Skogsdata och elektroniska tjänster

Projektet Skogsdata och elektroniska tjänster ingår i spetsprojektet Fram för trä och nya skogsprodukter i regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering. Med projektet vill man effektivisera användningen av skogsdata genom att förbättra informationens kvalitet och spridning och utveckla elektroniska tjänster. 

Projektet Skogsdata och elektroniska tjänster består av 10 olika projekthelheter.

 • Jord- och skogsbruksministeriet bereder en ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information för att överlämnas till riksdagen 5/2016.
 • Finlands skogscentral utvecklar insamling, uppdatering och distribuering av skogsdata samt elektroniska tjänster. Projektet omfattar också standardisering av skogsdata och förbättring av informationens användbarhet mellan förvaltningsområdena.
 • I Naturresursinstitutets utvecklingsprojekt ingår effektivisering av riksskogstaxeringen
 • Suomen puukauppa Oy skapar en elektronisk handelsplats som är tillgänglig för alla när den blir färdig.
 • Metsäkonetiedon välitys keskitettyyn tietokantaan, kehittäminen ja tietokantasovelluspilotti. Genomförare: Metsäteho, Helsingfors universitet, Lantmäteriverkets geodatacentral, Tammerfors tekniska universitet
 • Olosuhdetieto mukaan metsätietoon. Genomförare: Naturresursinstitutet, Metsäteho, Arbonaut, Östra Finlands universitet, Helsingfors universitet, Geologiska forskningsinstitutet
 • Metsäkonetieto puustotulkinnan apuaineistona. Genomförare: Helsingfors universitet, VTT, Arbonaut, Metsäteho
 • Seuraavan sukupolven palvelualustan kehittäminen metsätiedon jakeluun. Genomförare: Metsäteho, Tammerfors tekniska universitet, VTT
 • Puuston laatutunnukset. Genomförare: Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Naturresursinstitutet, Lantmäteriverkets geodatacentral, Metsäteho, Arbonaut
 • Metsävaratiedon ajantasaistus – satelliittikuviin perustuva muutostulkinta. Genomförare: VTT, Naturresursinstitutet, Finlands skogscentral, Finlands miljöcentral, Satellio
 • Taimikoiden tiedonkeruun kehittäminen. Genomförare: Östra Finlands universitet, Helsingfors universitet, Lantmäteriverkets geodatacentral, Naturresursinstitutet, VTT

Projekten genomförs under åren 2016-2018. Projektens utfall följs upp och styrs av en bred styrgrupp.

För utveckling av skogsdata och elektroniska tjänster används fyra miljoner euro år 2016.  På finansieringen till företag tillämpas den allmänna gruppundantagsförordningen (EU 651/2014). För forsknings- och utvecklingsprojekt beviljas stöd enligt artikel 25, för sm-företagens investeringar enligt artikel 17 och för sm-företagens konsulttjänster enligt artikel 18. Vidare ska den understödda verksamheten uppfylla allmänna tillämpningsvillkor enligt kap. 1. Företag som enligt artikel 2.18 i gruppundantagsförordningen befinner sig i ekonomiska svårigheter kan inte beviljas stöd.

Före projektet Skogsdata och elektroniska tjänster togs i samarbete med skogsbranschaktörer och intressentgrupper fram en förberedande utredning Skogsdata 2020. Utredningen innehåller en vision gällande framtidens skogsdata samt en utvecklingsplan för hur visionen uppnås.Temaområdena skogsinventeringens kostnads-nyttoanalys, volymberäkning som beskriver formen av trädstammar i dag och privatdatasystem som ingår i utvecklingsplanen saknar tills vidare finansiering. Dessa ska inledas senast år 2017.

 

Beslut om tillsättande av en styrgrupp

Ansökan om finansiering för utvecklingsprojekt som gäller skogsdata och elektroniska tjänster 2016 (18.12.2015)

Skogsdata 2020 - Utvecklingsplan

Skogsdata 2020 - Vision 25.6.2015

Ändring av lagen om system för skoglig information

 

Mer information

Niina Riissanen, ylitarkastaja 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162339  

Mer information