Tutkimus- ja kehittämishankerahoitus

Makeran maa- ja elintarviketalouden kaksivaiheisen haun ensimmäinen vaihe on päättynyt

Aiehakemuksia jätettiin sähköiseen järjestelmään 15.3.2017 klo 16.15 mennessä yhteensä 89 kappaletta. Haettu rahasumma oli yli 23 M€, ja jaettavissa  oleva rahamäärä on (todennäköisesti) alle 4 M€. Aiehakemuksista valittiin jatkoon 41 hakemusta. Kaikille hakijoille on ilmoitettu tuloksista 15.6.2017. Toisen vaiheen haku avautuu järjestelmässä heinäkuun puoleen väliin mennessä ja päättyy maanantaina 11.9.2017 klo 16.15. 

Ohjeet päivittyvät sivulle "Makeran tutkimus- ja kehittämismäärärahan haku vuodelle 2018".

Ministeriön yhteistutkimusmäärärahaa (Tutkimus- ja kehittäminen) myönnetään erityisesti sellaisiin tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeisiin, jotka tukevat politiikkatoimien ja lainsäädäntöhankkeiden suunnittelua, ennakointia, seurantaa ja vaikutusten arviointia.

Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) tutkimusmäärärahoja voidaan myöntää maa- ja elintarviketaloutta laaja-alaisesti hyödyntävään tutkimustoimintaan. Pääpaino on elinkeinojen kannattavuuteen ja kilpailukyvyn kehittämiseen kestävällä tavalla liittyvässä tutkimuksessa. Makerasta rahoitetaan myös porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevaa tutkimusta sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Katso myös

Hankehaavi - maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimushankekuvausten verkkohakemisto

Lisätietoja

Elina Nikkola, neuvotteleva virkamies (T&K-rahoitus)
MMM, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tutkimusyksikkö
0295162333, elina.nikkola@mmm.fi

Riitta Rahkonen (Makera)
MMM, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö
0295162202, riitta.rahkonen@mmm.fi