Information om skogstillgångar

I internationell jämförelse är Finlands skogstillgångar mycket kända. Riksskogsinventeringen har producerat tillförlitlig skogsdata sedan 1920-talet. Inventeringsresultaten använder man bland annat för att följa upp skogstillångar. Informationen behövs också för internationell rapportering och strategisk planering.

Finlands skogscentral samlar in skogsdata med hjälp av ett fjärrkartläggningssystem som bygger på laserskanning. Datamängden hålls uppdaterad genom tillväxtberäkning och den information som man får när man utför åtgärder. Finlands skogscentrals skogsdata används när man övervakar att skogslagarna följs och ger råd till skogsägare. Skogsägare kan också tillämpa informationen när de planerar vård och användning av sina skogar via tjänsten minskog.fi.  Informationen får användas med skogsägarens samtycke.  

På andra webbplatser

Naturresursinsitutet (Luke): Skogar - kunskap -kompetens - välfärd
Skogscentralen: MinSkog.fi

 

Mer information

Niina Riissanen, överinspektör 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162339   förnamn.efternamn@mmm.fi