FI SV EN

Stödet till unga jordbrukare hjälper i början

Stöd till unga jordbrukare beviljas för högst 40-åriga jordbrukare. Syftet är att göra det lättare att etablera jordbruk och samtidigt främja jordbrukets strukturutveckling. Stöd kan beviljas under högst fem år efter etableringen av jordbruket. Stödbeloppet är cirka 50 euro per hektar.

Mer information

Pia Lehmusvuori, erityisasiantuntija 
MMM, Ruokaosasto, Osaston johto 0295162207