Maaseutuviraston, Elintarviketurvallisuusviraston ja Mitpan yhdistäminen

 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 15.2.2017 hankkeen, jolla valmistellaan maatalous- ja elintarvikehallinnosta vastaavien virastojen yhdistämistä. Hankkeessa yhdistettäviä virastoja ovat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maaseutuvirasto Mavi sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskus Mitpasta.

Hankkeen toimikausi on 16.2.2017 - 31.12.2018 ja hankejohtajana maa- ja metsätalousministeriössä toimii Kirsi Heinonen. Muodostettava lähes 1 000 hengen virasto aloittaa toimintansa 1.1.2019.

Miksi virastot yhdistetään?

Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on vahvistaa uuden viraston maatalouspolitiikan ja elintarvikeketjun yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja ottaa asiakkaat vahvasti huomioon viraston toiminnassa. Virastouudistuksen myötä uudistetaan myös toimintatapoja, vahvistetaan tietohallinto-osaamista ja kehitetään sujuvaa toimintakulttuuria. Tavoitteena on joustava tietohallinnon palvelutuotanto, toiminnan tehostuminen ja pidemmällä aikavälillä myös kustannussäästöt.

Käytännön työ uuden viraston rakentamisessa tapahtuu projektiryhmissä, joita ovat asiakkuus, viestintä, tietohallinta, henkilöstöhallinto, hallintopalvelut, organisaatio, toiminnan ja talouden suunnittelu sekä palkkaus. Projektiryhmät ovat aloittaneet työnsä. Uuden viraston strategian laatiminen aloitetaan tulevan syksyn aikana.

Hallituksen esitys uudeksi virastoksi on tarkoitus antaa viimeistään helmikuussa 2018. Maa- ja metsätalousministeriö laatii virastojen yhdistämisestä alueellistamissuunnitelman, jonka lähtökohtana on monipaikkainen, ympäri Suomen sijoittautunut virasto. Tällä hetkellä Mavin, Eviran ja Mitpan henkilöstöä on eripuolilla maata yli 20 paikkakunnalla.

Mikä uudelle virastolle nimeksi?

Uudelle virastolle etsitään nimeä avoimella nimikilpailulla 22.5.–18.6.2017. Nimikilpailun ohjeisiin on koottu tietoa siitä, mitä näkökohtia hyvässä viraston nimessä on otettava huomioon. Voit ehdottaa mielestäsi sopivaa nimeä oheisella webropol-lomakkeella. 

Nimestä ei äänestetä, vaan siitä päättää lopullisesti eduskunta samalla kun se hyväksyy virastoa koskevan lain. Nimen valmistelusta lakiesitystä varten vastaa yhdistämishankkeen ohjausryhmä.