Voit etsiä henkilöä nimellä (etu- tai sukunimi) tai muulla sanalla kuten tehtävänimikkeellä tai aiheella. Sanoja voi olla yksi tai useampi välilyönnein eroteltuna.

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Hallinto- ja kehittämistoimiala
 

MMM KIRJAAMO

Arkisto, Diaari, kirjaamon yleisnumero, Lähtevät ja saapuvat asiakirjat, Postitus, Registratorskontor, Tietopalvelu

0295162200

 

HALLITUSKATU VALVOMO - PÄÄOVI -, valvomo

Aula, Hallituskadun infopiste, Kokoustilavaraukset, Pääsisäänkäynti, Vahtimestari, Vartija, Virastomestari

0295162250

 

MARIANKATU 23 MMM VALVOMO - PÄÄOVI -, valvomo

Aula, Liisankatu 8, Mariankadun infopiste, Pääsisäänkäynti, Turvatiimi, Vahtimestari, Vartija, Virastomestari

0295162253

 

HALLITUSKATU 3 VIRASTOMESTARIT -

0916053319

Hallinto- ja viestintäyksikkö
 

Henriikka ( MMM ) Ahtiainen, hankepäällikkö

Henkilöstöasiat, Hallintoasiat, Oikeudelliset asiat, VAHVA-projekti

0295162056

 

Kaisa Annala, tiedottaja

0469225482

 

Iina Bister, tiedottaja

luonnonvaraosaston viestintä, aiheina mm. metsä, riista, kalat, vesi ja ilm

0295162276

 

Annina Ceder, korkeakouluharjoittelija

viestinnän harjoittelija

0295162129

 

Taina Herrala, esittelijä

työterveyshuollon yhdyshenkilö, Tapaturmayhdyshenkilö, Kuntoutusyhdyshenkilö, yt-sihteeri

0295162321

 

Risto Hiltunen, neuvotteleva virkamies

Henkilöstöasiat, Hallintoasiat, Oikeudelliset asiat, Työsuojelu

0295162306

 

Vilma Häkkinen, korkeakouluharjoittelija

0295162121

 

Janne Impiö, viestintäjohtaja

viestinnän kehittäminen

0295162064

 

Pirjo Inkinen, Henkilöstön kehittämispäällikkö

henkilöstön kehittämismäärärahat, osaamisen ja johtamisvalmiuksien kehittäminen, osaamisen kehittämisen suunnittelu, toiminnan ja työkulttuurin kehittäminen

 

Riitta Itkonen, hallitusneuvos

Henkilöstöasiat, Hallintoasiat, Oikeudelliset asiat

0295162383

 

Hannu Järvinen, erityisasiantuntija

Verkkoviestintä

0295162078

 

Raija Karppinen, neuvotteleva virkamies

Hallintoasiat, Henkilöstöasiat, Oikeudelliset asiat

0295162011

 

Saara Kemiläinen, korkeakouluharjoittelija

62017

 

Virpi Komulainen, tiedottaja

biotalousviestintä

0295162110

 

Raija Kuusi, hallinnollinen avustaja

intranetpäivitykset, ministeriön ja VNHY:n julkaisutuotannon yhteistyöryhmän jäsen, PTJ, tekninen säädösvalmistelu

0295162430

 

Minna Laatikainen, Henkilöstön kehittämispäällikkö

0295162044

 

Päivi ( MMM ) Marttila, neuvotteleva virkamies

Hallintoasiat, Henkilöstöasiat, Oikeudelliset asiat

0295162205

 

Liisa Mäenpää, suunnittelija

Perehdyttäminen, henkilöstöraportointi, henkilöstö- ja hallintotoimen kehit

0295162376

 

Viestintäyksikkö Päivystäjä, viestinnän päivystäjä

Tiedotus, VIE/

 

Anna Salminen, tiedottaja

ruokaosaston viestintä, aiheina mm. ruoka, maatalous ja EU-viestintä

0295162002

 

Satu Salo-Jouppila, korkeakouluharjoittelija

viestinnän harjoittelija

0295162007

 

Heidi Saukko, henkilöstöasiantuntija

henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävät, Kieku-yhteyshenkilö henkilöstöasioissa, kunniamerkit, virka-ansiomerkit, ulkopuolisten osalta henkilöstöasioissa, yhteyshenkilö luonnonvaraosaston, toimialojen sekä osastojen ja toimialojen

0295162358

 

Raili Siirtola, henkilöstöasiantuntija

henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävät, Kieku-yhteyshenkilö henkilöstöasioissa

 

Toni Tuomainen, neuvotteleva virkamies

hallintosäädösten valmistelu, oikeudellisten lausuntojen valmistelu-, neuvonta- ja asiantuntijatehtävät, Säädösvalmistelun kehittäminen

0295162052

 

Sari Ursin, henkilöstöasiantuntija

henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävät, Kieku-yhteyshenkilö henkilöstöasioissa, kunniamerkit, virka-ansiomerkit, yhteyshenkilö ruokaosaston henkilöstöasioissa

0295162267

 

Vesa Vuorimaa, viestintäasiantuntija

Internet, Kehittämishankkeet, tieto- ja tutkimustoimialan sekä hallinto- ja kehittämistoimialan viestintä

0295162466

 

Pekka Väisänen, johtava asiantuntija, viestintä

0295162480

Ohjaus- ja talousyksikkö
 

Marita Aulilo, hallinnollinen avustaja

Yksikön sihteeri, ministerin johtoryhmän asiakirjojen hallinnointi, yksikön internet- ja intrasivujen päivitys, Buketti-pääkäyttäjä

0295162323

 

Antti Karila, Suunnittelupäällikkö

toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta, kehysehdotus, talousarvion valmistelu ja toimeenpano, tuloksellisuuden ja talouden seuranta, arviointi ja raportointi, sisäinen budjetointi, Yksikön päällikön 2. sijainen

0295162068

 

Juha Karjalainen, Laskentapäällikkö

kirjanpitoyksikön tehtävät, Maksuliike, EKTR-todentamisviranomaisen tehtävät, Yksikön päällikön 1. sijainen

0295162431

 

Tiina Kujala, laskentasihteeri

toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta

0295162120

 

Liisa Lehtinen, laskentasihteeri

matkalaskujen tarkastus ja neuvonta, ulkopuolisten matkustajien matkalaskujen tallennus

0295162213

 

Jukka Nummikoski, talousjohtaja

Yksikön päällikkö

0295162022

 

Heidi Nyberg, laskentasihteeri

KIEKU-ajanhallinta, matkalaskujen tarkastus ja neuvonta, ulkopuolisten matkustajien matkalaskujen tallennus

0295162147

 

Henna Pekkarinen, laskentasihteeri

KIEKU-ajanhallinta, riistanhoitomaksujen tulouttaminen selvittelytililtä, riistanhoitomaksujen palautukset (virheelliset suoritukset ym.), myyntilaskutus

0295162148

 

Tuuli Raatikainen, talousylitarkastaja

0295162117

 

Mikaela Rahkonen, laskentasihteeri

toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta

0295162277

 

Meeri Salonen, laskentasihteeri

maksuaikakorttien hallinnointi, ministeriön johdon ja ministeriön yhteisten laskujen käsittely

0295162279

 

Pia Trebs-Heikkinen, laskentasihteeri

EU-palautusten käsittely, hallinnan siirrot

0295162178

 

Tiina Törnqvist, laskentasihteeri

määrärahakirjanpito, Tilijaottelu, valtionapujen maksatus

0295162174

 

Pasi Valli, neuvotteleva virkamies

hallinnonalan tulos- ja omistajaohjaus sekä niiden koordinointi, strategiavalmistelu, Yksikön päällikön 3. sijainen

0295162414

Toimialan johto
 

Eeva Pystynen, Hallintojohtaja

hallinto- ja kehittämistoimialan päällikkö, Hallinto- ja viestintäyksikön päällikkö

0295162357

Luonnonvaraosasto

Elinkeinokalatalousyksikkö
 

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies

ammattikalastus ja kalastuslaivasto, kalavarojen kestävä käyttö, Vesiviljely

0295162494

 

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies

elinkeinokalatalouden kehittäminen, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Vesiviljely, Sininen biotalous

0295162411

 

Harri Kukka, neuvotteleva virkamies

elinkeinokalatalouden kehittäminen, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

0295162377

 

Risto Lampinen, kalatalousneuvos

elinkeinokalatalouden strategiat ja yhteistyö, Yksikön päällikkö

0295162458

 

Heikki Lehtinen, neuvotteleva virkamies

EU:n kalastuksen ulkosuhteet, kalastuksen EU-tiedonkeruu, kalavarojen kestävä käyttö, Ympäristöintegraatio

0295162433

 

Ali Lindahl, kalatalousylitarkastaja

kalastuksen valvonta, Kalastuskiintiöt, kansallinen ja EU:n tietohallinto

0295162219

 

Riitta Rahkonen, erityisasiantuntija

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Maaseudun kehittämisrahasto, tutkimus ja kehitys, Sininen biotalous ja tutkimus, makera maatilatalouden kehittämisrahasto

0295162202

 

Heta Ratasvuori, ylitarkastaja

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

0295162016

 

Kari Saulamo, erityisasiantuntija

elinkeinokalatalouden kehittäminen, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, kalatalouden paikalliset toimintaryhmät

0295162261

 

Jarmo Vilhunen, neuvotteleva virkamies

kalastuksen valvonta, kalatalouden markkinatoimet, kalavarojen kestävä käyttö

0295162315

 

Camilla Vuoristo, sihteeri

EU-asiakirjahallinto, tekninen avustaminen EU-kokousten valmistelussa, Yksikön sihteeri

0295162465

LVO Suunnitteluyksikkö
 

Anneli Andersson, Taloussihteeri

metsätalouteen ja vesitalouteen liittyvät osto- ja myyntilaskut, Valtionapujen myöntämiseen ja maksatukseen liittyvät tukitehtävät, Määrärahojen käytön seuranta

0295162399

 

Heikki Piiparinen, neuvotteleva virkamies

talousyksikön vetäjä, Osaston taloussuunnittelutehtävät

0295162375

 

Mari Puranen, sihteeri

0295162093

 

Sirpa Åberg, taloussuunnittelija

Maksuliikenne, Määrärahojen käytön seuranta, Osaston taloussuunnittelutehtävät

0295162332

Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö
 

Heidi Alatalo, suunnittelija

kansainvälinen luonnonvarapolitiikka, arktinen yhteistyö, Sininen biotalous

0295162046

 

Heikki Granholm, metsäneuvos

ilmasto- ja energiapolitiikka, kansainvälinen ja EU:n luonnonvarapolitiikka, kansainvälisten ja YK-järjestöjen luonnonvara-asiat, luonnonvarapolitiikan strateginen suunnittelu ja yhteensovittaminen, taakanjako- ja LULUCF-asetukset

0295162130

 

Minna Hanski, vesihallintoneuvos

Sininen biotalous, Suomen ympäristökeskuksen tulosohjaus, Tiedonhallinta, vesitalouden strateginen suunnittelu ja ohjaus

0295162360

 

Kai Kaatra, vesihallintojohtaja

luonnonvara- ja vesitalousyksikön päällikkö

0295162106

 

Jaana Kaipainen, neuvotteleva virkamies

Ilmasto- ja energia-asioiden yhteensovittaminen, ilmastoraportoinnit, Maankäyttö, metsät ja maatalous ilmastopolitiikassa, maaperä-asiat

0295162270

 

Ville Keskisarja, vesihallintoneuvos

EU:n vesipolitiikka, hydrologia ja ilmasto, Kahdenvälinen yhteistyö vesiasioissa, tulva- ja kuivuusriskien hallinta, happamat sulfaattimaat

0295162390

 

Saara Lilja-Rothsten, erityisasiantuntija

Arktinen yhteistyö ja biotalous, Elinympäristöjen ennallistaminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, Luonnonarvot ja ekosysteemipalvelut, Ilmastonmuutokseen sopeutumisen indikaattorit

0295162060

 

Johanna Niemivuo-Lahti, neuvotteleva virkamies

alueiden käyttö, Biodiversiteetti, Haitalliset vieraslajit, Vieraslajit, Ympäristöasiat

0295162259

 

Elina Ojala, erityisasiantuntija

0295162111

 

Tuula Pehu, neuvotteleva virkamies

Geenivara-asioiden strateginen suunnittelu ja ohjaus, Geenivaraneuvottelukunta, geenivaraohjelmat

0295162297

 

Seppo Rekolainen, Kansainvälisen vesiyhteistyön päällikkö

Kansainvälisen vesiyhteistyön strateginen suunnittelu ja yhteensovittaminen, yhteistyö Kiinan ja EU:n kanssa, YK:n vesiyhteistyö, vesikriisi, biotalous

0295162086

 

Tuuli Salakari, sihteeri

Yksikön sihteeri

0295162394

 

Merja Suomalainen, vesitalousasiantuntija

0295162003

 

Katri Vasama, vesiylitarkastaja

Vesihuolto ja pohjavedet, Valmius ja vesiasiat, Rakennettujen vesistöjen hoito ja kunnostus, rajavesistöyhteistyö Ruotsin ja Venäjän kanssa

0295162241

 

Anne Vehviläinen, neuvotteleva virkamies

Kiertotalous ja biotalous, luonnonvarat ja materiaalitehokkuus, Luonnonvaratutkimus

0295162236

 

Taina Veltheim, neuvotteleva virkamies

YK:n metsäfoorumi, forest europe, Euroopan metsäinstituutti, Kansainväliset luonnonvaraseurannat

0295162196

 

Olli-Matti Verta, neuvotteleva virkamies

0295162123

 

Leena Westerholm, neuvotteleva virkamies

toiminnan ja talouden suunnittelu ja tulosohjaus, Patoturvallisuus, maakuntauudistuksen valmistelu

0295162164

Metsä- ja bioenergiayksikkö
 

Leena Arpiainen, neuvotteleva virkamies

tts- ja talousarvioasiat, taloushallinto- ja kirjanpitoasiantuntija, Metsähallituksen omistajaohjaus, tulosohjaus ja talousvalmistelu, Pohjoismainen metsäyhteistyö; vastuuhenkilö yksikössä

0295162238

 

Matti Heikurainen, Ylimetsänhoitaja

Suomen metsäkeskuksen (SMK) tulosohjaus ja valtionapupäätökset, Yksityismetsätalouden organisaatiouudistus

0295162408

 

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos

Yksikön päällikön 1. sijainen, metsätalouden tukijärjestelmät, kestävän metsätalouden rahoituslaki, Bioenergia, metsätalouden vesiensuojelu, yhdyshenkilö Luonnonvarakeskuksen tulosohjauksessa

0295162447

 

Aulikki Kauppila, Kansainvälisten asiain neuvos

EU:n biodiversiteettistrategia (MBY), EU:n Ei nettohävikkiä -aloite, Vihreä talous ja Luonnonvaratalous, ilmastonmuutosprosessit, kahdenvälinen metsäyhteistyö, erityisesti Etelä-Amerikka sekä Boreaalinen m

0295162116

 

Marja Kokkonen, metsäneuvos

alueelliset metsäohjelmat, Kansallisen metsästrategian (KMS), metsäneuvoston työvaliokunnan puheenjoht, metsäpoliittinen selonteko, metsätietojärjestelmä, suomi 100 luontolahja, tulosohjauksen kokonaisvastuu (Suomen metsäkeskus ja Metsähallitus), Yksikön päällikkö, Yksityismetsätalouden organisaatiouudistus, Yksityismetsätalous, Kansallinen metsästragia 2025

0295162444

 

Katja Matveinen, erityisasiantuntija

kestävän kehityksen koordinaatioverkosto, Metsien biologisen monimuotoisuuden edistäminen, metsäneuvoston sihteeri ja sen työvaliokunnan toinen sihteeri, Monimuotoisuuden turvaaminen myrskytuhojen korjaamisessa

0295162287

 

Matti Mäkelä, ylitarkastaja

metsälaki ja metsänhoitosuositukset, metsäneuvoston toinen sihteeri ja sen työvaliokunnan sihteeri, puumarkkinoiden toiminta ja metsätilojen koon ja rakenteen parantaminen, Metsäverotus, metsäalan koulutuksen kehittäminen MMM:n osalta

0295162307

 

Sanna Paanukoski, ylitarkastaja

suomi-venäjä metsäyhteistyö, laki metsänviljelyaineiston kaupasta, metsäpuiden siemenhuolto, metsänjalostus ja metsäpuiden geenivarat, tuhoihin varautuminen

0295162449

 

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies

metsäenergia-asiat ml. mittaus, metsäbiomassan kestävyyskriteerit ml. RES-direktiivi, eu:n maaseutuasetus ja valtiontukisuuntaviivat, puutuoteala ja puurakentaminen

0295162350

 

Jori Rautalin, korkeakouluharjoittelija

0295162088

 

Niina Riissanen, ylitarkastaja

kaavoitus ja muut maankäyttöasiat, metsäalaan liittyvä tilastointi, metsänhoitoyhdistyslaki ja metsänomistajien neuvonta, metsävaratieto ja sähköiset palvelut - hallituksen kärkihankkeen koordinaat, metsävaratietojärjestelmät ja digitalisaatio; VMI ja SMK:n järjestelmät;, metsätietosavotta

0295162339

 

Ville Schildt, neuvotteleva virkamies

luonnon virkistyskäyttöasiat ja luonnontuoteala; koordinaattori LVO:ssa, metso-ohjelma, osallistuu Metsähallituksen tulosohjaukseen ja kehittämishankkeisiin, ympäristötuki, luonnonhoito ja valtakunnalliset hankkeet

0295162190

 

Teemu Seppä, ylitarkastaja

eu:n itämeren alueen strategia, Pohjoismainen metsäyhteistyö, suomi-kiina metsäyhteistyö

0295162158

 

Jukka-Pekka Tirri, ylitarkastaja

kestävän metsätalouden rahoituslakiin liittyvät hallinnon, varojenkäytön,, suorittama valvonta; valvontamääräykset, valtionapujen valvonta- ja tarkastustehtävät

0295162194

 

Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies

Barents-yhteistyö ja muu kahdenvälinen metsäyhteistyö, laittomien hakkuiden vastaiset toimet (EU-puutavara-asetus, FLEGT), laki metsätuhojen torjunnasta, metsät ja ilmastonmuutos, Metsätuhot

0295162162

 

Tarja Ylinampa, sihteeri

internet sivujen päivittäjä metsien osalta, matkat ja seminaarit, Yksikön päällikön sihteeri, yksikön sihteerin tehtävät

0295162247

Oikeudellinen yksikkö
 

Maija Kaukonen, Lainsäädäntöneuvos

Suomen metsäkeskusta koskevat lainsäädännölliset ja oikeudelliset asiat, metsien hoitoa ja käyttöä koskevat oikeudelliset kysymykset, puutavaranmittaus

0295162153

 

Pekka Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos

EU:n vesilainsäädäntö, metsänhoitoyhdistyksiin liittyvät lainsäädäntöasiat, Rajavesistösopimukset, säädösvalmistelun kehittämisen yhdyshenkilö, Tulvalainsäädäntö, vesi- ja ympäristöoikeudelliset asiat, vesihuoltolaki, vieraslajilainsäädäntö, Haitalliset vieraslajit, Jättiputki

0295162456

 

Sanna Koljonen, erityisasiantuntija

0295162007

 

Maija Mela, vanhempi hallitussihteeri

elinkeinokalatalouteen liittyvät oikeudelliset kysymykset, elinkeinokalatalouden lainsäädäntö, elinkeinokalatalouden EU-koordinaattori

0295162249

 

Teemu Nikula, vanhempi hallitussihteeri

metsästystä ja riistahallintoa koskeva lainsäädäntö lukuun ottamatta, riistahallintoa koskevat oikeudelliset asiat, vuosittaisia metsästysrajoituksia ja kiintiöitä

0295162055

 

Maija Norokorpi, Lainsäädäntöneuvos

Ympäristöjuridiikka

 

Anna Siljamäki, esittelijä

maa- ja vesialueiden hallinnan siirrot, johtokuntien, neuvottelukuntien ym. toimielinten kokoonpanojen muutokset, PTJ-pääkäyttäjä, luonnonvaraosaston koulutusasiat

0295162397

 

Tuija-Kaisa Sundqvist, hallinnollinen avustaja

oikeudellisen yksikön sihteerin tehtävät, PTJ, Internet-päivitykset kala- ja riista-asioiden osalta, kala- ja riistatalouteen liittyvät osto- ja myyntilaskut sekä määrärahaseur

0295162435

 

Kirsi Taipale, Lainsäädäntöneuvos

metsätalouden tuet (lainsäädännölliset, oikeudelliset ja hallinnolliset kys, EU- ja kv-oikeudelliset metsäasiat

0295162451

 

Vilppu Talvitie, yksikön päällikkö, hallitusneuvos

Yksikön päällikkö, metsähallintoa koskevat lainsäädäntöasiat sekä periaatteellisesti tärkeät t, laajakantoiset oikeudelliset ja hallinnolliset kysymykset, Metsähallitusta koskevat oikeudelliset kysymykset, yhteismetsät

0295162417

 

Laura Tikkanen, hallinnollinen avustaja

0295162139

Osaston johto
 

Juha Niemelä, osastopäällikkö

luonnonvaraosaston päällikkö, uusi metsätietojärjestelmä

0295162009

 

Liisa Saarenmaa, apulaisosastopäällikkö

Apulaisosastopäällikkö, biotalouskoordinaatio

0295162429

erätalousyksikkö
 

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies

kalatalousvelvoitteet, rajavesiasiat, sopimukset (Norja, Ruotsi, Venäjä), vapaa-ajan kalatalous, Tenojoki

0295162152

 

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos

Kalastuslaki, kalastustiimin johtaminen, saimaannorppa, vapaa-ajan kalatalous, yksikön päällikkö 31.1.2017 asti, uhanalaiset kalat, arvo

0295162404

 

Jussi Laanikari, ylitarkastaja

metsästyksen ja riistanhoidon valvonta, Metsästyksen suunnittelu ja rajoittaminen ministeriön asetuksilla, Metsästys- ja riistatalousasiat, petoasiat, Riistan aiheuttamat vahingot, niiden estäminen sekä korvaukset, Riistavahinkolain mukaisten viranomaisten toiminnan valvonta, Karhukannan hoitosuunnitelma

0295162432

 

Mikko Malin, suunnittelija

hankkeen koordinaattorin tehtävät, kalastuslain mukaisten prosessien, rekistereiden ja sähköisten palveluiden

0295162037

 

Sami Niemi, neuvotteleva virkamies

Laki metsästyslain muuttamisesta, Metsästys- ja riistatalousasiat, Riistakonfliktien hallinnan kehittäminen sekä viestintä, Strateginen suunnittelu, Suomen riistakeskuksen tulosohjaus

0295162391

 

