Hållbarhetskriterier för energibiomassor

Europeiska kommissionen offentliggjorde den 30 november 2016 det länge efterlängtade ”vinterpaketet” om energifrågor. Paketet innehåller bland annat en revidering av direktivet om främjande av användningen av förnybar energi och hållbarhetskriterier för bioenergi, en revidering av energieffektivitetsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda, ett paket som gäller en elmarknadsmodell samt en förvaltningsmodell för energiunionen.

EU-kommissionen publiserade den 30 november 2016 också en förslag till ett nytt direktivet om främjande av energi från förnybara energikällor, RES II-direktivet. Förslaget innehåller hållbarhetskriterier också för fast biomassa på EU-nivå.

 

Vi uppdaterar våra sidor

 

På andra webbplatser

EU-komissionens "Vinterpaketet" och förslaget till ett nytt RES II direktivet 30.11.2016 (på engelska)
 

2009 RES-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 2009/28/EG
ILUC-direktivet (på engelska)
ILUC-direktivet (på finska)
Lag om biodrivmedel och flytande biobränslen 393/2013 (på finska)
Energiverket: Hållbarhetskriterier (på finska)