Maa- ja metsätalousministeriö työpaikkana

Maa- ja metsätalousministeriö, Hallituskatu 3.Maa- ja metsätalousministeriö on asiantuntijaorganisaatio. Meillä työskentelee paljon muun muassa maa- ja metsätaloustieteiden, oikeus- ja hallintotieteiden sekä eläinlääketieteen huippuosaajia. Henkilöstöstämme noin 8 % toimii eritasoisissa esimiestehtävissä, noin 68 % asiantuntijatehtävissä ja noin 24 % avustavissa tehtävissä. Noin kolme neljäsosaa henkilöstöstämme on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon.

Monet maa- ja metsätalousministeriön tehtävistä liittyvät säädösvalmisteluun, hallinnonalan ohjaukseen sekä EU- ja kansainväliseen yhteistyöhön. Asiantuntijatehtävämme ovat monipuolisia ja niissä on erinomaiset mahdollisuudet kehittää ammatillista osaamista.

Katso myös

Maa- ja metsätalousministeriö LInkedInissä

Valtiolle.fi avoimet virat/tehtävät

Harjoittelijana maa- ja metsätalousministeriön viestintäyksikössä

Maa- ja metsätalousministeriön avoimet työpaikat Valtiolle.fi-palvelussa