Janne Pitkänen, ylitarkastaja

EU:n Habitat- ja Ornis-komiteat, Luonnon virkistyskäytön tutkimuksen tulosohjaus, Metsästys- ja riistatalousasiat, Metsästysaikojen rajoittaminen asetuksella, petoasiat, Riistakantojen hoitosuunnitelmat, Riistatalouden valtionavustukset, Riekko, Pyy, Teeri, metsästysajat, Rauhoitus

0295162338

 

Vesa Ruusila, yksikön päällikkö / Erätalousneuvos

erätalousyksikön päällikkö, Metsästys, Virkistyskalastus

0295162051

 

Roni Selén, kalatalousylitarkastaja

kalastusalan neuvontajärjestöjen tulosohjaus, kalatalouden edistämisvarojen jakaminen, vapaa-ajan kalastuksen strateginen suunnittelu, vapaa-ajan kalatalous, vapaa-ajankalastukseen liittyvä säädösvalmistelu, Viehekalastus

0295162462

 

Jouni Tammi, ylitarkastaja

kalastuksen valvonta (vapaa-ajan kalastus), kalataloudelliset kunnostukset ja kalatiet, vapaa-ajan kalatalous, vesienhoitoasiat/ kalatalous

0295162313

 

Liisa Turkia, hallinnollinen avustaja

biotaloutta koskevat tehtävät, erätalousyksikön sihteerin toimet

0295162282

MMM:n johto

MMM:n johto
 

Tiina Hara, johdon sihteeri

Kansliapäällikön sihteeri

0295162080

 

Tuula Hedlund, johdon sihteeri

Erityisavustajan sihteeri

0295162371

 

Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö

ministeriön kansliapäällikkö

0295162184

 

Risto Lahti, erityisavustaja

Luonnonhaittakorvaus, maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja, Maatalous, Ruoka2030, Ruokaan ja elintarvikkeisiin liittyvät asiat, ruoka-asiamiehen viran valmistelu

0505650424

 

Jari Leppä, Maa- ja metsätalousministeri

0295162232

 

Tiina Sahlberg-Kelly, ministerin sihteeri

ministerin sihteerin tehtävät

0295162242

 

Satu-Marja Tenhiälä, Ministerin erityisavustaja

LULUCF-asetusluonnos, maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja, Luonnonhaittakorvaus

0504322215

Ruokaosasto

Ruokaosasto
 

Minna-Mari Kaila, osastopäällikkö

Ruoka2030, ruokaosaston osastopäällikkö, ruoka-asiamiehen viran valmistelu

0295162013

 

Sanna Tykkyläinen, erityisasiantuntija

EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat
 

Jertta De Mazières, neuvotteleva virkamies

0295162113

 

Sanna-Helena Fallenius, ylitarkastaja

Eduskunnan informointi EU-asioissa, EU-18 jaoston kokousten valmistelu ja sihteerin tehtävät, EU-parlamentin maatalousasioiden seuranta ja raportointi, raportointi kokouksista, Suomen kantojen valmisteleminen maatalousneuvoston ja maatalouden erityisko

0295162481

 

Ahti Hirvonen, EU-koordinaattori, neuvotteleva virkamies

maa- ja metsätalousministeriön EU-koordinaatio, EU17-jaosto, EU14-jaosto

0295162337

 

Aulikki Hulmi, Kansainvälisten asioiden johtaja

Director, International Affairs, kansainvälisen toiminnan koordinointi ja ohjaus, Kansainvälisten asioiden johtaja

0295162113

 

Mirjami Jumppanen, hallinnollinen avustaja

0295162453

 

Vesa Kahilampi, neuvotteleva virkamies

Suomen kantojen valmisteleminen maatalousneuvoston ja maatalouden erityisko, raportointi kokouksista, EU-18 jaoston kokousten valmistelu ja sihteerin tehtävät, Eduskunnan informointi EU-asioissa, EU-parlamentin maatalousasioiden seuranta ja raportointi

0295162053

 

Marjukka Mähönen, neuvotteleva virkamies

biodiversiteettisopimuksen metsäasiat, kehityspolitiikan metsäasiat, kansainvälisen trooppisen puun järjestö ITTO, EU:n ulkosuhteet, metsäviennin edistäminen, kehitysmaataloustutkimus, perushyödykkeet/PROBA

0295162128

 

Tuula Niskanen, hallinnollinen avustaja

maatalousneuvoston ja EU18-kokousten tekninen valmistelu, kansainvälisten vierailujen järjestelyt, asiantuntijoiden avustaminen, yksikön dimmi- ja nettipäivitykset

0295162028

 

Kimmo Närhinen, neuvotteleva virkamies

Kauppapolitiikka, OECD, Perushyödykkeet, kansainväliset kahdenväliset suhteet, viennin edistäminen

0295162257

 

Jyri Ollila, Kansainvälisten asioiden johtaja

Kansainvälisen toiminnan koordinaatio ja ohjaus

0295162132

 

Riitta Pelanteri, ylitarkastaja

Suomi - Venäjä -yhteistyö, arktinen yhteistyö

0295162245

 

Ritva Ruuskanen, hallitusneuvos

osaston vastuualueeseen kuluvien Coreper-asioiden koordinointi ja, Suomen kantojen yhteensovittaminen, yleiset oikeudelliset ja institutionaaliset EU-asiat, yksikön vastuualueeseen kuuluvat oikeudelliset asiat

0295162291

 

Osmo Rönty, neuvotteleva virkamies

maatalousneuvoston ja maatalouden erityiskomitean kokousten valmistelu, val

0295162491

 

Anna Santala, neuvotteleva virkamies

FAO yleishallinto, ruokaturva, Kehityspolitiikka, kansainväliset korkeantason vierailut

0295162418

 

Markus Schulman, ylitarkastaja

WTO, Kauppapolitiikka, Taloushallinto, Pohjoismainen yhteistyö

0295162475

 

Antti Unnaslahti, maatalousekonomisti

tukijärjestelmien yhteensovittamisen analyysit

0295162426

 

Kari Valonen, maatalousneuvos

EU:n budjettiasiat, EU:n luomuasetus, maatalouden erityiskomitean kokousedustus, maatalousneuvoston kokousten valmistelu, Maatalouspolitiikka, tuki sadonkorjuun ongelmista kärsineille 2017, Yksikön päällikkö, energiaveronpalautus

0295162269

Elintarviketurvallisuusyksikkö
 

Marita Aalto, neuvotteleva virkamies

Eläinravitsemus, Lääkerehut, muuntogeeniset rehut, rehujen pakkausmerkinnät

0295162445

 

Anna-Maija Grönlund, eläinlääkintöylitarkastaja

lihahygienia ja lihantarkastus (punainen liha ja siipikarjanliha)

0295162208

 

Maaria Hackzell, eläinlääkintöylitarkastaja

lihahygienia ja lihantarkastus (riista, poro, kani), simpukka- ja kalastustuotehygienia, etana- ja sammakkohygienia, eksoottisten eläinten hygienia, Hunajahygienia

0295162422

 

Anne Haikonen, Lainsäädäntöneuvos

elintarvikeasiat kansainvälisissä järjestöissä (Codex Alimentarius), elintarvikeketjun vastuullisuus- ja laatujärjestelmät, elintarvikkeiden torjunta-ainejäämät, kestävä kehitys ruokaketjussa, ympäristömerkinnät, ruokahävikki, ruoka- ja ravitsemuspolitiikka

0295162438

 

Sebastian Hielm, Elintarviketurvallisuusjohtaja

Ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja, Yksikön johto, Ympäristöterveydenhuolto, valtion ravitsemusneuvottelukunta

0295162305

 

Minna Huttunen, Elintarvikeylitarkastaja

elintarvikkeiden torjunta-ainejäämät, elintarvikeketjun vastuullisuus- ja laatujärjestelmät, kestävä kehitys ruokaketjussa, ympäristömerkinnät, ruokahävikki, ruoka- ja ravitsemuspolitiikka

0295162384

 

Tove Jern, maatalousylitarkastaja

kasvinsuojeluaineet

0295162318

 

Nina Kaario, eläinlääkintöylitarkastaja

eläimistä saatavien elintarvikkeiden lääkejäämät, Eläinten lääkitseminen, Kasvishygienia, laboratorioasiat, Maitohygienia, Mikrobilääkeresistenssi, Maataloustukien täydentävät ehdot

0295162107

 

Anna Lemström, Elintarvikeylitarkastaja

ravitsemusasiat; erityisruokavaliovalmisteet, täydentäminen, elintarvikelisäaineet, elintarvikearomit, elintarvikkeiden täydentäminen ravintoaineilla ja muilla aineilla, erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet

0295162145

 

Leena Mannonen, kaupallinen neuvos

elintarvike-entsyymit, geenitekniikka ja muuntogeeniset elintarvikkeet, ravintolisät, Uuselintarvikkeet, Uuselintarvikelautakunta

0295162177

 

Elina Pahkala, Elintarvikeylitarkastaja

vieraat aineet, Kontaminantit, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit, kontaktimateriaalit

0295162006

 

Eveliina Palonen, neuvotteleva virkamies

Ensisaapumisvalvonta, EU.n sisäinen kauppa, kananmuna- ja munavalmistehygienia, Kasvishygienia, Maitohygienia, mikrobiologiset raja-arvot, ruokamyrkytykset, salmonellapolitiikka, zoonoosit

0295162345

 

Liisa Rajakangas, Elintarvikeylitarkastaja

elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet, elintarvikkeiden vieraat aineet ( sijainen Eeva Saarisalo ), kasviperäisten elintarvikkeiden tuonti 3. maista, radioaktiivinen säteily, Säteilyttäminen

0295162374

 

Britta Riipinen, korkeakouluharjoittelija

0295162004

 

Eeva Saarisalo, erityisasiantuntija

Eläinravitsemus, rehujen haitalliset aineet, Rehun lisäaineet, Rehut

0295162366

 

Minna Toivanen, sihteeri

lomakirjanpito, matkahallintotehtävät, poissaolokirjanpito, tietohallinnon yhteyshenkilö, yksikön sihteerin tehtävät

0295162381

 

Tero Tolonen, neuvotteleva virkamies

luomuelintarvikkeet, luomuvalvonta, luonnonmukainen tuotanto, EU:n luomuasetus

0295162326

 

Sanna Viljakainen, ylitarkastaja

0295162095

Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö
 

Nina Aalto, erityisasiantuntija

0295162143

 

Taina Aaltonen, apulaisosastopäällikkö

apulaisosastopäällikön ja yksikön päällikön tehtävät, eläinlääkintäpäällikkö, OIE-delegaatti, osastopäällikön 1. sijainen

0295162439

 

Susanna Ahlström, eläinlääkintöylitarkastaja

eläinsuojelulainsäädäntö: tuotantoeläimet, eläinten tainnutus,, eläinten hyvinvointikeskus, eläinten hyvinvointitutkimus, investointituet eläinten hyvinvoinnin osalta, teurastus ja lopetus, tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, täydentävät ehdot eläinten hyvinvoinnin osalta, Maataloustukien täydentävät ehdot

0295162436

 

Kajsa Hakulin, neuvotteleva virkamies

eläinlääkäripalvelut, Eläintautilainsäädäntö, EU- ja kansallinen: TSE, nautojen, sikojen, lampaiden ja vuohien vaarallise, valvottavat taudit, zoonoosit mukaan lukien, vesieläinten taudit, Yksikön päällikön 1. sijainen

0295162361

 

Kirsti Huovinen, eläinlääkintöylitarkastaja

Yksikön päällikön 4. sijainen, eläimistä saatavia sivutuotteita koskeva lainsäädäntö, eläinten hyvinvointilainsäädäntö: eläinkuljetukset, hevoset

0295162182

 

Hentriikka Kontio, eläinlääkintöneuvos

Yksikön päällikön 2. sijainen, eläinlääkinnällistä rajatarkastusta koskeva lainsäädäntö, elävien eläinten tuontia EU:n ulkopuolisista maista koskeva lainsäädäntö, kansainväliseen kauppaan liittyvien kysymysten koordinointi, vienti, erityisesti eläimistä saatavat elintarvikkeet

0295162423

 

Berit Korpilo, neuvotteleva virkamies

eläinjalostus

0295162166

 

Seppo Kuosmanen, eläinlääkintöylitarkastaja

keinollista lisääntymistä koskeva lainsäädäntö, eläinten, alkioiden ja sukusolujen sekä eläimistä saatavien sivutuotteiden, sisämarkkinakauppaa koskeva lainsäädäntö

0295162278

 

Katri Levonen, neuvotteleva virkamies

eläinrokotteita koskeva lainsäädäntö ja kansainväliset asiat, eläintauteihin liittyvät tutkimusasiat, eläintautivalmiusasiat, helposti leviäviä eläintauteja (mm. lintuinfluenssa, afrikkalainen sikarutt, kansainvälisen eläintautijärjestö OIE:n eläintautiasiat, sähköaitojen rakennevaatimukset

0295162385

 

Ralf Lopian, erityisasiantuntija

WTO/SPS kasvinterveysasiat, kasvinterveyden liittyvät kansainväliset kauppakysymykset, yksikön FAO koordinointi, IPPC yhdyshenkilö, EPPO yhdyshenkilö

0295162329

 

Tiina-Mari Martimo, neuvotteleva virkamies

Kasvinterveyspäällikkö (EU), EU ja kansallisen kasvinterveyslainsäädännön valmistelu ja esittely, Nordic-Baltic yhteistyö, kasvinterveyden erityisalana metsäpuiden kasvintuhoajat

0295162311

 

LAURA Elina Melasniemi, korkeakouluharjoittelija

0295162140

 

Johanna Nykyri, erityisasiantuntija

kansallinen ja yhteisön lainsäädännön taimiaineiston osalta, tutkimus ja kehitys, biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävät makroeliöt, kasvinterveyden erityisalana taimiaineisto, biodiversiteettiasioiden yhteyshenkilö

0295162471

 

Tiina Pullola, eläinlääkintöylitarkastaja

eläinkokeille vaihtoehtoiset menetelmät, eläinnäyttelyt, riista- ja riistantuotantotarhat, luonnonvaraiset eläimet, eläinsuojelulainsäädäntö: seura- ja harrastuseläimet, sirkukset ja kiertävä, koe-eläintoimintaa koskeva lainsäädäntö, seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

0295162108

 

Elina Puotila, hallinnollinen avustaja

avustavat tehtävät yksikön toimialaan kuuluvassa yhteistyössä muiden, kolmansien maiden kanssa, ml. lähialueyhteistyö ja Venäjä-yhteistyö, Verkkopäivitykset, yksikön sihteerin tehtävät, yksikön toimialaan kuuluvat lähialue- ja Venäjä -yhteistyöhön liittyvät tal

0295162440

 

Mika Saarenpää, harjoittelija

0295162086

 

Taina Sahin, erityisasiantuntija

kasvinterveyslainsäädäntö, pysyvä kasvinterveyskomitea (SCPH), ruokaosaston ilmastotiimin jäsen ja yhdyshenkilö yksikössä, kasvinsuojelun neuvottelukunnan sihteeri, kasvinterveyden erityisalana maatalouskasvien kasvintuhoojat

0295162160

 

Leena Salin, eläinlääkintöylitarkastaja

eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista, koskeva lainsäädäntö, eläimistä saatavien sivutuotteiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista, koskeva lainsäädäntö, suojapäätökset koskien eläimistä saatavien elintarvikkeiden, sivutuotteiden, elävien eläinten tuontia EU:n ulkopuolisista maista, vienti, erityisesti eläimistä saatavat sivutuotteet, vienti, eläimistä saatavat elintarvikkeet Väli- ja Etelä-Amerikan maihin

0295162412

 

Pirjo Salminen, neuvotteleva virkamies

Yksikön päällikön 3. sijainen, kansallinen ja EU:n lannoitevalmistelainsäädäntö

0295162188

 

Marja Savonmäki, erityisasiantuntija

Yksikön päällikön 5. sijainen, kansallinen ja yhteisön lainsäädäntö siementen ja, kasvinjalostajanoikeusasioiden osalta, HG-alueen siemenperuna-asiat, kylvösiemen- ja taimiaineistoalajaosto, kasvilajikelautakunnan pj., hukkakauralainsäädäntö

0295162280

 

Terhi Virtanen, ylitarkastaja

ympäristöterveydenhuollon koordinaatiotehtävät

0295162063

 

Anssi Welling, eläinlääkintöylitarkastaja

eläinten tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskeva lainsäädäntö, toimintaprosessien kehittämisen ja integroinnin edistäminen, sähköisen asioinnin kehittäminen

0295162151

Maaseudun kehittämisyksikkö
 

Leena Anttila, neuvotteleva virkamies

EU:n Itämeristrategia, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tekninen apu, maaseudun innovaatioryhmät, Kansainvälinen yhteistyö

0295162240

 

Kjell Brännäs, suunnittelija

Kotieläin- ym. tuotantorakennusten tekniset vaatimukset ja kustannukset, Tuettu maatalous- ja maaseuturakentaminen

0295162331

 

Antonia Husberg, maaseutuylitarkastaja

Maaseutupolitiikan neuvoston viestinnän suunnittelu- ja koordinointi, valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet

0295162033

 

Esko Juvonen, maatalousneuvos

rakennetiimin vastaava, sikojen ulkotarhojen aitaamisavustus

0295162271

 

Laura Jänis, maaseutuylitarkastaja

EU-osarahoitteisten ja kansallisten maaseutupoliittisten toimien suunnittel, Leader-toimintaryhmätyön suunnittelu, kehittäminen ja seuranta

0295162090

 

Juuso Kalliokoski, Johtava asiantuntija

maaseudun yritystoiminnan kehittämistehtävät

0295162470

 

Sirpa Karjalainen, neuvotteleva virkamies

maaseudun kehittämisen tiimin vastaava, alueelliset maaseudun kehittämisohjelmat ja niihin sisältyvien toimenpiteid, suunnittelu ja koordinointi, aluepolitiikka ja innovaatioyhteistyö

 

Hanna Ketomäki, ylitarkastaja

 

Sanna Koivumäki, maatalousylitarkastaja

maatalouden investointituki, Maatalouden rakennetuet, Nuorten viljelijöiden aloitustuki, Poro- ja luontaiselinkeinojen rakennetuet

0295162437

 

Jorma Leppänen, neuvotteleva virkamies

saaristoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri

0295162041

 

Annukka Lyra, tiedottaja

maaseudun kehittämisen viestintätehtävät, maaseuturahaston (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) viestintä ja I

0295162183

 

Tiina Malm, neuvotteleva virkamies

ohjelman koordinaatiotiimin vastaava, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteistä neuvonta ja tuota, neuvoston maaseudun kehittämistyöryhmä ja komission maaseutukomitea

0295162428

 

Saara Meurasalo, ylitarkastaja

Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) sihteeri, TTS- ja talousarviovalmistelu momenttien 30.10.40, 30.20.41 ja 30.20.42 osa, EU:n uusien rahoitusinstrumenttien seuranta ja analysointi

0295162035

 

Sirpa Mäkelä, sihteeri

Yksikön päällikön sihteeri, yksikön sihteerin tehtävät, Matkavaraukset

0295162460

 

Eero Pehkonen, erityisasiantuntija

Luonnonhaittakorvaukset

0295162406

 

Mia Repo, hallinnollinen avustaja

yksikön hallinnolliset tehtävät (talousseuranta, tiedonhankinta, sisäinen v, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman viestintäryhmän sihteeritehtävät

0295162201

 

Anna Schulman, ylitarkastaja

maatalouden ympäristökysymykset

0295162199

 

Marianne Selkäinaho, maaseutuylitarkastaja

laajakaistainfo.fi

0295162218

 

Sanna Sihvola, neuvotteleva virkamies

alueellisen kehittämisen tiimin vastaava, alueellinen ja paikallinen maaseudun kehittäminen, ELY-keskusten toimialaohjaus, maakuntauudistuksen valmistelu, neuvoston maaseudun kehittämistyöryhmä

0295162264

 

Leena Summanen, maaseutuekonomisti

0295162272

 

Marja-Liisa Tapio-Biström, neuvotteleva virkamies

hallitusohjelman ravinteiden kierrätyksen kärkihanke, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ilmasto- ja ympäristövaikutukset

0295162400

 

Virva Terho, maaseutuekonomisti

TAE- ja TTS-valmistelu momenttien 30.10.43, 30.20.43 ja 30.20.44 osalta, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutuksen seuranta ja raportoi, maaseudun kehittämisen strateginen suunnittelu ja seuranta (ml. kumppanuuss

0295162141

 

Taina Vesanto, maatalousneuvos

Yksikön päällikkö

0295162405

 

Christell Åström, neuvotteleva virkamies

eräät maankäyttöön liittyvät tehtävät (VAT-alueet, ToKaSu), Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri

0295162030

Maatalousyksikkö
 

Marjatta Jokela, maatalousylitarkastaja

suorien tukien järjestelmä (erit. tilatuki)

0295162210

 

Tauno Junttila, neuvotteleva virkamies

hevostalouden kehittäminen, hevostalouden edistämiseen myönnettävät valtionavustukset, arpajaislain mukaiset hevostalouteen liittyvät tehtävät

0295162290

 

Anne Kauranen, esittelijä

hevostalouden edistämiseen myönnettävät valtionavustukset

0295162386

 

Arja-Leena Kirvesniemi, maatalousneuvos

Yksikön päällikkö

0295162191

 

Mirja Kiviranta, neuvotteleva virkamies

horisontaaliasetukseen (rahoitus, hallinto ja seuranta) liittyvät asiat, oikeudelliset ja hallinnolliset tehtävät maksajavirasto- ja yleishallintoas, EU-toimielinten tarkastuksiin liittyvät tehtävät, toimivaltaisen viranomaisen avustaminen

0295162352

 

Riikka Knaapi, maatalousekonomisti

0295162001

 

Markku Kuoppa-aho, maatalousylitarkastaja

 

Pirjo Kuusela, maatalousylitarkastaja

EU:n suorien tukien järjestelmän perustuki, tukijärjestelmiin liittyvä aktiiviviljelijän käsite, Viherkesanto

0295162138

 

Pia Lehmusvuori, neuvotteleva virkamies

EU:n suorien tukien järjestelmän viherryttämistuki ja nuorten viljelijöiden, maataloustukien täydentävät ehdot, ruokaosaston täydentävien ehtojen tiimin, Viherkesanto, Viherryttämistuki

0295162207

 

Antero Nikander, maatalousylitarkastaja

eläinten hyvinvointikorvaus, Luonnonhaittakorvaus, Valvonta-asiat, luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset

0295162403

 

Auli Nurmi, maatalousylitarkastaja

EU:n suorat tuet (erit. EU:n tuotantosidonnainen tuki), EU:n suorien tukien seuranta ja arviointi, EU-tulotuki- ja markkinatukimomentin TTS- ja TAE -valmistelu

