen till förnybara energikällor. Virkesbaserad energi fås från biprodukter och rester till skogsindustrins processer samt från hyggesrester, kvistar och stubbar.

Bilag:

Nationell plan för anpassning till kilmatförändringen 2022 (på finska)

På vår webbplats:

Anpassning till klimatförändringen

Skogens hälsa

Byggande i trä

Användning av virke för energiproduktion

På andra webbplatser

Miljöförvaltningens Kilmatet och luften -sidor

Infografik om Finlands klimatpolitik

Klimat guiden.fi


 

 

 

 

 

Mer information

Sanna Paanukoski, ylitarkastaja 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162449  


Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350  


Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162162