Tutkimus- ja kehittämishankkeet

Valtakunnallisilla maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeilla tuetaan maaseutupoliittisesti ja valtakunnallisesti merkittäviä toimia.

Hankkeita rahoitetaan:

  • maa- ja metsätalousministeriön maaseudun kehittämisen määrärahasta (mom. 30.10.63)
  • maa- ja metsätalousministeriö Maatilatalouden kehittämisrahastosta Makerasta

Maaseutupolitiikan hankerahoitus on pieni, mutta strategisesti merkittävä maaseutupolitiikan väline. Käytettävissä olevat varat ovat viime vuosina vähentyneet. Hallituskauden 2011-2015 alussa käytettävissä oli yhteensä noin 2,7 miljoonaan euroa vuosittain. Vuosina 2013 ja 2014 noin 1,5 miljoonalla eurolla on rahoitettu yhteensä kolmisenkymmentä hanketta vuosittain. Vuonna 2015 rahoitus on noin 1 miljoonaa euroa ja vuonna 2016 talousarvioehdotuksen mukaan niin ikään noin 1 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 käytettävissä oleva määräraha on noin puoli miljoonaa euroa.

Osa rahoituksesta myönnetään avoimen haun perusteella ja osa erikseen kilpailutettaviin hankkeisiin.

Valtakunnallisia maaseudun kehittämishankkeita rahoittaa myös maa- ja metsätalousministeriö EU-osarahoitteisesta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Lisätietoja

Christell Åström, neuvotteleva virkamies 
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162030   etunimi.sukunimi@mmm.fi