Användning av trä

Att använda virke för att tillverka tryck- och skrivpapper och förpackningar, bygg- och inredningsmaterial samt för att alstra energi har långa anor i Finland. Vedbaserade material används därtill i många andra vardagliga produkter, till exempel i kosmetiska produkter, mediciner och livsmedel. Vedbaserade komponenter kan med hjälp av dagens teknologier användas till exempel för att tillverka kläder, plast eller asfalt. Av skogsbiomassor kan man med hjälp av flera olika teknologier tillverka flytande biobränslen som ersätter fossil olja i trafiken och eldningen.

De största fördelarna med vedbaserade produkter är jämfört med fossila råvaror att de är förnybara. Växthusgasutsläppen och kolavtrycket från produkter tillverkade av förnybara biomassor är i regel mindre än från produkter tillverkade av fossila råvaror.

Virkesanvändning främjas på många olika sätt

Att använda mer virke för olika ändamål ingår i flera olika strategier, till exempel i den nationella skogsstrategin 2025, det strategiska programmet för skogsbranschen, det riksomfattande programmet för att främja träbyggande, den nationella energi- och klimatstrategin och Finlands bioenergistrategi. Enligt statsminister Sipiläs regeringsprogram är målet att användningen av virke ska diversifieras och ökas med 15 miljoner kubikmeter och förädlingsvärdet förbättras jämfört med i dag.

På våra andra sidor:

Nationell skogsstrategi 2025
Finlands bioekonomiska strategi
 

På andra webbplatser:

Nationella energi- och klimatstrategier
Det strategiska programmet för skogsbranschen, slutrapport (ANM, 2015) på finska
Statsrådet: Verkställighetsplan för regeringsprogrammet

 

 

 

Mer information

Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350