0295162304

 

Juha Palonen, neuvotteleva virkamies

EU-tukien tiimin tiimivastaava

0295162356

 

Martti Patjas, neuvotteleva virkamies

kansallisten tukien valmisteluvastuu, valmisteluryhmän puheenjohtaja, maatalouden kansalliseen ja EU-rahoitukseen liittyvä seuranta ja valmistelu, tukien yhteensovitustiimin tiimivastaava, viljelijätukien yhteensovituksen koordinointi

0295162474

 

Pekka Pihamaa, maatalousekonomisti

kansallisten tukien seuranta ja raportointi, kansallisten tukien valmistelu ja laskelmat, puutarhatuotteiden varastointituki, TTS- ja TAE -valmistelu, tukikokonaisuuteen liittyvät laskelmat ja muut maatalouden taloudelliset an, maidon tuotannon kansallinen tuki

0295162289

 

Veli-Pekka Reskola, ylitarkastaja

Biokaasu, energiaan ja ilmastoon liittyvät asiat maatalouden tukijärjestelmissä, Kertaluonteinen energiaveron lisäpalautus, maatilojen energiaohjelma (energiatehokkuus), puutarhasektorin asiantuntijatehtävät, puutarhatalouden tukijärjestelmät, puutarhatuotteiden varastointituki

0295162193

 

Suvi Ruuska, vanhempi hallitussihteeri

EU-tukien tiimin tukijärjestelmiin liittyvä säädösvalmistelu, Maataloustukien täydentävät ehdot, muu laki- ja säädösvalmistelu, muut yksikön ja tiimin oikeudelliset asiat, Viherkesanto, Viherryttämistuki, luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset

0295162248

 

Mika Survonen, maatalousylitarkastaja

kansallisten tukien yhteensovitus erityisesti maaseudun kehittämisohjelman , muut kansalliset tuet (mm. kuljetustuet, mehiläistalous, sokerijuurikas), kansallisen tuen neuvottelujen valmistelu, Suomen edustaminen maatalousrahastojen komiteassa

0295162215

 

Tarja Taipale, maatalousylitarkastaja

Yksikön tiedotusasiat, Valvonta-asiat

0295162165

 

Eetu Tolvanen, korkeakouluharjoittelija

0295162122

 

Anne MMM Vainio, maatalousylitarkastaja

riskienhallinta, varautuminen, Valtiontuet

0295162168

 

Juha Vanhatalo, vanhempi hallitussihteeri

kansallisten tukien säädösvalmistelu, muu säädösvalmistelu, muut yksikön ja tiimin oikeudelliset asiat, puutarhatuotteiden varastointituki, maidon tuotannon kansallinen tuki

0295162347

 

Sini Wallenius, neuvotteleva virkamies

ei-tuotannollisten investointien korvaus, luonnonmukaisen tuotannon korvaus, ympäristökorvaus, luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset

0295162185

Markkinayksikkö
 

Seija Ahonen-Siivola, ylitarkastaja

luonnontuoteala, NyNordiskMat-ohjelma, puutarhaneuvonnan tulosohjaus, ruokaketjun kehittämishankkeet

0295162173

 

Maija Heinonen, neuvotteleva virkamies

maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuoja-asiat, markkinatiimi, Pohjoismainen yhteistyö, ruokatiimi

0295162082

 

Markku Himanen, neuvotteleva virkamies

maatalouden, maaseutuelinkeinojen ja 4H-neuvontajärjestöjen tulosohjaus ja , Makeran tutkimus- ja kehittämisrahoitus, tutkimuslaitoksiin kohdistuvien tutkimustarpeiden yhteensovitus

0295162472

 

Jaakko Ikonen, korkeakouluharjoittelija

porotalouden toimeenpanotehtävät 4400 190 430

0295162014

 

Niina Kauhajärvi, ylitarkastaja

maidon ja maitotuotteiden markkinajärjestelyt, hedelmien ja vihannesten laatustandardit

0295162322

 

Milja Keskinen, ylitarkastaja

ilmasto- ja energiapolitiikka

0295162255

 

Petri Koskela, ylitarkastaja

ruokaketjun kehittäminen, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmäpolitiikka

0295162382

 

Leena Kotsalo, ylitarkastaja

ruokasektorin raportointi

0295162389

 

Anna-Leena Miettinen, Yksikön päällikkö

ruokapoliittinen selonteko, Yksikön päällikkö

0295162409

 

Jouni Pynnöniemi, ylitarkastaja

hedelmien ja vihannesten markkinajärjestelyt, oliiviöljyn markkinajärjestely

0295162354

 

Jarmo Salonen, neuvotteleva virkamies

maatalouspolitiikan analyysit ja politiikan suunnittelu, tutkimusyhteistyö, OECD

0295162237

 

Pekka Sandholm, neuvotteleva virkamies

markkinatiimin vetäjä, yhteinen markkinajärjestely

0295162416

 

Eeva-Maija Satovuo, sihteeri

Yksikön sihteeri

0295162365

 

Leena Seppä, maatalousylitarkastaja

hallituksen luomualan kehittämisohjelma, sokerin markkinajärjestely, viinin markkinajärjestelyt, väkevät ja aromaattiset alkoholijuomat, kampanja luomu

0295162373

 

Tapani Sirviö, Neuvotteleva virkames

Porotalous, raviurheilu, hevostalous, hevoskasvatus

0295162077

 

Riitta MMM Ukkonen, ylitarkastaja

Luonnonvarakeskuksen tulosohjauksen valmistelu ja koordinointi ruokaosastol, Makeran maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja kehittämisrahoitus, tutkimus- ja kehittämistarpeiden koordinointi ruokaosastolla

0295162427

 

Birgitta Vainio-Mattila, neuvotteleva virkamies

biotalous, ilmasto- ja energiapolitiikka, RO:n ilmasto- ja energiatiimin vetäjä

0295162346

 

Kirsi Viljanen, lähiruokakoordinaattori

hallituksen lähiruokaohjelma, Ruoka-Suomi -verkosto, maaseudun elinkeinot ja osaaminen -verkosto

0295162142

 

Jukka Virolainen, maatalousylitarkastaja

peltokasvien markkinajärjestelyt

0295162206

Oikeudellinen yksikkö
 

Erkki Arnkil, Lainsäädäntöneuvos

Eläinsuojelulainsäädäntö, kasvinsuojeluainelainsäädäntö, rajatarkastuslainsäädäntö, eläinlääkintävahinkojen arviolautakuntaa koskeva lainsäädäntö

0295162127

 

Kyösti Helin, hallitussihteeri

Lausuntoasiat, MmV seuranta, PeV seuranta

0295162327

 

Aku-Petteri Korhonen, Lainsäädäntöneuvos

maataloustuotteiden markkinajärjestelylainsäädäntö (interventiovarastot,, markkinatuet, sokerikiintiöt, kaupan pitämisen vaatimukset, tuonti- ja vien, tuottajaorganisaatiot, ruhonluokitus, vakuusjärjestelmä), EU avoimuuskoordinaatio

0295162325

 

Hannu Miettinen, vanhempi hallitussihteeri

elintarvikelainsäädäntö, rehulainsäädäntö, Geenitekniikkalainsäädäntö, Rinnakkaiselolainsäädäntö

0295162478

 

Jukka Mirvo, vanhempi hallitussihteeri

Kolttalainsäädäntö, maaseudun kehittämiseen liittyviin tukiin liittyvä lainsäädäntö/yritystuet, toimielimien asettaminen ja muut hallinnolliset asiat

0295162468

 

Laura North, hallitussihteeri

maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmälainsäädäntö, saaristoalueita koskeva lainsäädäntö

0295162334

 

Päivi Ranta, hallinnollinen avustaja

tekninen säädösvalmistelu, PTJ-käyttäjä, muut järjestelmät

0295162407

 

Timo Rämänen, Lainsäädäntöneuvos

luomulainsäädäntö, lannoitelainsäädäntö, siemenkauppalainsäädäntö, Eläinlääkintähuoltolainsäädäntö, maksu- ja palkkiosäädökset

0295162197

 

Jukka Ränkimies, vanhempi hallitussihteeri

maatalouden markkinajärjestelylainsäädäntö, Valtiontukilainsäädäntö, osaston hankintasopimukset

0295162488

 

Mika Saari, Lainsäädäntöneuvos

liittyvä lainsäädäntö, maaseudun kehittämiseen liittyvien tukien ja ohjelmien hallinnointiin, maatalouden rakennetukilainsäädäntö, Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslainsäädäntö, maatalouden investointituki

0295162134

 

Pirjo Tomperi, Lainsäädäntöneuvos

kasvinterveyslainsäädäntö, taimiaineistolainsäädäntö, kasvinjalostajanoikeuksia koskeva lainsäädäntö, eläinrekistereitä koskeva lainsäädäntö, Sivutuotelainsäädäntö, kansainväliset sopimukset ja järjestöt, EU-tuomioistuinasiat (elintarviketurvallisuus, eläinten ja kasvien terveys), Tietosuojalainsäädäntö

0295162234

 

Katri Valjakka, Lainsäädäntöneuvos

EU-suorien tukien lainsäädäntö, maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien lainsäädäntö, luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista, ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvien tukien lainsäädäntö, CAP valvonta, eläinjalostuslainsäädäntö

0295162235

 

Tanja Viljanen, yksikön päällikkö, hallitusneuvos

Yksikön johto

0295162353

 

Raija Virolainen, hallinnollinen avustaja

Yksikön sihteeri, tekninen säädösvalmistelu, PTJ-käyttäjä, muut järjestelmät

0295162181

 

Jarno Virta, vanhempi hallitussihteeri

luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä, muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvien tukien lainsä, maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemista koskeva lainsäädäntö, EU-tuomioistuinasiat (maatalous, maaseudun kehittäminen), Maaseudun kehittämiseen liittyvien tukien ja ohjelmien hallinnointiin liitt

0295162105

 

Sara Vänttinen, ylitarkastaja

Hallintosäädökset, Maatalouden verotusasiat

0295162065

 

Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos

eläinlääkärien ammatinharjoittaminen, Eläintautilainsäädäntö, eläinten lääkitsemislainsäädäntö, CAP valvonta, Poronhoitolainsäädäntö

0295162244

 

Susanna Ylikantola, lakimies

Osaston johto
 

Kirsi Heinonen, hankejohtaja

0295162420

 

Kirsi Henttu, erityisasiantuntija

Alkutuotanto, valvontaselvitys

0295162014

 

Tuire Jansson-Patiño, johdon sihteeri

Osastopäällikön sihteeri

0295162355

 

Petri Korpinen, hallintoasioiden hankepäällikkö

Ruokavirasto hanke

0295162010

RO Suunnitteluyksikkö
 

Esa Hiiva, maatalousneuvos

talousyksikön päällikön tehtävät

0295162265

 

Joel Jurkola, taloussuunnittelija

avustaa osaston toiminnan ja talouden suunnittelun asiakirjojen valmistelus, eläinlääkintähuollon määrärahojen toimeenpanoon liittyviä tehtäviä, maaseudun kehittämisen ja maa- ja elintarviketalouden politiikkasektoreiden, osallistuu tulosohjausta koskevien asioiden käsittelyyn osastolla erityises, osaston momenttivastuuverkoston sihteeri

0295162085

 

Tarja Kauppi, ylitarkastaja

osaston yleishallinto, tilihallintoasiat, osaston henkilöstöasiat, osaston internet/intranet asiat

0295162268

 

Marjatta Koskinen, talousylitarkastaja

osaston toiminnan ja talouden suunnittelun koordinointi

0295162114

 

Marinka Laine, virastomestari

osaston kokouskahvitus, Toimistopalvelut

0295162135

 

Sirpa Ontto, Taloustarkastaja

osaston tilihallintoasiat

0295162314

 

Jaana Rämänen, hallinnollinen avustaja

laintaitto ja PTJ, osaston koulutusasiat, talousryhmän henkilöstöasiat, osaston käyntikortit

0295162172

 

Merja Virta, suunnittelija

osaston IT- toimintojen koordinointi ja opastus, osaston yhdyshenkilö tietohallintoon ja viestintään.

0295162359

 

Carita Väänänen, Taloustarkastaja

elintarviketalouden laatustrategian ja luomu- ja lähiruokaohjelman maksatuk, osaston tilihallintoasiat, Talousyksikön sihteeri

0295162343

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus
 

Sari Anttila, tarkastuspäällikkö

Yksikön päällikkö, sisäisen tarkastuksen tehtävät, EU-tarkastusviranomaistehtävät

0295162450

 

Maarit MMM Chaudhary, korkeakouluharjoittelija

0295162050

 

Johan Karjalainen, ylitarkastaja

sisäisen tarkastuksen tehtävät, EU-tarkastusviranomaistehtävät

0295162498

 

Arja Karkola, erityisasiantuntija

sisäisen tarkastuksen tehtävät

0295162131

 

Kimmo Kuuppelomäki, ylitarkastaja

laadunvarmennustarkastus

0295162021

 

Reetta Saarinen, ylitarkastaja

laadunvarmennustarkastus

0295162012

 

Riitta Svärd, tarkastaja

sisäisen tarkastuksen tehtävät

0295162293

 

Kalle Toroska, ylitarkastaja

laadunvarmennustarkastus

0295162020

Tieto- ja tutkimustoimiala

Tieto- ja tutkimusyksikkö
 

Päivi Ahvonen, hallinnollinen avustaja

koulutus- ja kurssijärjestelyt, Koulutusrekisteri, tutkimushallinnon talous- ja tiliasiat

0295162489

 

Pekka Alhojärvi, ylitarkastaja

avoin hallinto, Osaamisen kehittäminen, Tietoturva-asiat, Yksikön koulutusyhdyshenkilö

0295162452

 

Sirpa Grönholm, Taloussihteeri

yksikön taloushallinnon ja maksuliikenteen tehtävät, yksikön toimialan Buketti-järjestelmän käyttö

0295162285

 

Taina Hakala, Taloustarkastaja

maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden esittelijä, Makeran tutkimus- ja kehittämishankkeiden esittelijä

0295162461

 

Mika Kallio, hankekoordinaattori

ERA-NET-hanke WoodWisdom-Net+

0295162212

 

Kari-Pekka Karlsson, erityisasiantuntija

paikkatietopoliittinen selonteko; hankejohtaja

0295162230

 

Pentti Lähteenoja, ylijohtaja

tieto- ja tutkimustoimialan päällikkö, tieto- ja tutkimusyksikön päällikkö, Kolmiuloitteinen kiinteistönmuodostus

0295162485

 

Ari Mannonen, erityisasiantuntija

tietohallinnon, tiedonhallinnan ja kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen ja o, tietohallintohankkeiden ohjaus ja yhteensovitus

0295162101

 

Jaana Merta, erityisasiantuntija

tietohallinnon, tiedonhallinnan ja kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen ja o, tietohallintohankkeiden ohjaus ja yhteensovitus

0295162149

 

Timo-Ville Nieminen, hallitussihteeri

yksikön lainsäädäntöasiat, Yleishallinto, Kolmiuloitteinen kiinteistönmuodostus

0295162379

 

Elina Nikkola, neuvotteleva virkamies

ERA-GAS, ERA-NET, EU:n tutkimus- ja innovaatiotoiminta (Horisontti 2020, SCAR), Kasvihuonekaasujen mittaaminen ja vähentäminen, Luken palvelusopimuksen koordinaatio, tutkimus- ja kehittäminen -momentin määrärahat

0295162333

 

Leo Olkkonen, Lainsäädäntöneuvos

maanmittausalan lainsäädäntöasiat

0295162300

 

Susanna Paakkola, Lainsäädäntöneuvos

ASREK - Sähköinen asunto-osakerekisteri, ASREK-hanke, säädösvalmistelun kehittäminen

0295162448

 

Mikko Peltonen, tutkimusjohtaja

Luonnonvarakeskuksen tulosohjaus, tutkimus- ja kehittäminen -momentin määrärahat, Tutkimuspolitiikka

0295162296

 

Jere Rajalin, neuvotteleva virkamies

kiinteistötehtävät, maanmittaustoimitukset ja paikkatietojen yhteiskäyttö, Maanmittaus

0295162369

 

Sirpa Rantanen, johdon sihteeri

Yksikön päällikön sihteeri

0295162484

 

Suvi Ryynänen, tutkimusjohtaja

maa- ja elintarviketalouden tutkimushallinto ja -politiikka, Makeran t k-rahoituksen hallinnointi, sektorin tutkimusyhteistyö kansallisesti, pohjoismaisella ja EU-tasolla, makeran tutkimusrahoitus, maatilatalouden kehittämisrahasto

0295162126

 

Raimo Torvinen, erityisasiantuntija

sovelluskehitys, tietohallintotehtävät, tietotekniikan yhteyshenkilö

0295162157

 

Mika Tuikkanen, johtava tietohallintoasiantuntija

tietohallintojohtajan 1. sijainen, tietohallintotehtävät

0295162027

 

Antti Vertanen, Tietohallintojohtaja

INSPIRE, Tietohallintojohtajan tehtävät, Yksikön päällikön 1. sijainen

0295162421

 

Päivi Virtanen, erityisasiantuntija

tietohallinnon, tiedonhallinnan ja kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen ja o, tietohallintohankkeiden ohjaus ja yhteensovitus

0295162298

 

Susanna Yli-Rahko-Aaltonen, hallinnollinen avustaja

PTJ, tekninen säädösvalmistelu, Yksikön sihteeri

0295162320

Näytetään 784 tehtävää
ASREK - Sähköinen asunto-osakerekisteri

Susanna Paakkola, Lainsäädäntöneuvos

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

ASREK - Sähköinen asunto-osakerekisteri, ASREK-hanke, säädösvalmistelun kehittäminen

0295162448 URL-osoite

ASREK-hanke, säädösvalmistelun kehittäminen

Susanna Paakkola, Lainsäädäntöneuvos

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

ASREK - Sähköinen asunto-osakerekisteri, ASREK-hanke, säädösvalmistelun kehittäminen

0295162448 URL-osoite

Alkutuotanto

Kirsi Henttu, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Osaston johto

Alkutuotanto, valvontaselvitys

0295162014 URL-osoite

Apulaisosastopäällikkö

Liisa Saarenmaa, apulaisosastopäällikkö

Luonnonvaraosasto, Osaston johto

Apulaisosastopäällikkö, biotalouskoordinaatio

0295162429 URL-osoite

Arkisto

MMM KIRJAAMO

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Arkisto, Diaari, kirjaamon yleisnumero, Lähtevät ja saapuvat asiakirjat, Postitus, Registratorskontor, Tietopalvelu

0295162200 URL-osoite

Arktinen yhteistyö ja biotalous

Saara Lilja-Rothsten, erityisasiantuntija

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Arktinen yhteistyö ja biotalous, Elinympäristöjen ennallistaminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, Luonnonarvot ja ekosysteemipalvelut, Ilmastonmuutokseen sopeutumisen indikaattorit

0295162060 URL-osoite

Aula

HALLITUSKATU VALVOMO - PÄÄOVI -, valvomo

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Aula, Hallituskadun infopiste, Kokoustilavaraukset, Pääsisäänkäynti, Vahtimestari, Vartija, Virastomestari

0295162250 URL-osoite

MARIANKATU 23 MMM VALVOMO - PÄÄOVI -, valvomo

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Aula, Liisankatu 8, Mariankadun infopiste, Pääsisäänkäynti, Turvatiimi, Vahtimestari, Vartija, Virastomestari

0295162253 URL-osoite

Barents-yhteistyö ja muu kahdenvälinen metsäyhteistyö

Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

Barents-yhteistyö ja muu kahdenvälinen metsäyhteistyö, laittomien hakkuiden vastaiset toimet (EU-puutavara-asetus, FLEGT), laki metsätuhojen torjunnasta, metsät ja ilmastonmuutos, Metsätuhot

0295162162 URL-osoite

Biodiversiteetti

Johanna Niemivuo-Lahti, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

alueiden käyttö, Biodiversiteetti, Haitalliset vieraslajit, Vieraslajit, Ympäristöasiat

0295162259 URL-osoite

Bioenergia

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

Yksikön päällikön 1. sijainen, metsätalouden tukijärjestelmät, kestävän metsätalouden rahoituslaki, Bioenergia, metsätalouden vesiensuojelu, yhdyshenkilö Luonnonvarakeskuksen tulosohjauksessa

0295162447 URL-osoite

Biokaasu

Veli-Pekka Reskola, ylitarkastaja

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

Biokaasu, energiaan ja ilmastoon liittyvät asiat maatalouden tukijärjestelmissä, Kertaluonteinen energiaveron lisäpalautus, maatilojen energiaohjelma (energiatehokkuus), puutarhasektorin asiantuntijatehtävät, puutarhatalouden tukijärjestelmät, puutarhatuotteiden varastointituki

0295162193 URL-osoite

Buketti-pääkäyttäjä

Marita Aulilo, hallinnollinen avustaja

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

Yksikön sihteeri, ministerin johtoryhmän asiakirjojen hallinnointi, yksikön internet- ja intrasivujen päivitys, Buketti-pääkäyttäjä

0295162323 URL-osoite

CAP valvonta

Katri Valjakka, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

EU-suorien tukien lainsäädäntö, maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien lainsäädäntö, luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista, ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvien tukien lainsäädäntö, CAP valvonta, eläinjalostuslainsäädäntö

0295162235 URL-osoite

Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

eläinlääkärien ammatinharjoittaminen, Eläintautilainsäädäntö, eläinten lääkitsemislainsäädäntö, CAP valvonta, Poronhoitolainsäädäntö

0295162244 URL-osoite

Diaari

MMM KIRJAAMO

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Arkisto, Diaari, kirjaamon yleisnumero, Lähtevät ja saapuvat asiakirjat, Postitus, Registratorskontor, Tietopalvelu

0295162200 URL-osoite

Director, International Affairs

Aulikki Hulmi, Kansainvälisten asioiden johtaja

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

Director, International Affairs, kansainvälisen toiminnan koordinointi ja ohjaus, Kansainvälisten asioiden johtaja

0295162113 URL-osoite

EKTR-todentamisviranomaisen tehtävät

Juha Karjalainen, Laskentapäällikkö

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

kirjanpitoyksikön tehtävät, Maksuliike, EKTR-todentamisviranomaisen tehtävät, Yksikön päällikön 1. sijainen

0295162431 URL-osoite

ELY-keskusten toimialaohjaus

Sanna Sihvola, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

alueellisen kehittämisen tiimin vastaava, alueellinen ja paikallinen maaseudun kehittäminen, ELY-keskusten toimialaohjaus, maakuntauudistuksen valmistelu, neuvoston maaseudun kehittämistyöryhmä

