Julkisen hallinnon paikkatietoalustan hankefoorumin kick-off

Maa- ja metsätalousministeriö

Aika: ma 6.3. klo 13.00– 16.00

Julkisen hallinnon paikkatietoalustahanke on käynnistynyt vuoden alusta osana hallituksen digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta. Paikkatietoalusta tehdään yhteistyössä ja sitä varten tarvitaan eri organisaatioiden edustajia vaikuttamaan hankkeen valmisteluun ja toteutukseen. Hankefoorumi perustetaan tätä tarkoitusta varten. Jos siis haluat vaikuttaa, niin tule mukaan.

Julkisen hallinnon yhteisellä paikkatietoalustalla tarkoitetaan uutta tieto- ja palvelukokonaisuutta, jonka avulla julkisen hallinnon toimijat voivat tuoda omat, yleensä jotakin organisaatiokohtaista tarkoitusta varten keräämänsä paikkatiedot osaksi yhteistä tietovarantoa ja saattaa ne palvelualustan kautta tarjolle eri käyttötarkoituksiin. Paikkatietoalusta tuo julkishallinnon keskeiset paikkatietoaineistot saataville alustaan, jonka varaan yksityissektori voi rakentaa oman palveluekosysteemin. Hanke on laaja poikkihallinnollinen yhteistyöhanke, josta hyötyvät useat tahot julkishallinnossa ja yksityissektorilla. 

Hankefoorumin kick-off tilaisuus pidetään Pasilan virastotalon kokoustamossa, Opastinsilta 12, 2. kerros, maanantaina 6.3.2017 klo 13 - 16.

Ohjelma

13:00 Avaus

13:15 Paikkatietoalustan merkitys yhteiskunnalle -  Antti Vertanen MMM

13:30 Paikkatietoalustahanke - hankepäällikkö Antti Jakobsson MMM/MML

14:00  Kahvi

14:15  Osahankkeiden keskustelut

  • Tekninen alusta - Antti Jakobsson, MML
  • Osoitetietojärjestelmä - Paula Ahonen-Rainio, MML
  • Maakunta - Antti Vertanen MMM (maakunta-osahankkeen vetäjän rooli on avoin)
  • KMTK - Juha Vilhomaa  MML
  • Maankäyttöpäätökset - Aulis Tynkkynen  YM
  • Satelliittikuvat - Markus Törmä SYKE
  • INSPIRE- palvelut - Panu Muhli MML
  • Tuki - Heli Laaksonen MML  (tuen vetäjän rooli on vielä avoin)

15:45 Yhteenveto - Antti Jakobsson

  • hankefoorumin toiminta

16:00 tilaisuus päättyy


Ilmoittaudu tilaisuuteen oheisen linkin kautta:
https://www.webropolsurveys.com/S/38C8B8A7BA444628.par

Kohderyhmät Julkinen hallinto Kunnat Valtionhallinto Yliopistot ja korkeakoulut Yritykset