Metsämessut - Biotalousosaston toteuttajat

Evira

Eviran kasvinterveysyksikkö paneutuu Metsämessuilla aasianrunkojäärään, joka on kulkeutunut Suomeen Kiinasta puisen pakkausmateriaalin mukana. Esittelemme tämän tulokashyönteisen biologiaa, isäntäkasveja, leviämisreittejä, tehtyä torjuntatyötä ja mahdollisen leviämisen seurauksia. Lapsille on tarjolla aasianrunkojääräaiheinen tietokonepeli.
Lue lisää Eviran sivuilta: Tunnista aasianrunkojäärä

Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen ja asiantuntijatyön tavoitteena on biotaloudelle rakentuva Suomi. Tule kuulemaan, miten metsien kasvua lisätään kannattavasti, kustannustehokkaasti ja ympäristömyönteisesti, miten valkuaisomavaraisuutemme nousee alle 20 prosentista 60 prosenttiin ja millaisia keinoja meillä on hyödyntää tehokkaasti maatalouden ravinteita kuten lantaa ja jätevesilietteitä.
Lue lisää Luken sivuilta: Luke Metsämessuilla 2016

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön asiantuntijat kertovat ajankohtaisista lainsäädäntömuutoksista sekä mm. Metsätieto ja sähköiset palvelut -kärkihankkeesta, jonka avulla metsävaratietoja pyritään hyödyntämään entistä paremmin.  Osastolla voit piirtää mielimetsäsi sekä tunnistaa biotalouden raaka-aineita - niin puulajeja kuin palkokasveja.

Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitos tarjoaa messuvieraille ajantasaista tietoa ylläpitämistään karttatuotteista ja verkkopalveluista. Osastolla voit tutustua myös metsänomistajan kannalta hyödyllisiin sähköisen asioinnin sovelluksiin sekä saada selville, miten laserkeilausta hyödynnetään metsien inventoinnissa. Sähköisistä palveluista esillä ovat muun muassa Paikkatietoikkuna ja uudistunut Karttapaikka.

Metsäkeskus

Metsäkeskuksen neuvojilta voit kysyä metsän- ja luonnonhoidosta, tulossa olevista metsäverotuksen muutoksista, sukupolvenvaihdoksesta ja metsätalouden Kemera-tuista. Tarjolla on myös tietoa Metsään.fi-palvelusta, jossa voit suunnitella metsätyöt, hoitaa Kemera-ilmoitukset ja etsiä tekijän töille.
Lue lisää Metsäkeskuksen sivuilta: Metsäkeskus Metsämessuilla 2016

Suomen riistakeskus

Suomen riistakeskus on julkishallinnollinen toimija, joka edistää kestävää riistataloutta. Metsämessuilla Suomen riistakeskus esittelee biotalousosastolla riistametsänhoitoa: kun talousmetsiin jätetään aluskasvillisuutta ja tiheikköjä, metsä on tuottoisa ja viihtyisä niin ihmisille kuin riistaeläimille.
Lue lisää: www.riistametsa.fi