0295162264 URL-osoite

EPPO yhdyshenkilö

Ralf Lopian, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

WTO/SPS kasvinterveysasiat, kasvinterveyden liittyvät kansainväliset kauppakysymykset, yksikön FAO koordinointi, IPPC yhdyshenkilö, EPPO yhdyshenkilö

0295162329 URL-osoite

ERA-GAS

Elina Nikkola, neuvotteleva virkamies

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

ERA-GAS, ERA-NET, EU:n tutkimus- ja innovaatiotoiminta (Horisontti 2020, SCAR), Kasvihuonekaasujen mittaaminen ja vähentäminen, Luken palvelusopimuksen koordinaatio, tutkimus- ja kehittäminen -momentin määrärahat

0295162333 URL-osoite

ERA-NET

Elina Nikkola, neuvotteleva virkamies

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

ERA-GAS, ERA-NET, EU:n tutkimus- ja innovaatiotoiminta (Horisontti 2020, SCAR), Kasvihuonekaasujen mittaaminen ja vähentäminen, Luken palvelusopimuksen koordinaatio, tutkimus- ja kehittäminen -momentin määrärahat

0295162333 URL-osoite

ERA-NET-hanke WoodWisdom-Net+

Mika Kallio, hankekoordinaattori

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

ERA-NET-hanke WoodWisdom-Net+

0295162212 URL-osoite

EU avoimuuskoordinaatio

Aku-Petteri Korhonen, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

maataloustuotteiden markkinajärjestelylainsäädäntö (interventiovarastot,, markkinatuet, sokerikiintiöt, kaupan pitämisen vaatimukset, tuonti- ja vien, tuottajaorganisaatiot, ruhonluokitus, vakuusjärjestelmä), EU avoimuuskoordinaatio

0295162325 URL-osoite

EU ja kansallisen kasvinterveyslainsäädännön valmistelu ja esittely

Tiina-Mari Martimo, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Kasvinterveyspäällikkö (EU), EU ja kansallisen kasvinterveyslainsäädännön valmistelu ja esittely, Nordic-Baltic yhteistyö, kasvinterveyden erityisalana metsäpuiden kasvintuhoajat

0295162311 URL-osoite

EU- ja kansallinen: TSE, nautojen, sikojen, lampaiden ja vuohien vaarallise

Kajsa Hakulin, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläinlääkäripalvelut, Eläintautilainsäädäntö, EU- ja kansallinen: TSE, nautojen, sikojen, lampaiden ja vuohien vaarallise, valvottavat taudit, zoonoosit mukaan lukien, vesieläinten taudit, Yksikön päällikön 1. sijainen

0295162361 URL-osoite

EU- ja kv-oikeudelliset metsäasiat

Kirsi Taipale, Lainsäädäntöneuvos

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

metsätalouden tuet (lainsäädännölliset, oikeudelliset ja hallinnolliset kys, EU- ja kv-oikeudelliset metsäasiat

0295162451 URL-osoite

EU-18 jaoston kokousten valmistelu ja sihteerin tehtävät

Sanna-Helena Fallenius, ylitarkastaja

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

Eduskunnan informointi EU-asioissa, EU-18 jaoston kokousten valmistelu ja sihteerin tehtävät, EU-parlamentin maatalousasioiden seuranta ja raportointi, raportointi kokouksista, Suomen kantojen valmisteleminen maatalousneuvoston ja maatalouden erityisko

0295162481 URL-osoite

Vesa Kahilampi, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

Suomen kantojen valmisteleminen maatalousneuvoston ja maatalouden erityisko, raportointi kokouksista, EU-18 jaoston kokousten valmistelu ja sihteerin tehtävät, Eduskunnan informointi EU-asioissa, EU-parlamentin maatalousasioiden seuranta ja raportointi

0295162053 URL-osoite

EU-asiakirjahallinto

Camilla Vuoristo, sihteeri

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

EU-asiakirjahallinto, tekninen avustaminen EU-kokousten valmistelussa, Yksikön sihteeri

0295162465 URL-osoite

EU-osarahoitteisten ja kansallisten maaseutupoliittisten toimien suunnittel

Laura Jänis, maaseutuylitarkastaja

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

EU-osarahoitteisten ja kansallisten maaseutupoliittisten toimien suunnittel, Leader-toimintaryhmätyön suunnittelu, kehittäminen ja seuranta

0295162090 URL-osoite

EU-palautusten käsittely

Pia Trebs-Heikkinen, laskentasihteeri

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

EU-palautusten käsittely, hallinnan siirrot

0295162178 URL-osoite

EU-parlamentin maatalousasioiden seuranta ja raportointi

Sanna-Helena Fallenius, ylitarkastaja

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

Eduskunnan informointi EU-asioissa, EU-18 jaoston kokousten valmistelu ja sihteerin tehtävät, EU-parlamentin maatalousasioiden seuranta ja raportointi, raportointi kokouksista, Suomen kantojen valmisteleminen maatalousneuvoston ja maatalouden erityisko

0295162481 URL-osoite

Vesa Kahilampi, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

Suomen kantojen valmisteleminen maatalousneuvoston ja maatalouden erityisko, raportointi kokouksista, EU-18 jaoston kokousten valmistelu ja sihteerin tehtävät, Eduskunnan informointi EU-asioissa, EU-parlamentin maatalousasioiden seuranta ja raportointi

0295162053 URL-osoite

EU-suorien tukien lainsäädäntö

Katri Valjakka, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

EU-suorien tukien lainsäädäntö, maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien lainsäädäntö, luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista, ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvien tukien lainsäädäntö, CAP valvonta, eläinjalostuslainsäädäntö

0295162235 URL-osoite

EU-tarkastusviranomaistehtävät

Sari Anttila, tarkastuspäällikkö

Sisäinen tarkastus

Yksikön päällikkö, sisäisen tarkastuksen tehtävät, EU-tarkastusviranomaistehtävät

0295162450 URL-osoite

Johan Karjalainen, ylitarkastaja

Sisäinen tarkastus

sisäisen tarkastuksen tehtävät, EU-tarkastusviranomaistehtävät

0295162498 URL-osoite

EU-toimielinten tarkastuksiin liittyvät tehtävät

Mirja Kiviranta, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

horisontaaliasetukseen (rahoitus, hallinto ja seuranta) liittyvät asiat, oikeudelliset ja hallinnolliset tehtävät maksajavirasto- ja yleishallintoas, EU-toimielinten tarkastuksiin liittyvät tehtävät, toimivaltaisen viranomaisen avustaminen

0295162352 URL-osoite

EU-tukien tiimin tiimivastaava

Juha Palonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

EU-tukien tiimin tiimivastaava

0295162356 URL-osoite

EU-tukien tiimin tukijärjestelmiin liittyvä säädösvalmistelu

Suvi Ruuska, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

EU-tukien tiimin tukijärjestelmiin liittyvä säädösvalmistelu, Maataloustukien täydentävät ehdot, muu laki- ja säädösvalmistelu, muut yksikön ja tiimin oikeudelliset asiat, Viherkesanto, Viherryttämistuki, luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset

0295162248 URL-osoite

EU-tulotuki- ja markkinatukimomentin TTS- ja TAE -valmistelu

Auli Nurmi, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

EU:n suorat tuet (erit. EU:n tuotantosidonnainen tuki), EU:n suorien tukien seuranta ja arviointi, EU-tulotuki- ja markkinatukimomentin TTS- ja TAE -valmistelu

0295162304 URL-osoite

EU-tuomioistuinasiat (elintarviketurvallisuus, eläinten ja kasvien terveys)

Pirjo Tomperi, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

kasvinterveyslainsäädäntö, taimiaineistolainsäädäntö, kasvinjalostajanoikeuksia koskeva lainsäädäntö, eläinrekistereitä koskeva lainsäädäntö, Sivutuotelainsäädäntö, kansainväliset sopimukset ja järjestöt, EU-tuomioistuinasiat (elintarviketurvallisuus, eläinten ja kasvien terveys), Tietosuojalainsäädäntö

0295162234 URL-osoite

EU-tuomioistuinasiat (maatalous, maaseudun kehittäminen)

Jarno Virta, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä, muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvien tukien lainsä, maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemista koskeva lainsäädäntö, EU-tuomioistuinasiat (maatalous, maaseudun kehittäminen), Maaseudun kehittämiseen liittyvien tukien ja ohjelmien hallinnointiin liitt

0295162105 URL-osoite

EU.n sisäinen kauppa

Eveliina Palonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

Ensisaapumisvalvonta, EU.n sisäinen kauppa, kananmuna- ja munavalmistehygienia, Kasvishygienia, Maitohygienia, mikrobiologiset raja-arvot, ruokamyrkytykset, salmonellapolitiikka, zoonoosit

0295162345 URL-osoite

EU:n Ei nettohävikkiä -aloite

Aulikki Kauppila, Kansainvälisten asiain neuvos

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

EU:n biodiversiteettistrategia (MBY), EU:n Ei nettohävikkiä -aloite, Vihreä talous ja Luonnonvaratalous, ilmastonmuutosprosessit, kahdenvälinen metsäyhteistyö, erityisesti Etelä-Amerikka sekä Boreaalinen m

0295162116 URL-osoite

EU:n Habitat- ja Ornis-komiteat

Janne Pitkänen, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

EU:n Habitat- ja Ornis-komiteat, Luonnon virkistyskäytön tutkimuksen tulosohjaus, Metsästys- ja riistatalousasiat, Metsästysaikojen rajoittaminen asetuksella, petoasiat, Riistakantojen hoitosuunnitelmat, Riistatalouden valtionavustukset, Riekko, Pyy, Teeri, metsästysajat, Rauhoitus

0295162338 URL-osoite

EU:n Itämeristrategia

Leena Anttila, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

EU:n Itämeristrategia, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tekninen apu, maaseudun innovaatioryhmät, Kansainvälinen yhteistyö

0295162240 URL-osoite

EU:n biodiversiteettistrategia (MBY)

Aulikki Kauppila, Kansainvälisten asiain neuvos

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

EU:n biodiversiteettistrategia (MBY), EU:n Ei nettohävikkiä -aloite, Vihreä talous ja Luonnonvaratalous, ilmastonmuutosprosessit, kahdenvälinen metsäyhteistyö, erityisesti Etelä-Amerikka sekä Boreaalinen m

0295162116 URL-osoite

EU:n budjettiasiat

Kari Valonen, maatalousneuvos

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

EU:n budjettiasiat, EU:n luomuasetus, maatalouden erityiskomitean kokousedustus, maatalousneuvoston kokousten valmistelu, Maatalouspolitiikka, tuki sadonkorjuun ongelmista kärsineille 2017, Yksikön päällikkö, energiaveronpalautus

0295162269 URL-osoite

EU:n kalastuksen ulkosuhteet

Heikki Lehtinen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

EU:n kalastuksen ulkosuhteet, kalastuksen EU-tiedonkeruu, kalavarojen kestävä käyttö, Ympäristöintegraatio

0295162433 URL-osoite

EU:n luomuasetus

Tero Tolonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

luomuelintarvikkeet, luomuvalvonta, luonnonmukainen tuotanto, EU:n luomuasetus

0295162326 URL-osoite

Kari Valonen, maatalousneuvos

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

EU:n budjettiasiat, EU:n luomuasetus, maatalouden erityiskomitean kokousedustus, maatalousneuvoston kokousten valmistelu, Maatalouspolitiikka, tuki sadonkorjuun ongelmista kärsineille 2017, Yksikön päällikkö, energiaveronpalautus

0295162269 URL-osoite

EU:n suorat tuet (erit. EU:n tuotantosidonnainen tuki)

Auli Nurmi, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

EU:n suorat tuet (erit. EU:n tuotantosidonnainen tuki), EU:n suorien tukien seuranta ja arviointi, EU-tulotuki- ja markkinatukimomentin TTS- ja TAE -valmistelu

0295162304 URL-osoite

EU:n suorien tukien järjestelmän perustuki

Pirjo Kuusela, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

EU:n suorien tukien järjestelmän perustuki, tukijärjestelmiin liittyvä aktiiviviljelijän käsite, Viherkesanto

0295162138 URL-osoite

EU:n suorien tukien järjestelmän viherryttämistuki ja nuorten viljelijöiden

Pia Lehmusvuori, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

EU:n suorien tukien järjestelmän viherryttämistuki ja nuorten viljelijöiden, maataloustukien täydentävät ehdot, ruokaosaston täydentävien ehtojen tiimin, Viherkesanto, Viherryttämistuki

0295162207 URL-osoite

EU:n suorien tukien seuranta ja arviointi

Auli Nurmi, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

EU:n suorat tuet (erit. EU:n tuotantosidonnainen tuki), EU:n suorien tukien seuranta ja arviointi, EU-tulotuki- ja markkinatukimomentin TTS- ja TAE -valmistelu

0295162304 URL-osoite

EU:n tutkimus- ja innovaatiotoiminta (Horisontti 2020, SCAR)

Elina Nikkola, neuvotteleva virkamies

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

ERA-GAS, ERA-NET, EU:n tutkimus- ja innovaatiotoiminta (Horisontti 2020, SCAR), Kasvihuonekaasujen mittaaminen ja vähentäminen, Luken palvelusopimuksen koordinaatio, tutkimus- ja kehittäminen -momentin määrärahat

0295162333 URL-osoite

EU:n ulkosuhteet

Marjukka Mähönen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

biodiversiteettisopimuksen metsäasiat, kehityspolitiikan metsäasiat, kansainvälisen trooppisen puun järjestö ITTO, EU:n ulkosuhteet, metsäviennin edistäminen, kehitysmaataloustutkimus, perushyödykkeet/PROBA

0295162128 URL-osoite

EU:n uusien rahoitusinstrumenttien seuranta ja analysointi

Saara Meurasalo, ylitarkastaja

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) sihteeri, TTS- ja talousarviovalmistelu momenttien 30.10.40, 30.20.41 ja 30.20.42 osa, EU:n uusien rahoitusinstrumenttien seuranta ja analysointi

0295162035 URL-osoite

EU:n vesilainsäädäntö

Pekka Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

EU:n vesilainsäädäntö, metsänhoitoyhdistyksiin liittyvät lainsäädäntöasiat, Rajavesistösopimukset, säädösvalmistelun kehittämisen yhdyshenkilö, Tulvalainsäädäntö, vesi- ja ympäristöoikeudelliset asiat, vesihuoltolaki, vieraslajilainsäädäntö, Haitalliset vieraslajit, Jättiputki

0295162456 URL-osoite

EU:n vesipolitiikka

Ville Keskisarja, vesihallintoneuvos

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

EU:n vesipolitiikka, hydrologia ja ilmasto, Kahdenvälinen yhteistyö vesiasioissa, tulva- ja kuivuusriskien hallinta, happamat sulfaattimaat

0295162390 URL-osoite

Eduskunnan informointi EU-asioissa

Sanna-Helena Fallenius, ylitarkastaja

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

Eduskunnan informointi EU-asioissa, EU-18 jaoston kokousten valmistelu ja sihteerin tehtävät, EU-parlamentin maatalousasioiden seuranta ja raportointi, raportointi kokouksista, Suomen kantojen valmisteleminen maatalousneuvoston ja maatalouden erityisko

0295162481 URL-osoite

Vesa Kahilampi, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

Suomen kantojen valmisteleminen maatalousneuvoston ja maatalouden erityisko, raportointi kokouksista, EU-18 jaoston kokousten valmistelu ja sihteerin tehtävät, Eduskunnan informointi EU-asioissa, EU-parlamentin maatalousasioiden seuranta ja raportointi

0295162053 URL-osoite

Elinympäristöjen ennallistaminen

Saara Lilja-Rothsten, erityisasiantuntija

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Arktinen yhteistyö ja biotalous, Elinympäristöjen ennallistaminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, Luonnonarvot ja ekosysteemipalvelut, Ilmastonmuutokseen sopeutumisen indikaattorit

0295162060 URL-osoite

Eläinlääkintähuoltolainsäädäntö

Timo Rämänen, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

luomulainsäädäntö, lannoitelainsäädäntö, siemenkauppalainsäädäntö, Eläinlääkintähuoltolainsäädäntö, maksu- ja palkkiosäädökset

0295162197 URL-osoite

Eläinravitsemus

Marita Aalto, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

Eläinravitsemus, Lääkerehut, muuntogeeniset rehut, rehujen pakkausmerkinnät

0295162445 URL-osoite

Eeva Saarisalo, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

Eläinravitsemus, rehujen haitalliset aineet, Rehun lisäaineet, Rehut

0295162366 URL-osoite

Eläinsuojelulainsäädäntö

Erkki Arnkil, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

Eläinsuojelulainsäädäntö, kasvinsuojeluainelainsäädäntö, rajatarkastuslainsäädäntö, eläinlääkintävahinkojen arviolautakuntaa koskeva lainsäädäntö

0295162127 URL-osoite

Eläintautilainsäädäntö

Kajsa Hakulin, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläinlääkäripalvelut, Eläintautilainsäädäntö, EU- ja kansallinen: TSE, nautojen, sikojen, lampaiden ja vuohien vaarallise, valvottavat taudit, zoonoosit mukaan lukien, vesieläinten taudit, Yksikön päällikön 1. sijainen

0295162361 URL-osoite

Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

eläinlääkärien ammatinharjoittaminen, Eläintautilainsäädäntö, eläinten lääkitsemislainsäädäntö, CAP valvonta, Poronhoitolainsäädäntö

0295162244 URL-osoite

Eläinten lääkitseminen

Nina Kaario, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

eläimistä saatavien elintarvikkeiden lääkejäämät, Eläinten lääkitseminen, Kasvishygienia, laboratorioasiat, Maitohygienia, Mikrobilääkeresistenssi, Maataloustukien täydentävät ehdot

0295162107 URL-osoite

Ensisaapumisvalvonta

Eveliina Palonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

Ensisaapumisvalvonta, EU.n sisäinen kauppa, kananmuna- ja munavalmistehygienia, Kasvishygienia, Maitohygienia, mikrobiologiset raja-arvot, ruokamyrkytykset, salmonellapolitiikka, zoonoosit

0295162345 URL-osoite

Erityisavustajan sihteeri

Tuula Hedlund, johdon sihteeri

MMM:n johto

Erityisavustajan sihteeri

0295162371 URL-osoite

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

elinkeinokalatalouden kehittäminen, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Vesiviljely, Sininen biotalous

0295162411 URL-osoite

Harri Kukka, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

elinkeinokalatalouden kehittäminen, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

0295162377 URL-osoite

Riitta Rahkonen, erityisasiantuntija

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Maaseudun kehittämisrahasto, tutkimus ja kehitys, Sininen biotalous ja tutkimus, makera maatilatalouden kehittämisrahasto

0295162202 URL-osoite

Heta Ratasvuori, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

0295162016 URL-osoite

Kari Saulamo, erityisasiantuntija

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

elinkeinokalatalouden kehittäminen, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, kalatalouden paikalliset toimintaryhmät

0295162261 URL-osoite

Euroopan metsäinstituutti

Taina Veltheim, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

YK:n metsäfoorumi, forest europe, Euroopan metsäinstituutti, Kansainväliset luonnonvaraseurannat

0295162196 URL-osoite

FAO yleishallinto

Anna Santala, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

FAO yleishallinto, ruokaturva, Kehityspolitiikka, kansainväliset korkeantason vierailut

0295162418 URL-osoite

Geenitekniikkalainsäädäntö

Hannu Miettinen, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

elintarvikelainsäädäntö, rehulainsäädäntö, Geenitekniikkalainsäädäntö, Rinnakkaiselolainsäädäntö

0295162478 URL-osoite

Geenivara-asioiden strateginen suunnittelu ja ohjaus

Tuula Pehu, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Geenivara-asioiden strateginen suunnittelu ja ohjaus, Geenivaraneuvottelukunta, geenivaraohjelmat

0295162297 URL-osoite

Geenivaraneuvottelukunta

Tuula Pehu, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Geenivara-asioiden strateginen suunnittelu ja ohjaus, Geenivaraneuvottelukunta, geenivaraohjelmat

0295162297 URL-osoite

HG-alueen siemenperuna-asiat

Marja Savonmäki, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Yksikön päällikön 5. sijainen, kansallinen ja yhteisön lainsäädäntö siementen ja, kasvinjalostajanoikeusasioiden osalta, HG-alueen siemenperuna-asiat, kylvösiemen- ja taimiaineistoalajaosto, kasvilajikelautakunnan pj., hukkakauralainsäädäntö

0295162280 URL-osoite

Haitalliset vieraslajit

Pekka Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

EU:n vesilainsäädäntö, metsänhoitoyhdistyksiin liittyvät lainsäädäntöasiat, Rajavesistösopimukset, säädösvalmistelun kehittämisen yhdyshenkilö, Tulvalainsäädäntö, vesi- ja ympäristöoikeudelliset asiat, vesihuoltolaki, vieraslajilainsäädäntö, Haitalliset vieraslajit, Jättiputki

0295162456 URL-osoite

Johanna Niemivuo-Lahti, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

alueiden käyttö, Biodiversiteetti, Haitalliset vieraslajit, Vieraslajit, Ympäristöasiat

0295162259 URL-osoite

Hallinto- ja viestintäyksikön päällikkö

Eeva Pystynen, Hallintojohtaja

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Toimialan johto

hallinto- ja kehittämistoimialan päällikkö, Hallinto- ja viestintäyksikön päällikkö

0295162357 URL-osoite

Hallintoasiat

Henriikka ( MMM ) Ahtiainen, hankepäällikkö

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

Henkilöstöasiat, Hallintoasiat, Oikeudelliset asiat, VAHVA-projekti

0295162056 URL-osoite

Risto Hiltunen, neuvotteleva virkamies

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

Henkilöstöasiat, Hallintoasiat, Oikeudelliset asiat, Työsuojelu

0295162306 URL-osoite

Riitta Itkonen, hallitusneuvos

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

Henkilöstöasiat, Hallintoasiat, Oikeudelliset asiat

0295162383 URL-osoite

Raija Karppinen, neuvotteleva virkamies

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

Hallintoasiat, Henkilöstöasiat, Oikeudelliset asiat

0295162011 URL-osoite

Päivi ( MMM ) Marttila, neuvotteleva virkamies

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

Hallintoasiat, Henkilöstöasiat, Oikeudelliset asiat

0295162205 URL-osoite

Hallintosäädökset

Sara Vänttinen, ylitarkastaja

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

Hallintosäädökset, Maatalouden verotusasiat

0295162065 URL-osoite

Hallituskadun infopiste

HALLITUSKATU VALVOMO - PÄÄOVI -, valvomo

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Aula, Hallituskadun infopiste, Kokoustilavaraukset, Pääsisäänkäynti, Vahtimestari, Vartija, Virastomestari

