FI SV EN

Viherryttämistuki ilmastomme ja ympäristömme vuoksi

Viherryttämistuen tavoitteena on lisätä maatalouden ympäristötehokkuutta edistämällä ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä. Tuki on suuruudeltaan noin 66–74 euroa hehtaarilta tilan sijainnin mukaan.

Viherryttämistukeen sisältyy kolme vaatimusta: viljelyn monipuolistaminen, pysyvän nurmen säilyttäminen ja ekologinen ala. Luonnonmukaista viljelyä (luomua) noudattava tila on vapautettu joistakin vaatimuksista. Ekologista alaa, johon luetaan kuuluviksi kesanto, palkokasvit ja lyhytkiertoisen energiapuun ala, tulee olla vähintään 5 prosenttia peltoalasta. Tästä vaatimuksesta voi myös tietyin ehdoin vapautua. Esimerkiksi, jos tila on luomutila tai sijaitsee muualla kuin Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa tai Ahvenanmaalla. Muu Suomi on vapautettu ekologisen alan vaatimuksesta, koska metsäpinta-ala suhteessa peltopinta-alaan on suuri. Pysyvän nurmen säilyttämisvelvoite koskee tiloja, joilla on pysyvää nurmea. Pysyväksi nurmeksi katsotaan pelto, jota käytetään pelkästään nurmen tuotantoon eikä sitä uudisteta vähintään joka viides vuosi viljelemällä vähintään yhden vuoden ajan muuta kasvilajia kuin nurmea.

Lisätietoja

Pia Lehmusvuori, neuvotteleva virkamies 
MMM, Ruokaosasto, Maatalousyksikkö 0295162207   etunimi.sukunimi@mmm.fi