Seminaari afrikkalaisesta sikarutosta

Maa- ja metsätalousministeriö

Aika: ti 18.10. klo 9.00– 13.00

Afrikkalainen sikarutto on vakava lakisääteisesti vastustettava eläintauti, joka leviää lähialueillamme. Suomessa ei ole koskaan ollut afrikkalaista sikaruttoa. Tavoitteemme on pitää tauti poissa maasta. Afrikkalaisen sikaruton torjunta vaatii pitkäjänteistä kansainvälistä ja poikkihallinnollista yhteistyötä viranomaisten, elinkeinon, riista-asiantuntijoiden ja metsästäjien kesken. Seminaarin tarkoituksena on luoda yhteinen tilannekuva Suomen ja lähialueiden kesken afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta.

Aiheesta järjestetään seminaari Säätytalolla Helsingissä (Snellmaninkatu 1 A) tiistaina 18.10.2016 klo 9–13. Tilaisuus toimii myös lähtölaukauksena Suomen Sikayrittäjät ry:n tiedonvälityshankkeelle Afrikkalainen sikarutto (ASF) – vakava uhka suomalaiselle sikataloudelle

Seminaarin pääpuhujna ovat varapääjohtaja Evgeni Nepoklonov Venäjän Eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitokselta ja ARRIAH-instituutin tieteellisestä tutkimustyöstä ja kehityksestä vastaava varajohtaja Artem Metlin. Puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä. Paikalla on myös Euroopan komission eläinten terveys- ja eläintautikriisinhallintayksikön johtaja Fransisco Reviriego Gordejo.

Seminaarin venäjän- ja englanninkieliset esitykset tulkataan suomeksi.

Seminaariohjelma 

(päivitetty 17.10.2016)

9.00–10.45

  • Tilaisuuden avaus, Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö 
  • ASF-tiedonvälityshanke, Ari Berg, toiminnanjohtaja ja hankejohtaja, Suomen Sikayrittäjät ry.
  • Varautuminen afrikkalaisen sikaruton varalta Suomessa, Taina Aaltonen, apulaisosastopäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö
  • Afrikkalainen sikarutto Venäjällä, Artem Metlin, ARRIAH-instituutin tieteellisestä tutkimustyöstä ja kehityksestä vastaava varajohtaja, Venäjä
  • Tilanne  Leningradin alueella, Idris Idiatulin, Leningradin alueen eläinlääkintähallinnon johtaja
  • Onko afrikkalainen sikarutto mahdollista hävittää Euroopasta? Evgeni Nepoklonov, Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitoksen varapääjohtaja ja Artem Metlin, ARRIAH-instituutin tieteellisestä tutkimustyöstä ja kehityksestä vastaava varajohtaja, Venäjä

10.45–11.15 Kahvitauko

11.15–13.00 

  • Afrikkalaisen sikaruton torjunta EU:ssa, Francisco Reviriego Gordejo, eläinten terveys- ja eläintautikriisinhallintayksikön päällikkö, EU-komissio
  • Villisikapopulaatiot ja niiden hallinta Suomessa ja Venäjällä, Ohto Salo, riistasuunnittelija, Suomen Riistakeskus ja Evgeni Nepoklonov, Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitoksen varapääjohtaja
  • Bioturvallisuus maatiloilla ja elinkeinon varautuminen, Pirjo Kortesniemi, toiminnanjohtaja, Eläinten terveys ry ja Martin Ylikännö, puheenjohtaja, Suomen Sikayrittäjät ry.
  • Yhteenveto, Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö, maa-ja metsätalousministeriö

13.00–14.00 Lounas

Lisätietoja:
apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, p. 0295 162 439
neuvotteleva virkamies Katri Levonen, p. 0295 162 385
etunimi.sukunimi@mmm.fi

www.mmm.fi/asf

Kohderyhmät Julkinen hallinto Kunnat Media Kansalaiset Valtionhallinto Yliopistot ja korkeakoulut Yritykset