Tutkimus- ja kehittämishankerahoitus

Makeran maa- ja elintarviketalouden kaksivaiheisen 2018 haun toinen vaihe on päättynyt ja vuoden 2019 haun painopisteet ja ohjeet julkaistu

Toisen vaiheen haku päättyi maanantaina 11.9.2017 klo 16.15. Hakemukset on arvioitu ja hakijoille ilmoitetaan tuloksista vuoden 2017 loppuun mennessä. Päätökset tehdään vuoden 2018 alussa, kun Makeran käyttösuunnitelma on hyväksytty. Rahoituksen edellytys on, että maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa osoitetaan tarkoitukseen varoja vuodelle 2018.

Vuoden 2019 painopisteet ja hakuohjeet on julkaistu sivulla Makeran tutkimus- ja kehittämismäärärahan haku vuodelle 2019.

Ministeriön yhteistutkimusmäärärahaa (Tutkimus- ja kehittäminen) myönnetään erityisesti sellaisiin tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeisiin, jotka tukevat politiikkatoimien ja lainsäädäntöhankkeiden suunnittelua, ennakointia, seurantaa ja vaikutusten arviointia.

Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) tutkimusmäärärahoja voidaan myöntää maa- ja elintarviketaloutta laaja-alaisesti hyödyntävään tutkimustoimintaan. Pääpaino on elinkeinojen kannattavuuteen ja kilpailukyvyn kehittämiseen kestävällä tavalla liittyvässä tutkimuksessa. Makerasta rahoitetaan myös porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevaa tutkimusta sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Katso myös

Hankehaavi - maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimushankekuvausten verkkohakemisto

Lisätietoja

Elina Nikkola, neuvotteleva virkamies (T&K-rahoitus)
MMM, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tutkimusyksikkö
0295162333, elina.nikkola@mmm.fi

Riitta Rahkonen (Makera)
MMM, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö
0295162202, riitta.rahkonen@mmm.fi