Tutkimus- ja kehittämishankerahoitus

Makeran maa- ja elintarviketalouden kaksivaiheinen haku on avattu

Jätä hakemus 15.3.2017 klo 16.15 mennessä. Käytä rahoituksen hakemiseen maa- ja metsätalousministeriön verkkoasiointia.

Haun painopisteet ja lisätietoa kaksivaiheisesta hausta

Ministeriön yhteistutkimusmäärärahaa (Tutkimus- ja kehittäminen) myönnetään erityisesti sellaisiin tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeisiin, jotka tukevat politiikkatoimien ja lainsäädäntöhankkeiden suunnittelua, ennakointia, seurantaa ja vaikutusten arviointia.

Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) tutkimusmäärärahoja voidaan myöntää maa- ja elintarviketaloutta laaja-alaisesti hyödyntävään tutkimustoimintaan. Pääpaino on elinkeinojen kannattavuuteen ja kilpailukyvyn kehittämiseen kestävällä tavalla liittyvässä tutkimuksessa. Makerasta rahoitetaan myös porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevaa tutkimusta sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Katso myös:
Hankehaavi - maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimushankekuvausten verkkohakemisto