0295162250 URL-osoite

Henkilöstöasiat

Henriikka ( MMM ) Ahtiainen, hankepäällikkö

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

Henkilöstöasiat, Hallintoasiat, Oikeudelliset asiat, VAHVA-projekti

0295162056 URL-osoite

Risto Hiltunen, neuvotteleva virkamies

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

Henkilöstöasiat, Hallintoasiat, Oikeudelliset asiat, Työsuojelu

0295162306 URL-osoite

Riitta Itkonen, hallitusneuvos

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

Henkilöstöasiat, Hallintoasiat, Oikeudelliset asiat

0295162383 URL-osoite

Raija Karppinen, neuvotteleva virkamies

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

Hallintoasiat, Henkilöstöasiat, Oikeudelliset asiat

0295162011 URL-osoite

Päivi ( MMM ) Marttila, neuvotteleva virkamies

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

Hallintoasiat, Henkilöstöasiat, Oikeudelliset asiat

0295162205 URL-osoite

Hunajahygienia

Maaria Hackzell, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

lihahygienia ja lihantarkastus (riista, poro, kani), simpukka- ja kalastustuotehygienia, etana- ja sammakkohygienia, eksoottisten eläinten hygienia, Hunajahygienia

0295162422 URL-osoite

INSPIRE

Antti Vertanen, Tietohallintojohtaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

INSPIRE, Tietohallintojohtajan tehtävät, Yksikön päällikön 1. sijainen

0295162421 URL-osoite

IPPC yhdyshenkilö

Ralf Lopian, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

WTO/SPS kasvinterveysasiat, kasvinterveyden liittyvät kansainväliset kauppakysymykset, yksikön FAO koordinointi, IPPC yhdyshenkilö, EPPO yhdyshenkilö

0295162329 URL-osoite

Ilmasto- ja energia-asioiden yhteensovittaminen

Jaana Kaipainen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Ilmasto- ja energia-asioiden yhteensovittaminen, ilmastoraportoinnit, Maankäyttö, metsät ja maatalous ilmastopolitiikassa, maaperä-asiat

0295162270 URL-osoite

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen indikaattorit

Saara Lilja-Rothsten, erityisasiantuntija

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Arktinen yhteistyö ja biotalous, Elinympäristöjen ennallistaminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, Luonnonarvot ja ekosysteemipalvelut, Ilmastonmuutokseen sopeutumisen indikaattorit

0295162060 URL-osoite

Internet

Vesa Vuorimaa, viestintäasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

Internet, Kehittämishankkeet, tieto- ja tutkimustoimialan sekä hallinto- ja kehittämistoimialan viestintä

0295162466 URL-osoite

Internet-päivitykset kala- ja riista-asioiden osalta

Tuija-Kaisa Sundqvist, hallinnollinen avustaja

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

oikeudellisen yksikön sihteerin tehtävät, PTJ, Internet-päivitykset kala- ja riista-asioiden osalta, kala- ja riistatalouteen liittyvät osto- ja myyntilaskut sekä määrärahaseur

0295162435 URL-osoite

Jättiputki

Pekka Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

EU:n vesilainsäädäntö, metsänhoitoyhdistyksiin liittyvät lainsäädäntöasiat, Rajavesistösopimukset, säädösvalmistelun kehittämisen yhdyshenkilö, Tulvalainsäädäntö, vesi- ja ympäristöoikeudelliset asiat, vesihuoltolaki, vieraslajilainsäädäntö, Haitalliset vieraslajit, Jättiputki

0295162456 URL-osoite

KIEKU-ajanhallinta

Heidi Nyberg, laskentasihteeri

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

KIEKU-ajanhallinta, matkalaskujen tarkastus ja neuvonta, ulkopuolisten matkustajien matkalaskujen tallennus

0295162147 URL-osoite

Henna Pekkarinen, laskentasihteeri

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

KIEKU-ajanhallinta, riistanhoitomaksujen tulouttaminen selvittelytililtä, riistanhoitomaksujen palautukset (virheelliset suoritukset ym.), myyntilaskutus

0295162148 URL-osoite

Kahdenvälinen yhteistyö vesiasioissa

Ville Keskisarja, vesihallintoneuvos

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

EU:n vesipolitiikka, hydrologia ja ilmasto, Kahdenvälinen yhteistyö vesiasioissa, tulva- ja kuivuusriskien hallinta, happamat sulfaattimaat

0295162390 URL-osoite

Kalastuskiintiöt

Ali Lindahl, kalatalousylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

kalastuksen valvonta, Kalastuskiintiöt, kansallinen ja EU:n tietohallinto

0295162219 URL-osoite

Kalastuslaki

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

Kalastuslaki, kalastustiimin johtaminen, saimaannorppa, vapaa-ajan kalatalous, yksikön päällikkö 31.1.2017 asti, uhanalaiset kalat, arvo

0295162404 URL-osoite

Kansainvälinen yhteistyö

Leena Anttila, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

EU:n Itämeristrategia, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tekninen apu, maaseudun innovaatioryhmät, Kansainvälinen yhteistyö

0295162240 URL-osoite

Kansainvälisen toiminnan koordinaatio ja ohjaus

Jyri Ollila, Kansainvälisten asioiden johtaja

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

Kansainvälisen toiminnan koordinaatio ja ohjaus

0295162132 URL-osoite

Kansainvälisen vesiyhteistyön strateginen suunnittelu ja yhteensovittaminen

Seppo Rekolainen, Kansainvälisen vesiyhteistyön päällikkö

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Kansainvälisen vesiyhteistyön strateginen suunnittelu ja yhteensovittaminen, yhteistyö Kiinan ja EU:n kanssa, YK:n vesiyhteistyö, vesikriisi, biotalous

0295162086 URL-osoite

Kansainväliset luonnonvaraseurannat

Taina Veltheim, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

YK:n metsäfoorumi, forest europe, Euroopan metsäinstituutti, Kansainväliset luonnonvaraseurannat

0295162196 URL-osoite

Kansainvälisten asioiden johtaja

Aulikki Hulmi, Kansainvälisten asioiden johtaja

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

Director, International Affairs, kansainvälisen toiminnan koordinointi ja ohjaus, Kansainvälisten asioiden johtaja

0295162113 URL-osoite

Kansallinen metsästragia 2025

Marja Kokkonen, metsäneuvos

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

alueelliset metsäohjelmat, Kansallisen metsästrategian (KMS), metsäneuvoston työvaliokunnan puheenjoht, metsäpoliittinen selonteko, metsätietojärjestelmä, suomi 100 luontolahja, tulosohjauksen kokonaisvastuu (Suomen metsäkeskus ja Metsähallitus), Yksikön päällikkö, Yksityismetsätalouden organisaatiouudistus, Yksityismetsätalous, Kansallinen metsästragia 2025

0295162444 URL-osoite

Kansallisen metsästrategian (KMS), metsäneuvoston työvaliokunnan puheenjoht

Marja Kokkonen, metsäneuvos

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

alueelliset metsäohjelmat, Kansallisen metsästrategian (KMS), metsäneuvoston työvaliokunnan puheenjoht, metsäpoliittinen selonteko, metsätietojärjestelmä, suomi 100 luontolahja, tulosohjauksen kokonaisvastuu (Suomen metsäkeskus ja Metsähallitus), Yksikön päällikkö, Yksityismetsätalouden organisaatiouudistus, Yksityismetsätalous, Kansallinen metsästragia 2025

0295162444 URL-osoite

Kansliapäällikön sihteeri

Tiina Hara, johdon sihteeri

MMM:n johto

Kansliapäällikön sihteeri

0295162080 URL-osoite

Karhukannan hoitosuunnitelma

Jussi Laanikari, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

metsästyksen ja riistanhoidon valvonta, Metsästyksen suunnittelu ja rajoittaminen ministeriön asetuksilla, Metsästys- ja riistatalousasiat, petoasiat, Riistan aiheuttamat vahingot, niiden estäminen sekä korvaukset, Riistavahinkolain mukaisten viranomaisten toiminnan valvonta, Karhukannan hoitosuunnitelma

0295162432 URL-osoite

Kasvihuonekaasujen mittaaminen ja vähentäminen

Elina Nikkola, neuvotteleva virkamies

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

ERA-GAS, ERA-NET, EU:n tutkimus- ja innovaatiotoiminta (Horisontti 2020, SCAR), Kasvihuonekaasujen mittaaminen ja vähentäminen, Luken palvelusopimuksen koordinaatio, tutkimus- ja kehittäminen -momentin määrärahat

0295162333 URL-osoite

Kasvinterveyspäällikkö (EU)

Tiina-Mari Martimo, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Kasvinterveyspäällikkö (EU), EU ja kansallisen kasvinterveyslainsäädännön valmistelu ja esittely, Nordic-Baltic yhteistyö, kasvinterveyden erityisalana metsäpuiden kasvintuhoajat

0295162311 URL-osoite

Kasvishygienia

Nina Kaario, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

eläimistä saatavien elintarvikkeiden lääkejäämät, Eläinten lääkitseminen, Kasvishygienia, laboratorioasiat, Maitohygienia, Mikrobilääkeresistenssi, Maataloustukien täydentävät ehdot

0295162107 URL-osoite

Eveliina Palonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

Ensisaapumisvalvonta, EU.n sisäinen kauppa, kananmuna- ja munavalmistehygienia, Kasvishygienia, Maitohygienia, mikrobiologiset raja-arvot, ruokamyrkytykset, salmonellapolitiikka, zoonoosit

0295162345 URL-osoite

Kauppapolitiikka

Kimmo Närhinen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

Kauppapolitiikka, OECD, Perushyödykkeet, kansainväliset kahdenväliset suhteet, viennin edistäminen

0295162257 URL-osoite

Markus Schulman, ylitarkastaja

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

WTO, Kauppapolitiikka, Taloushallinto, Pohjoismainen yhteistyö

0295162475 URL-osoite

Kehittämishankkeet

Vesa Vuorimaa, viestintäasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

Internet, Kehittämishankkeet, tieto- ja tutkimustoimialan sekä hallinto- ja kehittämistoimialan viestintä

0295162466 URL-osoite

Kehityspolitiikka

Anna Santala, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

FAO yleishallinto, ruokaturva, Kehityspolitiikka, kansainväliset korkeantason vierailut

0295162418 URL-osoite

Kertaluonteinen energiaveron lisäpalautus

Veli-Pekka Reskola, ylitarkastaja

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

Biokaasu, energiaan ja ilmastoon liittyvät asiat maatalouden tukijärjestelmissä, Kertaluonteinen energiaveron lisäpalautus, maatilojen energiaohjelma (energiatehokkuus), puutarhasektorin asiantuntijatehtävät, puutarhatalouden tukijärjestelmät, puutarhatuotteiden varastointituki

0295162193 URL-osoite

Kieku-yhteyshenkilö henkilöstöasioissa

Heidi Saukko, henkilöstöasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävät, Kieku-yhteyshenkilö henkilöstöasioissa, kunniamerkit, virka-ansiomerkit, ulkopuolisten osalta henkilöstöasioissa, yhteyshenkilö luonnonvaraosaston, toimialojen sekä osastojen ja toimialojen

0295162358 URL-osoite

Raili Siirtola, henkilöstöasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävät, Kieku-yhteyshenkilö henkilöstöasioissa

URL-osoite

Sari Ursin, henkilöstöasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävät, Kieku-yhteyshenkilö henkilöstöasioissa, kunniamerkit, virka-ansiomerkit, yhteyshenkilö ruokaosaston henkilöstöasioissa

0295162267 URL-osoite

Kiertotalous ja biotalous

Anne Vehviläinen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Kiertotalous ja biotalous, luonnonvarat ja materiaalitehokkuus, Luonnonvaratutkimus

0295162236 URL-osoite

Kokoustilavaraukset

HALLITUSKATU VALVOMO - PÄÄOVI -, valvomo

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Aula, Hallituskadun infopiste, Kokoustilavaraukset, Pääsisäänkäynti, Vahtimestari, Vartija, Virastomestari

0295162250 URL-osoite

Kolmiuloitteinen kiinteistönmuodostus

Pentti Lähteenoja, ylijohtaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

tieto- ja tutkimustoimialan päällikkö, tieto- ja tutkimusyksikön päällikkö, Kolmiuloitteinen kiinteistönmuodostus

0295162485 URL-osoite

Timo-Ville Nieminen, hallitussihteeri

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

yksikön lainsäädäntöasiat, Yleishallinto, Kolmiuloitteinen kiinteistönmuodostus

0295162379 URL-osoite

Kolttalainsäädäntö

Jukka Mirvo, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

Kolttalainsäädäntö, maaseudun kehittämiseen liittyviin tukiin liittyvä lainsäädäntö/yritystuet, toimielimien asettaminen ja muut hallinnolliset asiat

0295162468 URL-osoite

Kontaminantit

Elina Pahkala, Elintarvikeylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

vieraat aineet, Kontaminantit, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit, kontaktimateriaalit

0295162006 URL-osoite

Kotieläin- ym. tuotantorakennusten tekniset vaatimukset ja kustannukset

Kjell Brännäs, suunnittelija

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

Kotieläin- ym. tuotantorakennusten tekniset vaatimukset ja kustannukset, Tuettu maatalous- ja maaseuturakentaminen

0295162331 URL-osoite

Koulutusrekisteri

Päivi Ahvonen, hallinnollinen avustaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

koulutus- ja kurssijärjestelyt, Koulutusrekisteri, tutkimushallinnon talous- ja tiliasiat

0295162489 URL-osoite

Kuntoutusyhdyshenkilö

Taina Herrala, esittelijä

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

työterveyshuollon yhdyshenkilö, Tapaturmayhdyshenkilö, Kuntoutusyhdyshenkilö, yt-sihteeri

0295162321 URL-osoite

LULUCF-asetusluonnos

Satu-Marja Tenhiälä, Ministerin erityisavustaja

MMM:n johto

LULUCF-asetusluonnos, maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja, Luonnonhaittakorvaus

0504322215 URL-osoite

Laki metsästyslain muuttamisesta

Sami Niemi, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

Laki metsästyslain muuttamisesta, Metsästys- ja riistatalousasiat, Riistakonfliktien hallinnan kehittäminen sekä viestintä, Strateginen suunnittelu, Suomen riistakeskuksen tulosohjaus

0295162391 URL-osoite

Lausuntoasiat

Kyösti Helin, hallitussihteeri

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

Lausuntoasiat, MmV seuranta, PeV seuranta

0295162327 URL-osoite

Leader-toimintaryhmätyön suunnittelu, kehittäminen ja seuranta

Laura Jänis, maaseutuylitarkastaja

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

EU-osarahoitteisten ja kansallisten maaseutupoliittisten toimien suunnittel, Leader-toimintaryhmätyön suunnittelu, kehittäminen ja seuranta

0295162090 URL-osoite

Liisankatu 8

MARIANKATU 23 MMM VALVOMO - PÄÄOVI -, valvomo

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Aula, Liisankatu 8, Mariankadun infopiste, Pääsisäänkäynti, Turvatiimi, Vahtimestari, Vartija, Virastomestari

0295162253 URL-osoite

Luken palvelusopimuksen koordinaatio

Elina Nikkola, neuvotteleva virkamies

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

ERA-GAS, ERA-NET, EU:n tutkimus- ja innovaatiotoiminta (Horisontti 2020, SCAR), Kasvihuonekaasujen mittaaminen ja vähentäminen, Luken palvelusopimuksen koordinaatio, tutkimus- ja kehittäminen -momentin määrärahat

0295162333 URL-osoite

Luonnon virkistyskäytön tutkimuksen tulosohjaus

Janne Pitkänen, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

EU:n Habitat- ja Ornis-komiteat, Luonnon virkistyskäytön tutkimuksen tulosohjaus, Metsästys- ja riistatalousasiat, Metsästysaikojen rajoittaminen asetuksella, petoasiat, Riistakantojen hoitosuunnitelmat, Riistatalouden valtionavustukset, Riekko, Pyy, Teeri, metsästysajat, Rauhoitus

0295162338 URL-osoite

Luonnonarvot ja ekosysteemipalvelut

Saara Lilja-Rothsten, erityisasiantuntija

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Arktinen yhteistyö ja biotalous, Elinympäristöjen ennallistaminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, Luonnonarvot ja ekosysteemipalvelut, Ilmastonmuutokseen sopeutumisen indikaattorit

0295162060 URL-osoite

Luonnonhaittakorvaukset

Eero Pehkonen, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

Luonnonhaittakorvaukset

0295162406 URL-osoite

Luonnonhaittakorvaus

Risto Lahti, erityisavustaja

MMM:n johto

Luonnonhaittakorvaus, maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja, Maatalous, Ruoka2030, Ruokaan ja elintarvikkeisiin liittyvät asiat, ruoka-asiamiehen viran valmistelu

0505650424 URL-osoite

Antero Nikander, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

eläinten hyvinvointikorvaus, Luonnonhaittakorvaus, Valvonta-asiat, luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset

0295162403 URL-osoite

Satu-Marja Tenhiälä, Ministerin erityisavustaja

MMM:n johto

LULUCF-asetusluonnos, maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja, Luonnonhaittakorvaus

0504322215 URL-osoite

Luonnonvarakeskuksen tulosohjauksen valmistelu ja koordinointi ruokaosastol

Riitta MMM Ukkonen, ylitarkastaja

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

Luonnonvarakeskuksen tulosohjauksen valmistelu ja koordinointi ruokaosastol, Makeran maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja kehittämisrahoitus, tutkimus- ja kehittämistarpeiden koordinointi ruokaosastolla

0295162427 URL-osoite

Luonnonvarakeskuksen tulosohjaus

Mikko Peltonen, tutkimusjohtaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

Luonnonvarakeskuksen tulosohjaus, tutkimus- ja kehittäminen -momentin määrärahat, Tutkimuspolitiikka

0295162296 URL-osoite

Luonnonvaratutkimus

Anne Vehviläinen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Kiertotalous ja biotalous, luonnonvarat ja materiaalitehokkuus, Luonnonvaratutkimus

0295162236 URL-osoite

Lähtevät ja saapuvat asiakirjat

MMM KIRJAAMO

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Arkisto, Diaari, kirjaamon yleisnumero, Lähtevät ja saapuvat asiakirjat, Postitus, Registratorskontor, Tietopalvelu

0295162200 URL-osoite

Lääkerehut

Marita Aalto, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

Eläinravitsemus, Lääkerehut, muuntogeeniset rehut, rehujen pakkausmerkinnät

0295162445 URL-osoite

Maankäyttö, metsät ja maatalous ilmastopolitiikassa

Jaana Kaipainen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Ilmasto- ja energia-asioiden yhteensovittaminen, ilmastoraportoinnit, Maankäyttö, metsät ja maatalous ilmastopolitiikassa, maaperä-asiat

0295162270 URL-osoite

Maanmittaus

Jere Rajalin, neuvotteleva virkamies

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

kiinteistötehtävät, maanmittaustoimitukset ja paikkatietojen yhteiskäyttö, Maanmittaus

0295162369 URL-osoite

Maaseudun kehittämiseen liittyvien tukien ja ohjelmien hallinnointiin liitt

Jarno Virta, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä, muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvien tukien lainsä, maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemista koskeva lainsäädäntö, EU-tuomioistuinasiat (maatalous, maaseudun kehittäminen), Maaseudun kehittämiseen liittyvien tukien ja ohjelmien hallinnointiin liitt

0295162105 URL-osoite

Maaseudun kehittämisrahasto, tutkimus ja kehitys

Riitta Rahkonen, erityisasiantuntija

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Maaseudun kehittämisrahasto, tutkimus ja kehitys, Sininen biotalous ja tutkimus, makera maatilatalouden kehittämisrahasto

0295162202 URL-osoite

Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri

Christell Åström, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

eräät maankäyttöön liittyvät tehtävät (VAT-alueet, ToKaSu), Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri

0295162030 URL-osoite

Maaseutupolitiikan neuvoston viestinnän suunnittelu- ja koordinointi

Antonia Husberg, maaseutuylitarkastaja

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

Maaseutupolitiikan neuvoston viestinnän suunnittelu- ja koordinointi, valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet

0295162033 URL-osoite

Maatalouden rakennetuet

Sanna Koivumäki, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

maatalouden investointituki, Maatalouden rakennetuet, Nuorten viljelijöiden aloitustuki, Poro- ja luontaiselinkeinojen rakennetuet

0295162437 URL-osoite

Maatalouden verotusasiat

Sara Vänttinen, ylitarkastaja

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

Hallintosäädökset, Maatalouden verotusasiat

0295162065 URL-osoite

Maatalous

Risto Lahti, erityisavustaja

MMM:n johto

Luonnonhaittakorvaus, maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja, Maatalous, Ruoka2030, Ruokaan ja elintarvikkeisiin liittyvät asiat, ruoka-asiamiehen viran valmistelu

0505650424 URL-osoite

Maatalouspolitiikka

Kari Valonen, maatalousneuvos

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

EU:n budjettiasiat, EU:n luomuasetus, maatalouden erityiskomitean kokousedustus, maatalousneuvoston kokousten valmistelu, Maatalouspolitiikka, tuki sadonkorjuun ongelmista kärsineille 2017, Yksikön päällikkö, energiaveronpalautus

0295162269 URL-osoite

Maataloustukien täydentävät ehdot

Susanna Ahlström, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläinsuojelulainsäädäntö: tuotantoeläimet, eläinten tainnutus,, eläinten hyvinvointikeskus, eläinten hyvinvointitutkimus, investointituet eläinten hyvinvoinnin osalta, teurastus ja lopetus, tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, täydentävät ehdot eläinten hyvinvoinnin osalta, Maataloustukien täydentävät ehdot

0295162436 URL-osoite

Nina Kaario, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

eläimistä saatavien elintarvikkeiden lääkejäämät, Eläinten lääkitseminen, Kasvishygienia, laboratorioasiat, Maitohygienia, Mikrobilääkeresistenssi, Maataloustukien täydentävät ehdot

0295162107 URL-osoite

Suvi Ruuska, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

EU-tukien tiimin tukijärjestelmiin liittyvä säädösvalmistelu, Maataloustukien täydentävät ehdot, muu laki- ja säädösvalmistelu, muut yksikön ja tiimin oikeudelliset asiat, Viherkesanto, Viherryttämistuki, luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset

0295162248 URL-osoite

Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) sihteeri

Saara Meurasalo, ylitarkastaja

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) sihteeri, TTS- ja talousarviovalmistelu momenttien 30.10.40, 30.20.41 ja 30.20.42 osa, EU:n uusien rahoitusinstrumenttien seuranta ja analysointi

0295162035 URL-osoite

Maitohygienia

Nina Kaario, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

eläimistä saatavien elintarvikkeiden lääkejäämät, Eläinten lääkitseminen, Kasvishygienia, laboratorioasiat, Maitohygienia, Mikrobilääkeresistenssi, Maataloustukien täydentävät ehdot

