Tjänstemannaledningen

Kanslichef Jaana Husu-Kallio, tfn 0295 16 2184
Sekreterare Tiina Hara, tfn. 0295 16 2080

Livsmedelsavdelningen: avdelningschef,
överdirektör Risto Artjoki, tfn 0295 16 2254
sekreterare Sirpa Lehtomäki, tfn 0295 16 2308

Naturresursavdelningen: avdelningschef,
överdirektör Juha S. Niemelä, tfn 0295 16 2009
sekreterare Liisa Mäenpää, tfn. 0295 16 2376

Information- och forskningsektorn:
överdirektör Pentti Lähteenoja, tfn 0295 16 2341
sekreterare Sirpa Rantanen, tfn. 0295 16 2484

Förvaltnings- och utvecklingssektorn:
förvaltningsdirektör Eeva Pystynen, tfn. 0295 16 2357