Internationell skogspolitik

Vi uppdaterar våra sidor  (16.5.2017).

Internationella avtal har stor inverkan på vår nationella skogspolitik. Det är viktigt för Finland att aktivt delta i att bereda och genomföra den internationella skogspolitiken.

De viktigaste internationella forumen är FN:s skogsforum (UNFF), FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), konvention om biologisk mångfald (CBD), Europeiska skogsministerkonferenser (FOREST EUROPE) och samarbete i närområdena. Det arbete som FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) utför är också centralt för skogssektorn.

Finland är delaktigt i över hundra internationella avtal om skog och miljö. Flera av dem, i synnerhet avtalen om klimat, biologisk mångfald, flora och fauna samt kultur- och naturarv, gäller delvis också skogar.

På andra webbplatser

Miljöministeriet: Internationella miljöavtal

Internationell konvention om biologisk mångfald CBD (på engelska)

Internationell klimatkonvention UNFCCC (på engelska)

 

Mer information

Heikki Granholm, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162130