0295162107 URL-osoite

Eveliina Palonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

Ensisaapumisvalvonta, EU.n sisäinen kauppa, kananmuna- ja munavalmistehygienia, Kasvishygienia, Maitohygienia, mikrobiologiset raja-arvot, ruokamyrkytykset, salmonellapolitiikka, zoonoosit

0295162345 URL-osoite

Makeran maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja kehittämisrahoitus

Riitta MMM Ukkonen, ylitarkastaja

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

Luonnonvarakeskuksen tulosohjauksen valmistelu ja koordinointi ruokaosastol, Makeran maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja kehittämisrahoitus, tutkimus- ja kehittämistarpeiden koordinointi ruokaosastolla

0295162427 URL-osoite

Makeran t k-rahoituksen hallinnointi

Suvi Ryynänen, tutkimusjohtaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

maa- ja elintarviketalouden tutkimushallinto ja -politiikka, Makeran t k-rahoituksen hallinnointi, sektorin tutkimusyhteistyö kansallisesti, pohjoismaisella ja EU-tasolla, makeran tutkimusrahoitus, maatilatalouden kehittämisrahasto

0295162126 URL-osoite

Makeran tutkimus- ja kehittämishankkeiden esittelijä

Taina Hakala, Taloustarkastaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden esittelijä, Makeran tutkimus- ja kehittämishankkeiden esittelijä

0295162461 URL-osoite

Makeran tutkimus- ja kehittämisrahoitus

Markku Himanen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

maatalouden, maaseutuelinkeinojen ja 4H-neuvontajärjestöjen tulosohjaus ja , Makeran tutkimus- ja kehittämisrahoitus, tutkimuslaitoksiin kohdistuvien tutkimustarpeiden yhteensovitus

0295162472 URL-osoite

Maksuliike

Juha Karjalainen, Laskentapäällikkö

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

kirjanpitoyksikön tehtävät, Maksuliike, EKTR-todentamisviranomaisen tehtävät, Yksikön päällikön 1. sijainen

0295162431 URL-osoite

Maksuliikenne

Sirpa Åberg, taloussuunnittelija

Luonnonvaraosasto, LVO Suunnitteluyksikkö

Maksuliikenne, Määrärahojen käytön seuranta, Osaston taloussuunnittelutehtävät

0295162332 URL-osoite

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ilmasto- ja ympäristövaikutukset

Marja-Liisa Tapio-Biström, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

hallitusohjelman ravinteiden kierrätyksen kärkihanke, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ilmasto- ja ympäristövaikutukset

0295162400 URL-osoite

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tekninen apu

Leena Anttila, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

EU:n Itämeristrategia, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tekninen apu, maaseudun innovaatioryhmät, Kansainvälinen yhteistyö

0295162240 URL-osoite

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteistä neuvonta ja tuota

Tiina Malm, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

ohjelman koordinaatiotiimin vastaava, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteistä neuvonta ja tuota, neuvoston maaseudun kehittämistyöryhmä ja komission maaseutukomitea

0295162428 URL-osoite

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutuksen seuranta ja raportoi

Virva Terho, maaseutuekonomisti

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

TAE- ja TTS-valmistelu momenttien 30.10.43, 30.20.43 ja 30.20.44 osalta, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutuksen seuranta ja raportoi, maaseudun kehittämisen strateginen suunnittelu ja seuranta (ml. kumppanuuss

0295162141 URL-osoite

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman viestintäryhmän sihteeritehtävät

Mia Repo, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

yksikön hallinnolliset tehtävät (talousseuranta, tiedonhankinta, sisäinen v, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman viestintäryhmän sihteeritehtävät

0295162201 URL-osoite

Mariankadun infopiste

MARIANKATU 23 MMM VALVOMO - PÄÄOVI -, valvomo

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Aula, Liisankatu 8, Mariankadun infopiste, Pääsisäänkäynti, Turvatiimi, Vahtimestari, Vartija, Virastomestari

0295162253 URL-osoite

Matkavaraukset

Sirpa Mäkelä, sihteeri

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

Yksikön päällikön sihteeri, yksikön sihteerin tehtävät, Matkavaraukset

0295162460 URL-osoite

Metsien biologisen monimuotoisuuden edistäminen

Katja Matveinen, erityisasiantuntija

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

kestävän kehityksen koordinaatioverkosto, Metsien biologisen monimuotoisuuden edistäminen, metsäneuvoston sihteeri ja sen työvaliokunnan toinen sihteeri, Monimuotoisuuden turvaaminen myrskytuhojen korjaamisessa

0295162287 URL-osoite

Metsähallituksen omistajaohjaus, tulosohjaus ja talousvalmistelu

Leena Arpiainen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

tts- ja talousarvioasiat, taloushallinto- ja kirjanpitoasiantuntija, Metsähallituksen omistajaohjaus, tulosohjaus ja talousvalmistelu, Pohjoismainen metsäyhteistyö; vastuuhenkilö yksikössä

0295162238 URL-osoite

Metsähallitusta koskevat oikeudelliset kysymykset

Vilppu Talvitie, yksikön päällikkö, hallitusneuvos

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

Yksikön päällikkö, metsähallintoa koskevat lainsäädäntöasiat sekä periaatteellisesti tärkeät t, laajakantoiset oikeudelliset ja hallinnolliset kysymykset, Metsähallitusta koskevat oikeudelliset kysymykset, yhteismetsät

0295162417 URL-osoite

Metsästyksen suunnittelu ja rajoittaminen ministeriön asetuksilla

Jussi Laanikari, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

metsästyksen ja riistanhoidon valvonta, Metsästyksen suunnittelu ja rajoittaminen ministeriön asetuksilla, Metsästys- ja riistatalousasiat, petoasiat, Riistan aiheuttamat vahingot, niiden estäminen sekä korvaukset, Riistavahinkolain mukaisten viranomaisten toiminnan valvonta, Karhukannan hoitosuunnitelma

0295162432 URL-osoite

Metsästys

Vesa Ruusila, yksikön päällikkö / Erätalousneuvos

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

erätalousyksikön päällikkö, Metsästys, Virkistyskalastus

0295162051 URL-osoite

Metsästys- ja riistatalousasiat

Jussi Laanikari, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

metsästyksen ja riistanhoidon valvonta, Metsästyksen suunnittelu ja rajoittaminen ministeriön asetuksilla, Metsästys- ja riistatalousasiat, petoasiat, Riistan aiheuttamat vahingot, niiden estäminen sekä korvaukset, Riistavahinkolain mukaisten viranomaisten toiminnan valvonta, Karhukannan hoitosuunnitelma

0295162432 URL-osoite

Sami Niemi, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

Laki metsästyslain muuttamisesta, Metsästys- ja riistatalousasiat, Riistakonfliktien hallinnan kehittäminen sekä viestintä, Strateginen suunnittelu, Suomen riistakeskuksen tulosohjaus

0295162391 URL-osoite

Janne Pitkänen, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

EU:n Habitat- ja Ornis-komiteat, Luonnon virkistyskäytön tutkimuksen tulosohjaus, Metsästys- ja riistatalousasiat, Metsästysaikojen rajoittaminen asetuksella, petoasiat, Riistakantojen hoitosuunnitelmat, Riistatalouden valtionavustukset, Riekko, Pyy, Teeri, metsästysajat, Rauhoitus

0295162338 URL-osoite

Metsästysaikojen rajoittaminen asetuksella

Janne Pitkänen, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

EU:n Habitat- ja Ornis-komiteat, Luonnon virkistyskäytön tutkimuksen tulosohjaus, Metsästys- ja riistatalousasiat, Metsästysaikojen rajoittaminen asetuksella, petoasiat, Riistakantojen hoitosuunnitelmat, Riistatalouden valtionavustukset, Riekko, Pyy, Teeri, metsästysajat, Rauhoitus

0295162338 URL-osoite

Metsätuhot

Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

Barents-yhteistyö ja muu kahdenvälinen metsäyhteistyö, laittomien hakkuiden vastaiset toimet (EU-puutavara-asetus, FLEGT), laki metsätuhojen torjunnasta, metsät ja ilmastonmuutos, Metsätuhot

0295162162 URL-osoite

Metsäverotus

Matti Mäkelä, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

metsälaki ja metsänhoitosuositukset, metsäneuvoston toinen sihteeri ja sen työvaliokunnan sihteeri, puumarkkinoiden toiminta ja metsätilojen koon ja rakenteen parantaminen, Metsäverotus, metsäalan koulutuksen kehittäminen MMM:n osalta

0295162307 URL-osoite

Mikrobilääkeresistenssi

Nina Kaario, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

eläimistä saatavien elintarvikkeiden lääkejäämät, Eläinten lääkitseminen, Kasvishygienia, laboratorioasiat, Maitohygienia, Mikrobilääkeresistenssi, Maataloustukien täydentävät ehdot

0295162107 URL-osoite

MmV seuranta

Kyösti Helin, hallitussihteeri

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

Lausuntoasiat, MmV seuranta, PeV seuranta

0295162327 URL-osoite

Monimuotoisuuden turvaaminen myrskytuhojen korjaamisessa

Katja Matveinen, erityisasiantuntija

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

kestävän kehityksen koordinaatioverkosto, Metsien biologisen monimuotoisuuden edistäminen, metsäneuvoston sihteeri ja sen työvaliokunnan toinen sihteeri, Monimuotoisuuden turvaaminen myrskytuhojen korjaamisessa

0295162287 URL-osoite

Määrärahojen käytön seuranta

Anneli Andersson, Taloussihteeri

Luonnonvaraosasto, LVO Suunnitteluyksikkö

metsätalouteen ja vesitalouteen liittyvät osto- ja myyntilaskut, Valtionapujen myöntämiseen ja maksatukseen liittyvät tukitehtävät, Määrärahojen käytön seuranta

0295162399 URL-osoite

Sirpa Åberg, taloussuunnittelija

Luonnonvaraosasto, LVO Suunnitteluyksikkö

Maksuliikenne, Määrärahojen käytön seuranta, Osaston taloussuunnittelutehtävät

0295162332 URL-osoite

Nordic-Baltic yhteistyö

Tiina-Mari Martimo, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Kasvinterveyspäällikkö (EU), EU ja kansallisen kasvinterveyslainsäädännön valmistelu ja esittely, Nordic-Baltic yhteistyö, kasvinterveyden erityisalana metsäpuiden kasvintuhoajat

0295162311 URL-osoite

Nuorten viljelijöiden aloitustuki

Sanna Koivumäki, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

maatalouden investointituki, Maatalouden rakennetuet, Nuorten viljelijöiden aloitustuki, Poro- ja luontaiselinkeinojen rakennetuet

0295162437 URL-osoite

NyNordiskMat-ohjelma

Seija Ahonen-Siivola, ylitarkastaja

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

luonnontuoteala, NyNordiskMat-ohjelma, puutarhaneuvonnan tulosohjaus, ruokaketjun kehittämishankkeet

0295162173 URL-osoite

OECD

Kimmo Närhinen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

Kauppapolitiikka, OECD, Perushyödykkeet, kansainväliset kahdenväliset suhteet, viennin edistäminen

0295162257 URL-osoite

OIE-delegaatti

Taina Aaltonen, apulaisosastopäällikkö

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

apulaisosastopäällikön ja yksikön päällikön tehtävät, eläinlääkintäpäällikkö, OIE-delegaatti, osastopäällikön 1. sijainen

0295162439 URL-osoite

Oikeudelliset asiat

Henriikka ( MMM ) Ahtiainen, hankepäällikkö

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

Henkilöstöasiat, Hallintoasiat, Oikeudelliset asiat, VAHVA-projekti

0295162056 URL-osoite

Risto Hiltunen, neuvotteleva virkamies

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

Henkilöstöasiat, Hallintoasiat, Oikeudelliset asiat, Työsuojelu

0295162306 URL-osoite

Riitta Itkonen, hallitusneuvos

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

Henkilöstöasiat, Hallintoasiat, Oikeudelliset asiat

0295162383 URL-osoite

Raija Karppinen, neuvotteleva virkamies

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

Hallintoasiat, Henkilöstöasiat, Oikeudelliset asiat

0295162011 URL-osoite

Päivi ( MMM ) Marttila, neuvotteleva virkamies

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

Hallintoasiat, Henkilöstöasiat, Oikeudelliset asiat

0295162205 URL-osoite

Osaamisen kehittäminen

Pekka Alhojärvi, ylitarkastaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

avoin hallinto, Osaamisen kehittäminen, Tietoturva-asiat, Yksikön koulutusyhdyshenkilö

0295162452 URL-osoite

Osaston taloussuunnittelutehtävät

Heikki Piiparinen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, LVO Suunnitteluyksikkö

talousyksikön vetäjä, Osaston taloussuunnittelutehtävät

0295162375 URL-osoite

Sirpa Åberg, taloussuunnittelija

Luonnonvaraosasto, LVO Suunnitteluyksikkö

Maksuliikenne, Määrärahojen käytön seuranta, Osaston taloussuunnittelutehtävät

0295162332 URL-osoite

Osastopäällikön sihteeri

Tuire Jansson-Patiño, johdon sihteeri

Ruokaosasto, Osaston johto

Osastopäällikön sihteeri

0295162355 URL-osoite

PTJ

Raija Kuusi, hallinnollinen avustaja

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

intranetpäivitykset, ministeriön ja VNHY:n julkaisutuotannon yhteistyöryhmän jäsen, PTJ, tekninen säädösvalmistelu

0295162430 URL-osoite

Tuija-Kaisa Sundqvist, hallinnollinen avustaja

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

oikeudellisen yksikön sihteerin tehtävät, PTJ, Internet-päivitykset kala- ja riista-asioiden osalta, kala- ja riistatalouteen liittyvät osto- ja myyntilaskut sekä määrärahaseur

0295162435 URL-osoite

Susanna Yli-Rahko-Aaltonen, hallinnollinen avustaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

PTJ, tekninen säädösvalmistelu, Yksikön sihteeri

0295162320 URL-osoite

PTJ-käyttäjä

Päivi Ranta, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

tekninen säädösvalmistelu, PTJ-käyttäjä, muut järjestelmät

0295162407 URL-osoite

Raija Virolainen, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

Yksikön sihteeri, tekninen säädösvalmistelu, PTJ-käyttäjä, muut järjestelmät

0295162181 URL-osoite

PTJ-pääkäyttäjä

Anna Siljamäki, esittelijä

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

maa- ja vesialueiden hallinnan siirrot, johtokuntien, neuvottelukuntien ym. toimielinten kokoonpanojen muutokset, PTJ-pääkäyttäjä, luonnonvaraosaston koulutusasiat

0295162397 URL-osoite

Patoturvallisuus

Leena Westerholm, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

toiminnan ja talouden suunnittelu ja tulosohjaus, Patoturvallisuus, maakuntauudistuksen valmistelu

0295162164 URL-osoite

PeV seuranta

Kyösti Helin, hallitussihteeri

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

Lausuntoasiat, MmV seuranta, PeV seuranta

0295162327 URL-osoite

Perehdyttäminen, henkilöstöraportointi, henkilöstö- ja hallintotoimen kehit

Liisa Mäenpää, suunnittelija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

Perehdyttäminen, henkilöstöraportointi, henkilöstö- ja hallintotoimen kehit

0295162376 URL-osoite

Perushyödykkeet

Kimmo Närhinen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

Kauppapolitiikka, OECD, Perushyödykkeet, kansainväliset kahdenväliset suhteet, viennin edistäminen

0295162257 URL-osoite

Pohjoismainen metsäyhteistyö

Teemu Seppä, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

eu:n itämeren alueen strategia, Pohjoismainen metsäyhteistyö, suomi-kiina metsäyhteistyö

0295162158 URL-osoite

Pohjoismainen metsäyhteistyö; vastuuhenkilö yksikössä

Leena Arpiainen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

tts- ja talousarvioasiat, taloushallinto- ja kirjanpitoasiantuntija, Metsähallituksen omistajaohjaus, tulosohjaus ja talousvalmistelu, Pohjoismainen metsäyhteistyö; vastuuhenkilö yksikössä

0295162238 URL-osoite

Pohjoismainen yhteistyö

Maija Heinonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuoja-asiat, markkinatiimi, Pohjoismainen yhteistyö, ruokatiimi

0295162082 URL-osoite

Markus Schulman, ylitarkastaja

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

WTO, Kauppapolitiikka, Taloushallinto, Pohjoismainen yhteistyö

0295162475 URL-osoite

Poro- ja luontaiselinkeinojen rakennetuet

Sanna Koivumäki, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

maatalouden investointituki, Maatalouden rakennetuet, Nuorten viljelijöiden aloitustuki, Poro- ja luontaiselinkeinojen rakennetuet

0295162437 URL-osoite

Poronhoitolainsäädäntö

Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

eläinlääkärien ammatinharjoittaminen, Eläintautilainsäädäntö, eläinten lääkitsemislainsäädäntö, CAP valvonta, Poronhoitolainsäädäntö

0295162244 URL-osoite

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslainsäädäntö

Mika Saari, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

liittyvä lainsäädäntö, maaseudun kehittämiseen liittyvien tukien ja ohjelmien hallinnointiin, maatalouden rakennetukilainsäädäntö, Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslainsäädäntö, maatalouden investointituki

0295162134 URL-osoite

Porotalous

Tapani Sirviö, Neuvotteleva virkames

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

Porotalous, raviurheilu, hevostalous, hevoskasvatus

0295162077 URL-osoite

Postitus

MMM KIRJAAMO

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Arkisto, Diaari, kirjaamon yleisnumero, Lähtevät ja saapuvat asiakirjat, Postitus, Registratorskontor, Tietopalvelu

0295162200 URL-osoite

Pyy

Janne Pitkänen, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

EU:n Habitat- ja Ornis-komiteat, Luonnon virkistyskäytön tutkimuksen tulosohjaus, Metsästys- ja riistatalousasiat, Metsästysaikojen rajoittaminen asetuksella, petoasiat, Riistakantojen hoitosuunnitelmat, Riistatalouden valtionavustukset, Riekko, Pyy, Teeri, metsästysajat, Rauhoitus

0295162338 URL-osoite

Pääsisäänkäynti

HALLITUSKATU VALVOMO - PÄÄOVI -, valvomo

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Aula, Hallituskadun infopiste, Kokoustilavaraukset, Pääsisäänkäynti, Vahtimestari, Vartija, Virastomestari

0295162250 URL-osoite

MARIANKATU 23 MMM VALVOMO - PÄÄOVI -, valvomo

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Aula, Liisankatu 8, Mariankadun infopiste, Pääsisäänkäynti, Turvatiimi, Vahtimestari, Vartija, Virastomestari

0295162253 URL-osoite

RO:n ilmasto- ja energiatiimin vetäjä

Birgitta Vainio-Mattila, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

biotalous, ilmasto- ja energiapolitiikka, RO:n ilmasto- ja energiatiimin vetäjä

0295162346 URL-osoite

Rajavesistösopimukset

Pekka Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

EU:n vesilainsäädäntö, metsänhoitoyhdistyksiin liittyvät lainsäädäntöasiat, Rajavesistösopimukset, säädösvalmistelun kehittämisen yhdyshenkilö, Tulvalainsäädäntö, vesi- ja ympäristöoikeudelliset asiat, vesihuoltolaki, vieraslajilainsäädäntö, Haitalliset vieraslajit, Jättiputki

0295162456 URL-osoite

Rakennettujen vesistöjen hoito ja kunnostus

Katri Vasama, vesiylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Vesihuolto ja pohjavedet, Valmius ja vesiasiat, Rakennettujen vesistöjen hoito ja kunnostus, rajavesistöyhteistyö Ruotsin ja Venäjän kanssa

0295162241 URL-osoite

Rauhoitus

Janne Pitkänen, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

EU:n Habitat- ja Ornis-komiteat, Luonnon virkistyskäytön tutkimuksen tulosohjaus, Metsästys- ja riistatalousasiat, Metsästysaikojen rajoittaminen asetuksella, petoasiat, Riistakantojen hoitosuunnitelmat, Riistatalouden valtionavustukset, Riekko, Pyy, Teeri, metsästysajat, Rauhoitus

0295162338 URL-osoite

Ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja

Sebastian Hielm, Elintarviketurvallisuusjohtaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

Ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja, Yksikön johto, Ympäristöterveydenhuolto, valtion ravitsemusneuvottelukunta

0295162305 URL-osoite

Registratorskontor

MMM KIRJAAMO

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Arkisto, Diaari, kirjaamon yleisnumero, Lähtevät ja saapuvat asiakirjat, Postitus, Registratorskontor, Tietopalvelu

0295162200 URL-osoite

Rehun lisäaineet

Eeva Saarisalo, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

Eläinravitsemus, rehujen haitalliset aineet, Rehun lisäaineet, Rehut

0295162366 URL-osoite

Rehut

Eeva Saarisalo, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

Eläinravitsemus, rehujen haitalliset aineet, Rehun lisäaineet, Rehut

0295162366 URL-osoite

Riekko

Janne Pitkänen, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

EU:n Habitat- ja Ornis-komiteat, Luonnon virkistyskäytön tutkimuksen tulosohjaus, Metsästys- ja riistatalousasiat, Metsästysaikojen rajoittaminen asetuksella, petoasiat, Riistakantojen hoitosuunnitelmat, Riistatalouden valtionavustukset, Riekko, Pyy, Teeri, metsästysajat, Rauhoitus

0295162338 URL-osoite

Riistakantojen hoitosuunnitelmat

Janne Pitkänen, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

EU:n Habitat- ja Ornis-komiteat, Luonnon virkistyskäytön tutkimuksen tulosohjaus, Metsästys- ja riistatalousasiat, Metsästysaikojen rajoittaminen asetuksella, petoasiat, Riistakantojen hoitosuunnitelmat, Riistatalouden valtionavustukset, Riekko, Pyy, Teeri, metsästysajat, Rauhoitus

0295162338 URL-osoite

Riistakonfliktien hallinnan kehittäminen sekä viestintä

Sami Niemi, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

Laki metsästyslain muuttamisesta, Metsästys- ja riistatalousasiat, Riistakonfliktien hallinnan kehittäminen sekä viestintä, Strateginen suunnittelu, Suomen riistakeskuksen tulosohjaus

0295162391 URL-osoite

Riistan aiheuttamat vahingot, niiden estäminen sekä korvaukset

Jussi Laanikari, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

metsästyksen ja riistanhoidon valvonta, Metsästyksen suunnittelu ja rajoittaminen ministeriön asetuksilla, Metsästys- ja riistatalousasiat, petoasiat, Riistan aiheuttamat vahingot, niiden estäminen sekä korvaukset, Riistavahinkolain mukaisten viranomaisten toiminnan valvonta, Karhukannan hoitosuunnitelma

0295162432 URL-osoite

Riistatalouden valtionavustukset

Janne Pitkänen, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

EU:n Habitat- ja Ornis-komiteat, Luonnon virkistyskäytön tutkimuksen tulosohjaus, Metsästys- ja riistatalousasiat, Metsästysaikojen rajoittaminen asetuksella, petoasiat, Riistakantojen hoitosuunnitelmat, Riistatalouden valtionavustukset, Riekko, Pyy, Teeri, metsästysajat, Rauhoitus

