Statliga stöd

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde berörs av följande centrala EU-regler för statliga stöd:

Jordbruk, utveckling av landsbygden och skogsbruk

Fiske och vattenbruk

Ytterligare information

Arbets- och näringsministeriet: EU regler om statliga stöd

 

Transparens i statliga stöd

På webbplatsen för statliga stöd publiceras information om enskilda statliga över 500 000 euro stora stöd som Finland och andra EU-länder har beviljat. På webbplatsen finns också information om över 60 000 euro stora stöd för jordbrukets primärproduktion. Från och med den 1 januari 2017 uppdateras sidan med uppgifter om statsunderstöd på över 30 000 euro som baserar sig på gruppundantagsförordningen för fiske och vattenbruk, och från och med den 1 juli 2017 med motsvarande statsunderstöd som baserar sig på riktlinjerna för vattenbruk. Webbplatsen förvaltas av Europeiska kommissionen. Stödmyndigheterna i medlemsländerna ser till att informationen publiceras.