Skogscertifiering

När träråvaror produceras på ett hållbart sätt innebär detta att skogsbruk och drivning uppfyller kraven på en hållbar vård och användning av skogarna i en vidare mening än lagens bestämmelser förutsätter. Skogscertifiering är ett frivilligt system på marknadsvillkor för att påvisa att dessa krav uppfylls.

I Finland tillämpas certifieringssystemen PEFC och FSC. Certifieringskraven är principer som överenskommits i samarbete mellan olika intressentgrupper. I principerna beaktas skogarnas ekonomiska, ekologiska och sociala betydelse. Att kraven på certifieringen iakttas, säkerställs i praktiken genom oberoende utvärderingar. Största delen av våra ekonomiskogar, omkring 85 procent, är i dag certifierade enligt det finländska PEFC-systemet. För närvarande har omkring 8 procent av våra ekonomiskogar certifierats enligt FSC-standard.

 

På andra webbplatser

PEFC certifiering i Finland

FSC certifiering i Finland

 

Mer information

Matti Mäkelä, överinspektör 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162307   förnamn.efternamn@mmm.fi