0295162338 URL-osoite

Riistavahinkolain mukaisten viranomaisten toiminnan valvonta

Jussi Laanikari, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

metsästyksen ja riistanhoidon valvonta, Metsästyksen suunnittelu ja rajoittaminen ministeriön asetuksilla, Metsästys- ja riistatalousasiat, petoasiat, Riistan aiheuttamat vahingot, niiden estäminen sekä korvaukset, Riistavahinkolain mukaisten viranomaisten toiminnan valvonta, Karhukannan hoitosuunnitelma

0295162432 URL-osoite

Rinnakkaiselolainsäädäntö

Hannu Miettinen, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

elintarvikelainsäädäntö, rehulainsäädäntö, Geenitekniikkalainsäädäntö, Rinnakkaiselolainsäädäntö

0295162478 URL-osoite

Ruoka-Suomi -verkosto

Kirsi Viljanen, lähiruokakoordinaattori

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

hallituksen lähiruokaohjelma, Ruoka-Suomi -verkosto, maaseudun elinkeinot ja osaaminen -verkosto

0295162142 URL-osoite

Ruoka2030

Minna-Mari Kaila, osastopäällikkö

Ruokaosasto

Ruoka2030, ruokaosaston osastopäällikkö, ruoka-asiamiehen viran valmistelu

0295162013 URL-osoite

Risto Lahti, erityisavustaja

MMM:n johto

Luonnonhaittakorvaus, maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja, Maatalous, Ruoka2030, Ruokaan ja elintarvikkeisiin liittyvät asiat, ruoka-asiamiehen viran valmistelu

0505650424 URL-osoite

Ruokaan ja elintarvikkeisiin liittyvät asiat

Risto Lahti, erityisavustaja

MMM:n johto

Luonnonhaittakorvaus, maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja, Maatalous, Ruoka2030, Ruokaan ja elintarvikkeisiin liittyvät asiat, ruoka-asiamiehen viran valmistelu

0505650424 URL-osoite

Ruokavirasto hanke

Petri Korpinen, hallintoasioiden hankepäällikkö

Ruokaosasto, Osaston johto

Ruokavirasto hanke

0295162010 URL-osoite

Sininen biotalous

Heidi Alatalo, suunnittelija

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

kansainvälinen luonnonvarapolitiikka, arktinen yhteistyö, Sininen biotalous

0295162046 URL-osoite

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

elinkeinokalatalouden kehittäminen, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Vesiviljely, Sininen biotalous

0295162411 URL-osoite

Minna Hanski, vesihallintoneuvos

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Sininen biotalous, Suomen ympäristökeskuksen tulosohjaus, Tiedonhallinta, vesitalouden strateginen suunnittelu ja ohjaus

0295162360 URL-osoite

Sininen biotalous ja tutkimus

Riitta Rahkonen, erityisasiantuntija

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Maaseudun kehittämisrahasto, tutkimus ja kehitys, Sininen biotalous ja tutkimus, makera maatilatalouden kehittämisrahasto

0295162202 URL-osoite

Sivutuotelainsäädäntö

Pirjo Tomperi, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

kasvinterveyslainsäädäntö, taimiaineistolainsäädäntö, kasvinjalostajanoikeuksia koskeva lainsäädäntö, eläinrekistereitä koskeva lainsäädäntö, Sivutuotelainsäädäntö, kansainväliset sopimukset ja järjestöt, EU-tuomioistuinasiat (elintarviketurvallisuus, eläinten ja kasvien terveys), Tietosuojalainsäädäntö

0295162234 URL-osoite

Strateginen suunnittelu

Sami Niemi, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

Laki metsästyslain muuttamisesta, Metsästys- ja riistatalousasiat, Riistakonfliktien hallinnan kehittäminen sekä viestintä, Strateginen suunnittelu, Suomen riistakeskuksen tulosohjaus

0295162391 URL-osoite

Suomen edustaminen maatalousrahastojen komiteassa

Mika Survonen, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

kansallisten tukien yhteensovitus erityisesti maaseudun kehittämisohjelman , muut kansalliset tuet (mm. kuljetustuet, mehiläistalous, sokerijuurikas), kansallisen tuen neuvottelujen valmistelu, Suomen edustaminen maatalousrahastojen komiteassa

0295162215 URL-osoite

Suomen kantojen valmisteleminen maatalousneuvoston ja maatalouden erityisko

Sanna-Helena Fallenius, ylitarkastaja

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

Eduskunnan informointi EU-asioissa, EU-18 jaoston kokousten valmistelu ja sihteerin tehtävät, EU-parlamentin maatalousasioiden seuranta ja raportointi, raportointi kokouksista, Suomen kantojen valmisteleminen maatalousneuvoston ja maatalouden erityisko

0295162481 URL-osoite

Vesa Kahilampi, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

Suomen kantojen valmisteleminen maatalousneuvoston ja maatalouden erityisko, raportointi kokouksista, EU-18 jaoston kokousten valmistelu ja sihteerin tehtävät, Eduskunnan informointi EU-asioissa, EU-parlamentin maatalousasioiden seuranta ja raportointi

0295162053 URL-osoite

Suomen kantojen yhteensovittaminen

Ritva Ruuskanen, hallitusneuvos

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

osaston vastuualueeseen kuluvien Coreper-asioiden koordinointi ja, Suomen kantojen yhteensovittaminen, yleiset oikeudelliset ja institutionaaliset EU-asiat, yksikön vastuualueeseen kuuluvat oikeudelliset asiat

0295162291 URL-osoite

Suomen metsäkeskuksen (SMK) tulosohjaus ja valtionapupäätökset

Matti Heikurainen, Ylimetsänhoitaja

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

Suomen metsäkeskuksen (SMK) tulosohjaus ja valtionapupäätökset, Yksityismetsätalouden organisaatiouudistus

0295162408 URL-osoite

Suomen metsäkeskusta koskevat lainsäädännölliset ja oikeudelliset asiat

Maija Kaukonen, Lainsäädäntöneuvos

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

Suomen metsäkeskusta koskevat lainsäädännölliset ja oikeudelliset asiat, metsien hoitoa ja käyttöä koskevat oikeudelliset kysymykset, puutavaranmittaus

0295162153 URL-osoite

Suomen riistakeskuksen tulosohjaus

Sami Niemi, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

Laki metsästyslain muuttamisesta, Metsästys- ja riistatalousasiat, Riistakonfliktien hallinnan kehittäminen sekä viestintä, Strateginen suunnittelu, Suomen riistakeskuksen tulosohjaus

0295162391 URL-osoite

Suomen ympäristökeskuksen tulosohjaus

Minna Hanski, vesihallintoneuvos

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Sininen biotalous, Suomen ympäristökeskuksen tulosohjaus, Tiedonhallinta, vesitalouden strateginen suunnittelu ja ohjaus

0295162360 URL-osoite

Suomi - Venäjä -yhteistyö

Riitta Pelanteri, ylitarkastaja

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

Suomi - Venäjä -yhteistyö, arktinen yhteistyö

0295162245 URL-osoite

Säteilyttäminen

Liisa Rajakangas, Elintarvikeylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet, elintarvikkeiden vieraat aineet ( sijainen Eeva Saarisalo ), kasviperäisten elintarvikkeiden tuonti 3. maista, radioaktiivinen säteily, Säteilyttäminen

0295162374 URL-osoite

Säädösvalmistelun kehittäminen

Toni Tuomainen, neuvotteleva virkamies

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

hallintosäädösten valmistelu, oikeudellisten lausuntojen valmistelu-, neuvonta- ja asiantuntijatehtävät, Säädösvalmistelun kehittäminen

0295162052 URL-osoite

TAE- ja TTS-valmistelu momenttien 30.10.43, 30.20.43 ja 30.20.44 osalta

Virva Terho, maaseutuekonomisti

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

TAE- ja TTS-valmistelu momenttien 30.10.43, 30.20.43 ja 30.20.44 osalta, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutuksen seuranta ja raportoi, maaseudun kehittämisen strateginen suunnittelu ja seuranta (ml. kumppanuuss

0295162141 URL-osoite

TTS- ja TAE -valmistelu

Pekka Pihamaa, maatalousekonomisti

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

kansallisten tukien seuranta ja raportointi, kansallisten tukien valmistelu ja laskelmat, puutarhatuotteiden varastointituki, TTS- ja TAE -valmistelu, tukikokonaisuuteen liittyvät laskelmat ja muut maatalouden taloudelliset an, maidon tuotannon kansallinen tuki

0295162289 URL-osoite

TTS- ja talousarviovalmistelu momenttien 30.10.40, 30.20.41 ja 30.20.42 osa

Saara Meurasalo, ylitarkastaja

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) sihteeri, TTS- ja talousarviovalmistelu momenttien 30.10.40, 30.20.41 ja 30.20.42 osa, EU:n uusien rahoitusinstrumenttien seuranta ja analysointi

0295162035 URL-osoite

Taloushallinto

Markus Schulman, ylitarkastaja

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

WTO, Kauppapolitiikka, Taloushallinto, Pohjoismainen yhteistyö

0295162475 URL-osoite

Talousyksikön sihteeri

Carita Väänänen, Taloustarkastaja

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

elintarviketalouden laatustrategian ja luomu- ja lähiruokaohjelman maksatuk, osaston tilihallintoasiat, Talousyksikön sihteeri

0295162343 URL-osoite

Tapaturmayhdyshenkilö

Taina Herrala, esittelijä

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

työterveyshuollon yhdyshenkilö, Tapaturmayhdyshenkilö, Kuntoutusyhdyshenkilö, yt-sihteeri

0295162321 URL-osoite

Teeri

Janne Pitkänen, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

EU:n Habitat- ja Ornis-komiteat, Luonnon virkistyskäytön tutkimuksen tulosohjaus, Metsästys- ja riistatalousasiat, Metsästysaikojen rajoittaminen asetuksella, petoasiat, Riistakantojen hoitosuunnitelmat, Riistatalouden valtionavustukset, Riekko, Pyy, Teeri, metsästysajat, Rauhoitus

0295162338 URL-osoite

Tenojoki

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

kalatalousvelvoitteet, rajavesiasiat, sopimukset (Norja, Ruotsi, Venäjä), vapaa-ajan kalatalous, Tenojoki

0295162152 URL-osoite

Tiedonhallinta

Minna Hanski, vesihallintoneuvos

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Sininen biotalous, Suomen ympäristökeskuksen tulosohjaus, Tiedonhallinta, vesitalouden strateginen suunnittelu ja ohjaus

0295162360 URL-osoite

Tiedotus

Viestintäyksikkö Päivystäjä, viestinnän päivystäjä

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

Tiedotus, VIE/

URL-osoite

Tietohallintojohtajan tehtävät

Antti Vertanen, Tietohallintojohtaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

INSPIRE, Tietohallintojohtajan tehtävät, Yksikön päällikön 1. sijainen

0295162421 URL-osoite

Tietopalvelu

MMM KIRJAAMO

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Arkisto, Diaari, kirjaamon yleisnumero, Lähtevät ja saapuvat asiakirjat, Postitus, Registratorskontor, Tietopalvelu

0295162200 URL-osoite

Tietosuojalainsäädäntö

Pirjo Tomperi, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

kasvinterveyslainsäädäntö, taimiaineistolainsäädäntö, kasvinjalostajanoikeuksia koskeva lainsäädäntö, eläinrekistereitä koskeva lainsäädäntö, Sivutuotelainsäädäntö, kansainväliset sopimukset ja järjestöt, EU-tuomioistuinasiat (elintarviketurvallisuus, eläinten ja kasvien terveys), Tietosuojalainsäädäntö

0295162234 URL-osoite

Tietoturva-asiat

Pekka Alhojärvi, ylitarkastaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

avoin hallinto, Osaamisen kehittäminen, Tietoturva-asiat, Yksikön koulutusyhdyshenkilö

0295162452 URL-osoite

Tilijaottelu

Tiina Törnqvist, laskentasihteeri

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

määrärahakirjanpito, Tilijaottelu, valtionapujen maksatus

0295162174 URL-osoite

Toimistopalvelut

Marinka Laine, virastomestari

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

osaston kokouskahvitus, Toimistopalvelut

0295162135 URL-osoite

Tuettu maatalous- ja maaseuturakentaminen

Kjell Brännäs, suunnittelija

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

Kotieläin- ym. tuotantorakennusten tekniset vaatimukset ja kustannukset, Tuettu maatalous- ja maaseuturakentaminen

0295162331 URL-osoite

Tulvalainsäädäntö

Pekka Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

EU:n vesilainsäädäntö, metsänhoitoyhdistyksiin liittyvät lainsäädäntöasiat, Rajavesistösopimukset, säädösvalmistelun kehittämisen yhdyshenkilö, Tulvalainsäädäntö, vesi- ja ympäristöoikeudelliset asiat, vesihuoltolaki, vieraslajilainsäädäntö, Haitalliset vieraslajit, Jättiputki

0295162456 URL-osoite

Turvatiimi

MARIANKATU 23 MMM VALVOMO - PÄÄOVI -, valvomo

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Aula, Liisankatu 8, Mariankadun infopiste, Pääsisäänkäynti, Turvatiimi, Vahtimestari, Vartija, Virastomestari

0295162253 URL-osoite

Tutkimuspolitiikka

Mikko Peltonen, tutkimusjohtaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

Luonnonvarakeskuksen tulosohjaus, tutkimus- ja kehittäminen -momentin määrärahat, Tutkimuspolitiikka

0295162296 URL-osoite

Työsuojelu

Risto Hiltunen, neuvotteleva virkamies

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

Henkilöstöasiat, Hallintoasiat, Oikeudelliset asiat, Työsuojelu

0295162306 URL-osoite

Uuselintarvikelautakunta

Leena Mannonen, kaupallinen neuvos

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

elintarvike-entsyymit, geenitekniikka ja muuntogeeniset elintarvikkeet, ravintolisät, Uuselintarvikkeet, Uuselintarvikelautakunta

0295162177 URL-osoite

Uuselintarvikkeet

Leena Mannonen, kaupallinen neuvos

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

elintarvike-entsyymit, geenitekniikka ja muuntogeeniset elintarvikkeet, ravintolisät, Uuselintarvikkeet, Uuselintarvikelautakunta

0295162177 URL-osoite

VAHVA-projekti

Henriikka ( MMM ) Ahtiainen, hankepäällikkö

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

Henkilöstöasiat, Hallintoasiat, Oikeudelliset asiat, VAHVA-projekti

0295162056 URL-osoite

VIE/

Viestintäyksikkö Päivystäjä, viestinnän päivystäjä

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

Tiedotus, VIE/

URL-osoite

Vahtimestari

HALLITUSKATU VALVOMO - PÄÄOVI -, valvomo

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Aula, Hallituskadun infopiste, Kokoustilavaraukset, Pääsisäänkäynti, Vahtimestari, Vartija, Virastomestari

0295162250 URL-osoite

MARIANKATU 23 MMM VALVOMO - PÄÄOVI -, valvomo

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Aula, Liisankatu 8, Mariankadun infopiste, Pääsisäänkäynti, Turvatiimi, Vahtimestari, Vartija, Virastomestari

0295162253 URL-osoite

Valmius ja vesiasiat

Katri Vasama, vesiylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Vesihuolto ja pohjavedet, Valmius ja vesiasiat, Rakennettujen vesistöjen hoito ja kunnostus, rajavesistöyhteistyö Ruotsin ja Venäjän kanssa

0295162241 URL-osoite

Valtionapujen myöntämiseen ja maksatukseen liittyvät tukitehtävät

Anneli Andersson, Taloussihteeri

Luonnonvaraosasto, LVO Suunnitteluyksikkö

metsätalouteen ja vesitalouteen liittyvät osto- ja myyntilaskut, Valtionapujen myöntämiseen ja maksatukseen liittyvät tukitehtävät, Määrärahojen käytön seuranta

0295162399 URL-osoite

Valtiontuet

Anne MMM Vainio, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

riskienhallinta, varautuminen, Valtiontuet

0295162168 URL-osoite

Valtiontukilainsäädäntö

Jukka Ränkimies, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

maatalouden markkinajärjestelylainsäädäntö, Valtiontukilainsäädäntö, osaston hankintasopimukset

0295162488 URL-osoite

Valvonta-asiat

Antero Nikander, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

eläinten hyvinvointikorvaus, Luonnonhaittakorvaus, Valvonta-asiat, luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset

0295162403 URL-osoite

Tarja Taipale, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

Yksikön tiedotusasiat, Valvonta-asiat

0295162165 URL-osoite

Vartija

HALLITUSKATU VALVOMO - PÄÄOVI -, valvomo

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Aula, Hallituskadun infopiste, Kokoustilavaraukset, Pääsisäänkäynti, Vahtimestari, Vartija, Virastomestari

0295162250 URL-osoite

MARIANKATU 23 MMM VALVOMO - PÄÄOVI -, valvomo

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Aula, Liisankatu 8, Mariankadun infopiste, Pääsisäänkäynti, Turvatiimi, Vahtimestari, Vartija, Virastomestari

0295162253 URL-osoite

Verkkopäivitykset

Elina Puotila, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

avustavat tehtävät yksikön toimialaan kuuluvassa yhteistyössä muiden, kolmansien maiden kanssa, ml. lähialueyhteistyö ja Venäjä-yhteistyö, Verkkopäivitykset, yksikön sihteerin tehtävät, yksikön toimialaan kuuluvat lähialue- ja Venäjä -yhteistyöhön liittyvät tal

0295162440 URL-osoite

Verkkoviestintä

Hannu Järvinen, erityisasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

Verkkoviestintä

0295162078 URL-osoite

Vesihuolto ja pohjavedet

Katri Vasama, vesiylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Vesihuolto ja pohjavedet, Valmius ja vesiasiat, Rakennettujen vesistöjen hoito ja kunnostus, rajavesistöyhteistyö Ruotsin ja Venäjän kanssa

0295162241 URL-osoite

Vesiviljely

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

ammattikalastus ja kalastuslaivasto, kalavarojen kestävä käyttö, Vesiviljely

0295162494 URL-osoite

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

elinkeinokalatalouden kehittäminen, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Vesiviljely, Sininen biotalous

0295162411 URL-osoite

Viehekalastus

Roni Selén, kalatalousylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

kalastusalan neuvontajärjestöjen tulosohjaus, kalatalouden edistämisvarojen jakaminen, vapaa-ajan kalastuksen strateginen suunnittelu, vapaa-ajan kalatalous, vapaa-ajankalastukseen liittyvä säädösvalmistelu, Viehekalastus

0295162462 URL-osoite

Vieraslajit

Johanna Niemivuo-Lahti, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

alueiden käyttö, Biodiversiteetti, Haitalliset vieraslajit, Vieraslajit, Ympäristöasiat

0295162259 URL-osoite

Viherkesanto

Pirjo Kuusela, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

EU:n suorien tukien järjestelmän perustuki, tukijärjestelmiin liittyvä aktiiviviljelijän käsite, Viherkesanto

0295162138 URL-osoite

Pia Lehmusvuori, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

EU:n suorien tukien järjestelmän viherryttämistuki ja nuorten viljelijöiden, maataloustukien täydentävät ehdot, ruokaosaston täydentävien ehtojen tiimin, Viherkesanto, Viherryttämistuki

0295162207 URL-osoite

Suvi Ruuska, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

EU-tukien tiimin tukijärjestelmiin liittyvä säädösvalmistelu, Maataloustukien täydentävät ehdot, muu laki- ja säädösvalmistelu, muut yksikön ja tiimin oikeudelliset asiat, Viherkesanto, Viherryttämistuki, luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset

0295162248 URL-osoite

Viherryttämistuki

Pia Lehmusvuori, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

EU:n suorien tukien järjestelmän viherryttämistuki ja nuorten viljelijöiden, maataloustukien täydentävät ehdot, ruokaosaston täydentävien ehtojen tiimin, Viherkesanto, Viherryttämistuki

0295162207 URL-osoite

Suvi Ruuska, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

EU-tukien tiimin tukijärjestelmiin liittyvä säädösvalmistelu, Maataloustukien täydentävät ehdot, muu laki- ja säädösvalmistelu, muut yksikön ja tiimin oikeudelliset asiat, Viherkesanto, Viherryttämistuki, luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset

0295162248 URL-osoite

Vihreä talous ja Luonnonvaratalous

Aulikki Kauppila, Kansainvälisten asiain neuvos

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

EU:n biodiversiteettistrategia (MBY), EU:n Ei nettohävikkiä -aloite, Vihreä talous ja Luonnonvaratalous, ilmastonmuutosprosessit, kahdenvälinen metsäyhteistyö, erityisesti Etelä-Amerikka sekä Boreaalinen m

0295162116 URL-osoite

Virastomestari

HALLITUSKATU VALVOMO - PÄÄOVI -, valvomo

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Aula, Hallituskadun infopiste, Kokoustilavaraukset, Pääsisäänkäynti, Vahtimestari, Vartija, Virastomestari

0295162250 URL-osoite

MARIANKATU 23 MMM VALVOMO - PÄÄOVI -, valvomo

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Aula, Liisankatu 8, Mariankadun infopiste, Pääsisäänkäynti, Turvatiimi, Vahtimestari, Vartija, Virastomestari

0295162253 URL-osoite

Virkistyskalastus

Vesa Ruusila, yksikön päällikkö / Erätalousneuvos

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

erätalousyksikön päällikkö, Metsästys, Virkistyskalastus

0295162051 URL-osoite

WTO

Markus Schulman, ylitarkastaja

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

WTO, Kauppapolitiikka, Taloushallinto, Pohjoismainen yhteistyö

0295162475 URL-osoite

WTO/SPS kasvinterveysasiat

Ralf Lopian, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

WTO/SPS kasvinterveysasiat, kasvinterveyden liittyvät kansainväliset kauppakysymykset, yksikön FAO koordinointi, IPPC yhdyshenkilö, EPPO yhdyshenkilö

0295162329 URL-osoite

YK:n metsäfoorumi

Taina Veltheim, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

YK:n metsäfoorumi, forest europe, Euroopan metsäinstituutti, Kansainväliset luonnonvaraseurannat

0295162196 URL-osoite

YK:n vesiyhteistyö

Seppo Rekolainen, Kansainvälisen vesiyhteistyön päällikkö

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Kansainvälisen vesiyhteistyön strateginen suunnittelu ja yhteensovittaminen, yhteistyö Kiinan ja EU:n kanssa, YK:n vesiyhteistyö, vesikriisi, biotalous

0295162086 URL-osoite

Yksikön johto

Sebastian Hielm, Elintarviketurvallisuusjohtaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

Ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja, Yksikön johto, Ympäristöterveydenhuolto, valtion ravitsemusneuvottelukunta

