Skydd av skogar i Finland

Arealen för skyddade skogar som är i begränsad skogsbruksanvändning upptar 3,0 miljoner hektar, dvs. 13 procent av landets skogsareal. Skogsarealen avser arealen för ett träklätt område, dvs. en skog, som består av skogs- och tvinmark. Strikt skyddade skogar där avverkningar inte är tillåtna upptar 9 procent av skogsarealen. Av skogsarealen är 4 procent i begränsad skogsbruksanvändning.

I norra Finland finns 2,5 miljoner hektar skyddade skogar som är i begränsad skogsbruksanvändning. Dessa skogar täcker 22 procent av områdets skogsareal. I södra Finland är arealen ca 0,5 miljoner hektar, vilket är

4 procent av södra Finlands skogsareal. Naturresursinstitutet publicerar nya uppdaterade statistiska uppgifter om skogsskyddet år 2016.

National- och naturreservat utgör stommen för nätverket av naturskyddsområden. Nätverket har kompletterats genom flera skyddsprogram och Natura-programmet.

 

Bilaga

Plan för utveckling av statistiken över skogsskyddsområden och METSO (på finska)

 

På andra webbplatser

Naturskyddsprogram - Miljöministeriet

Natura2000-områden - Miljöministeriet

Naturskydd i närings-, trafik- och miljöcentralerna

METSO-program

 

Mer information

Ville Schildt, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162190