0295162305 URL-osoite

Tanja Viljanen, yksikön päällikkö, hallitusneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

Yksikön johto

0295162353 URL-osoite

Yksikön koulutusyhdyshenkilö

Pekka Alhojärvi, ylitarkastaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

avoin hallinto, Osaamisen kehittäminen, Tietoturva-asiat, Yksikön koulutusyhdyshenkilö

0295162452 URL-osoite

Yksikön päällikkö

Sari Anttila, tarkastuspäällikkö

Sisäinen tarkastus

Yksikön päällikkö, sisäisen tarkastuksen tehtävät, EU-tarkastusviranomaistehtävät

0295162450 URL-osoite

Arja-Leena Kirvesniemi, maatalousneuvos

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

Yksikön päällikkö

0295162191 URL-osoite

Marja Kokkonen, metsäneuvos

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

alueelliset metsäohjelmat, Kansallisen metsästrategian (KMS), metsäneuvoston työvaliokunnan puheenjoht, metsäpoliittinen selonteko, metsätietojärjestelmä, suomi 100 luontolahja, tulosohjauksen kokonaisvastuu (Suomen metsäkeskus ja Metsähallitus), Yksikön päällikkö, Yksityismetsätalouden organisaatiouudistus, Yksityismetsätalous, Kansallinen metsästragia 2025

0295162444 URL-osoite

Risto Lampinen, kalatalousneuvos

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

elinkeinokalatalouden strategiat ja yhteistyö, Yksikön päällikkö

0295162458 URL-osoite

Anna-Leena Miettinen, Yksikön päällikkö

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

ruokapoliittinen selonteko, Yksikön päällikkö

0295162409 URL-osoite

Jukka Nummikoski, talousjohtaja

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

Yksikön päällikkö

0295162022 URL-osoite

Vilppu Talvitie, yksikön päällikkö, hallitusneuvos

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

Yksikön päällikkö, metsähallintoa koskevat lainsäädäntöasiat sekä periaatteellisesti tärkeät t, laajakantoiset oikeudelliset ja hallinnolliset kysymykset, Metsähallitusta koskevat oikeudelliset kysymykset, yhteismetsät

0295162417 URL-osoite

Kari Valonen, maatalousneuvos

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

EU:n budjettiasiat, EU:n luomuasetus, maatalouden erityiskomitean kokousedustus, maatalousneuvoston kokousten valmistelu, Maatalouspolitiikka, tuki sadonkorjuun ongelmista kärsineille 2017, Yksikön päällikkö, energiaveronpalautus

0295162269 URL-osoite

Taina Vesanto, maatalousneuvos

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

Yksikön päällikkö

0295162405 URL-osoite

Yksikön päällikön 1. sijainen

Kajsa Hakulin, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläinlääkäripalvelut, Eläintautilainsäädäntö, EU- ja kansallinen: TSE, nautojen, sikojen, lampaiden ja vuohien vaarallise, valvottavat taudit, zoonoosit mukaan lukien, vesieläinten taudit, Yksikön päällikön 1. sijainen

0295162361 URL-osoite

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

Yksikön päällikön 1. sijainen, metsätalouden tukijärjestelmät, kestävän metsätalouden rahoituslaki, Bioenergia, metsätalouden vesiensuojelu, yhdyshenkilö Luonnonvarakeskuksen tulosohjauksessa

0295162447 URL-osoite

Juha Karjalainen, Laskentapäällikkö

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

kirjanpitoyksikön tehtävät, Maksuliike, EKTR-todentamisviranomaisen tehtävät, Yksikön päällikön 1. sijainen

0295162431 URL-osoite

Antti Vertanen, Tietohallintojohtaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

INSPIRE, Tietohallintojohtajan tehtävät, Yksikön päällikön 1. sijainen

0295162421 URL-osoite

Yksikön päällikön 2. sijainen

Antti Karila, Suunnittelupäällikkö

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta, kehysehdotus, talousarvion valmistelu ja toimeenpano, tuloksellisuuden ja talouden seuranta, arviointi ja raportointi, sisäinen budjetointi, Yksikön päällikön 2. sijainen

0295162068 URL-osoite

Hentriikka Kontio, eläinlääkintöneuvos

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Yksikön päällikön 2. sijainen, eläinlääkinnällistä rajatarkastusta koskeva lainsäädäntö, elävien eläinten tuontia EU:n ulkopuolisista maista koskeva lainsäädäntö, kansainväliseen kauppaan liittyvien kysymysten koordinointi, vienti, erityisesti eläimistä saatavat elintarvikkeet

0295162423 URL-osoite

Yksikön päällikön 3. sijainen

Pirjo Salminen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Yksikön päällikön 3. sijainen, kansallinen ja EU:n lannoitevalmistelainsäädäntö

0295162188 URL-osoite

Pasi Valli, neuvotteleva virkamies

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

hallinnonalan tulos- ja omistajaohjaus sekä niiden koordinointi, strategiavalmistelu, Yksikön päällikön 3. sijainen

0295162414 URL-osoite

Yksikön päällikön 4. sijainen

Kirsti Huovinen, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Yksikön päällikön 4. sijainen, eläimistä saatavia sivutuotteita koskeva lainsäädäntö, eläinten hyvinvointilainsäädäntö: eläinkuljetukset, hevoset

0295162182 URL-osoite

Yksikön päällikön 5. sijainen

Marja Savonmäki, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Yksikön päällikön 5. sijainen, kansallinen ja yhteisön lainsäädäntö siementen ja, kasvinjalostajanoikeusasioiden osalta, HG-alueen siemenperuna-asiat, kylvösiemen- ja taimiaineistoalajaosto, kasvilajikelautakunnan pj., hukkakauralainsäädäntö

0295162280 URL-osoite

Yksikön päällikön sihteeri

Sirpa Mäkelä, sihteeri

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

Yksikön päällikön sihteeri, yksikön sihteerin tehtävät, Matkavaraukset

0295162460 URL-osoite

Sirpa Rantanen, johdon sihteeri

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

Yksikön päällikön sihteeri

0295162484 URL-osoite

Tarja Ylinampa, sihteeri

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

internet sivujen päivittäjä metsien osalta, matkat ja seminaarit, Yksikön päällikön sihteeri, yksikön sihteerin tehtävät

0295162247 URL-osoite

Yksikön sihteeri

Marita Aulilo, hallinnollinen avustaja

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

Yksikön sihteeri, ministerin johtoryhmän asiakirjojen hallinnointi, yksikön internet- ja intrasivujen päivitys, Buketti-pääkäyttäjä

0295162323 URL-osoite

Tuuli Salakari, sihteeri

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Yksikön sihteeri

0295162394 URL-osoite

Eeva-Maija Satovuo, sihteeri

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

Yksikön sihteeri

0295162365 URL-osoite

Raija Virolainen, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

Yksikön sihteeri, tekninen säädösvalmistelu, PTJ-käyttäjä, muut järjestelmät

0295162181 URL-osoite

Camilla Vuoristo, sihteeri

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

EU-asiakirjahallinto, tekninen avustaminen EU-kokousten valmistelussa, Yksikön sihteeri

0295162465 URL-osoite

Susanna Yli-Rahko-Aaltonen, hallinnollinen avustaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

PTJ, tekninen säädösvalmistelu, Yksikön sihteeri

0295162320 URL-osoite

Yksikön tiedotusasiat

Tarja Taipale, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

Yksikön tiedotusasiat, Valvonta-asiat

0295162165 URL-osoite

Yksityismetsätalouden organisaatiouudistus

Matti Heikurainen, Ylimetsänhoitaja

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

Suomen metsäkeskuksen (SMK) tulosohjaus ja valtionapupäätökset, Yksityismetsätalouden organisaatiouudistus

0295162408 URL-osoite

Marja Kokkonen, metsäneuvos

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

alueelliset metsäohjelmat, Kansallisen metsästrategian (KMS), metsäneuvoston työvaliokunnan puheenjoht, metsäpoliittinen selonteko, metsätietojärjestelmä, suomi 100 luontolahja, tulosohjauksen kokonaisvastuu (Suomen metsäkeskus ja Metsähallitus), Yksikön päällikkö, Yksityismetsätalouden organisaatiouudistus, Yksityismetsätalous, Kansallinen metsästragia 2025

0295162444 URL-osoite

Yksityismetsätalous

Marja Kokkonen, metsäneuvos

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

alueelliset metsäohjelmat, Kansallisen metsästrategian (KMS), metsäneuvoston työvaliokunnan puheenjoht, metsäpoliittinen selonteko, metsätietojärjestelmä, suomi 100 luontolahja, tulosohjauksen kokonaisvastuu (Suomen metsäkeskus ja Metsähallitus), Yksikön päällikkö, Yksityismetsätalouden organisaatiouudistus, Yksityismetsätalous, Kansallinen metsästragia 2025

0295162444 URL-osoite

Yleishallinto

Timo-Ville Nieminen, hallitussihteeri

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

yksikön lainsäädäntöasiat, Yleishallinto, Kolmiuloitteinen kiinteistönmuodostus

0295162379 URL-osoite

Ympäristöasiat

Johanna Niemivuo-Lahti, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

alueiden käyttö, Biodiversiteetti, Haitalliset vieraslajit, Vieraslajit, Ympäristöasiat

0295162259 URL-osoite

Ympäristöintegraatio

Heikki Lehtinen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

EU:n kalastuksen ulkosuhteet, kalastuksen EU-tiedonkeruu, kalavarojen kestävä käyttö, Ympäristöintegraatio

0295162433 URL-osoite

Ympäristöjuridiikka

Maija Norokorpi, Lainsäädäntöneuvos

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

Ympäristöjuridiikka

URL-osoite

Ympäristöterveydenhuolto

Sebastian Hielm, Elintarviketurvallisuusjohtaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

Ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja, Yksikön johto, Ympäristöterveydenhuolto, valtion ravitsemusneuvottelukunta

0295162305 URL-osoite

alueellinen ja paikallinen maaseudun kehittäminen

Sanna Sihvola, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

alueellisen kehittämisen tiimin vastaava, alueellinen ja paikallinen maaseudun kehittäminen, ELY-keskusten toimialaohjaus, maakuntauudistuksen valmistelu, neuvoston maaseudun kehittämistyöryhmä

0295162264 URL-osoite

alueellisen kehittämisen tiimin vastaava

Sanna Sihvola, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

alueellisen kehittämisen tiimin vastaava, alueellinen ja paikallinen maaseudun kehittäminen, ELY-keskusten toimialaohjaus, maakuntauudistuksen valmistelu, neuvoston maaseudun kehittämistyöryhmä

0295162264 URL-osoite

alueelliset maaseudun kehittämisohjelmat ja niihin sisältyvien toimenpiteid

Sirpa Karjalainen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

maaseudun kehittämisen tiimin vastaava, alueelliset maaseudun kehittämisohjelmat ja niihin sisältyvien toimenpiteid, suunnittelu ja koordinointi, aluepolitiikka ja innovaatioyhteistyö

URL-osoite

alueelliset metsäohjelmat

Marja Kokkonen, metsäneuvos

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

alueelliset metsäohjelmat, Kansallisen metsästrategian (KMS), metsäneuvoston työvaliokunnan puheenjoht, metsäpoliittinen selonteko, metsätietojärjestelmä, suomi 100 luontolahja, tulosohjauksen kokonaisvastuu (Suomen metsäkeskus ja Metsähallitus), Yksikön päällikkö, Yksityismetsätalouden organisaatiouudistus, Yksityismetsätalous, Kansallinen metsästragia 2025

0295162444 URL-osoite

alueiden käyttö

Johanna Niemivuo-Lahti, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

alueiden käyttö, Biodiversiteetti, Haitalliset vieraslajit, Vieraslajit, Ympäristöasiat

0295162259 URL-osoite

aluepolitiikka ja innovaatioyhteistyö

Sirpa Karjalainen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

maaseudun kehittämisen tiimin vastaava, alueelliset maaseudun kehittämisohjelmat ja niihin sisältyvien toimenpiteid, suunnittelu ja koordinointi, aluepolitiikka ja innovaatioyhteistyö

URL-osoite

ammattikalastus ja kalastuslaivasto

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

ammattikalastus ja kalastuslaivasto, kalavarojen kestävä käyttö, Vesiviljely

0295162494 URL-osoite

apulaisosastopäällikön ja yksikön päällikön tehtävät

Taina Aaltonen, apulaisosastopäällikkö

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

apulaisosastopäällikön ja yksikön päällikön tehtävät, eläinlääkintäpäällikkö, OIE-delegaatti, osastopäällikön 1. sijainen

0295162439 URL-osoite

arktinen yhteistyö

Heidi Alatalo, suunnittelija

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

kansainvälinen luonnonvarapolitiikka, arktinen yhteistyö, Sininen biotalous

0295162046 URL-osoite

Riitta Pelanteri, ylitarkastaja

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

Suomi - Venäjä -yhteistyö, arktinen yhteistyö

0295162245 URL-osoite

arpajaislain mukaiset hevostalouteen liittyvät tehtävät

Tauno Junttila, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

hevostalouden kehittäminen, hevostalouden edistämiseen myönnettävät valtionavustukset, arpajaislain mukaiset hevostalouteen liittyvät tehtävät

0295162290 URL-osoite

arvo

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

Kalastuslaki, kalastustiimin johtaminen, saimaannorppa, vapaa-ajan kalatalous, yksikön päällikkö 31.1.2017 asti, uhanalaiset kalat, arvo

0295162404 URL-osoite

asiantuntijoiden avustaminen

Tuula Niskanen, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

maatalousneuvoston ja EU18-kokousten tekninen valmistelu, kansainvälisten vierailujen järjestelyt, asiantuntijoiden avustaminen, yksikön dimmi- ja nettipäivitykset

0295162028 URL-osoite

avoin hallinto

Pekka Alhojärvi, ylitarkastaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

avoin hallinto, Osaamisen kehittäminen, Tietoturva-asiat, Yksikön koulutusyhdyshenkilö

0295162452 URL-osoite

avustaa osaston toiminnan ja talouden suunnittelun asiakirjojen valmistelus

Joel Jurkola, taloussuunnittelija

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

avustaa osaston toiminnan ja talouden suunnittelun asiakirjojen valmistelus, eläinlääkintähuollon määrärahojen toimeenpanoon liittyviä tehtäviä, maaseudun kehittämisen ja maa- ja elintarviketalouden politiikkasektoreiden, osallistuu tulosohjausta koskevien asioiden käsittelyyn osastolla erityises, osaston momenttivastuuverkoston sihteeri

0295162085 URL-osoite

avustavat tehtävät yksikön toimialaan kuuluvassa yhteistyössä muiden

Elina Puotila, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

avustavat tehtävät yksikön toimialaan kuuluvassa yhteistyössä muiden, kolmansien maiden kanssa, ml. lähialueyhteistyö ja Venäjä-yhteistyö, Verkkopäivitykset, yksikön sihteerin tehtävät, yksikön toimialaan kuuluvat lähialue- ja Venäjä -yhteistyöhön liittyvät tal

0295162440 URL-osoite

biodiversiteettiasioiden yhteyshenkilö

Johanna Nykyri, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

kansallinen ja yhteisön lainsäädännön taimiaineiston osalta, tutkimus ja kehitys, biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävät makroeliöt, kasvinterveyden erityisalana taimiaineisto, biodiversiteettiasioiden yhteyshenkilö

0295162471 URL-osoite

biodiversiteettisopimuksen metsäasiat

Marjukka Mähönen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

biodiversiteettisopimuksen metsäasiat, kehityspolitiikan metsäasiat, kansainvälisen trooppisen puun järjestö ITTO, EU:n ulkosuhteet, metsäviennin edistäminen, kehitysmaataloustutkimus, perushyödykkeet/PROBA

0295162128 URL-osoite

biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävät makroeliöt

Johanna Nykyri, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

kansallinen ja yhteisön lainsäädännön taimiaineiston osalta, tutkimus ja kehitys, biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävät makroeliöt, kasvinterveyden erityisalana taimiaineisto, biodiversiteettiasioiden yhteyshenkilö

0295162471 URL-osoite

biotalous

Seppo Rekolainen, Kansainvälisen vesiyhteistyön päällikkö

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Kansainvälisen vesiyhteistyön strateginen suunnittelu ja yhteensovittaminen, yhteistyö Kiinan ja EU:n kanssa, YK:n vesiyhteistyö, vesikriisi, biotalous

0295162086 URL-osoite

Birgitta Vainio-Mattila, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

biotalous, ilmasto- ja energiapolitiikka, RO:n ilmasto- ja energiatiimin vetäjä

0295162346 URL-osoite

biotalouskoordinaatio

Liisa Saarenmaa, apulaisosastopäällikkö

Luonnonvaraosasto, Osaston johto

Apulaisosastopäällikkö, biotalouskoordinaatio

0295162429 URL-osoite

biotalousviestintä

Virpi Komulainen, tiedottaja

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

biotalousviestintä

0295162110 URL-osoite

biotaloutta koskevat tehtävät

Liisa Turkia, hallinnollinen avustaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

biotaloutta koskevat tehtävät, erätalousyksikön sihteerin toimet

0295162282 URL-osoite

ei-tuotannollisten investointien korvaus

Sini Wallenius, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

ei-tuotannollisten investointien korvaus, luonnonmukaisen tuotannon korvaus, ympäristökorvaus, luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset

0295162185 URL-osoite

eksoottisten eläinten hygienia

Maaria Hackzell, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

lihahygienia ja lihantarkastus (riista, poro, kani), simpukka- ja kalastustuotehygienia, etana- ja sammakkohygienia, eksoottisten eläinten hygienia, Hunajahygienia

0295162422 URL-osoite

elinkeinokalatalouden EU-koordinaattori

Maija Mela, vanhempi hallitussihteeri

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

elinkeinokalatalouteen liittyvät oikeudelliset kysymykset, elinkeinokalatalouden lainsäädäntö, elinkeinokalatalouden EU-koordinaattori

0295162249 URL-osoite

elinkeinokalatalouden kehittäminen

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

elinkeinokalatalouden kehittäminen, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Vesiviljely, Sininen biotalous

0295162411 URL-osoite

Harri Kukka, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

elinkeinokalatalouden kehittäminen, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

0295162377 URL-osoite

Kari Saulamo, erityisasiantuntija

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

elinkeinokalatalouden kehittäminen, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, kalatalouden paikalliset toimintaryhmät

0295162261 URL-osoite

elinkeinokalatalouden lainsäädäntö

Maija Mela, vanhempi hallitussihteeri

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

elinkeinokalatalouteen liittyvät oikeudelliset kysymykset, elinkeinokalatalouden lainsäädäntö, elinkeinokalatalouden EU-koordinaattori

0295162249 URL-osoite

elinkeinokalatalouden strategiat ja yhteistyö

Risto Lampinen, kalatalousneuvos

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

elinkeinokalatalouden strategiat ja yhteistyö, Yksikön päällikkö

0295162458 URL-osoite

elinkeinokalatalouteen liittyvät oikeudelliset kysymykset

Maija Mela, vanhempi hallitussihteeri

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

elinkeinokalatalouteen liittyvät oikeudelliset kysymykset, elinkeinokalatalouden lainsäädäntö, elinkeinokalatalouden EU-koordinaattori

0295162249 URL-osoite

elintarvike-entsyymit

Leena Mannonen, kaupallinen neuvos

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

elintarvike-entsyymit, geenitekniikka ja muuntogeeniset elintarvikkeet, ravintolisät, Uuselintarvikkeet, Uuselintarvikelautakunta

0295162177 URL-osoite

elintarvikearomit

Anna Lemström, Elintarvikeylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

ravitsemusasiat; erityisruokavaliovalmisteet, täydentäminen, elintarvikelisäaineet, elintarvikearomit, elintarvikkeiden täydentäminen ravintoaineilla ja muilla aineilla, erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet

0295162145 URL-osoite

elintarvikeasiat kansainvälisissä järjestöissä (Codex Alimentarius)

Anne Haikonen, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

elintarvikeasiat kansainvälisissä järjestöissä (Codex Alimentarius), elintarvikeketjun vastuullisuus- ja laatujärjestelmät, elintarvikkeiden torjunta-ainejäämät, kestävä kehitys ruokaketjussa, ympäristömerkinnät, ruokahävikki, ruoka- ja ravitsemuspolitiikka

0295162438 URL-osoite

elintarvikeketjun vastuullisuus- ja laatujärjestelmät

Anne Haikonen, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

elintarvikeasiat kansainvälisissä järjestöissä (Codex Alimentarius), elintarvikeketjun vastuullisuus- ja laatujärjestelmät, elintarvikkeiden torjunta-ainejäämät, kestävä kehitys ruokaketjussa, ympäristömerkinnät, ruokahävikki, ruoka- ja ravitsemuspolitiikka

0295162438 URL-osoite

Minna Huttunen, Elintarvikeylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

elintarvikkeiden torjunta-ainejäämät, elintarvikeketjun vastuullisuus- ja laatujärjestelmät, kestävä kehitys ruokaketjussa, ympäristömerkinnät, ruokahävikki, ruoka- ja ravitsemuspolitiikka

0295162384 URL-osoite

elintarvikelainsäädäntö

Hannu Miettinen, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

elintarvikelainsäädäntö, rehulainsäädäntö, Geenitekniikkalainsäädäntö, Rinnakkaiselolainsäädäntö

0295162478 URL-osoite

elintarvikelisäaineet

Anna Lemström, Elintarvikeylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

ravitsemusasiat; erityisruokavaliovalmisteet, täydentäminen, elintarvikelisäaineet, elintarvikearomit, elintarvikkeiden täydentäminen ravintoaineilla ja muilla aineilla, erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet

0295162145 URL-osoite

elintarviketalouden laatustrategian ja luomu- ja lähiruokaohjelman maksatuk

Carita Väänänen, Taloustarkastaja

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

elintarviketalouden laatustrategian ja luomu- ja lähiruokaohjelman maksatuk, osaston tilihallintoasiat, Talousyksikön sihteeri

0295162343 URL-osoite

elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit

Elina Pahkala, Elintarvikeylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

vieraat aineet, Kontaminantit, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit, kontaktimateriaalit

0295162006 URL-osoite

elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet

Liisa Rajakangas, Elintarvikeylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet, elintarvikkeiden vieraat aineet ( sijainen Eeva Saarisalo ), kasviperäisten elintarvikkeiden tuonti 3. maista, radioaktiivinen säteily, Säteilyttäminen

0295162374 URL-osoite

elintarvikkeiden torjunta-ainejäämät

Anne Haikonen, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

elintarvikeasiat kansainvälisissä järjestöissä (Codex Alimentarius), elintarvikeketjun vastuullisuus- ja laatujärjestelmät, elintarvikkeiden torjunta-ainejäämät, kestävä kehitys ruokaketjussa, ympäristömerkinnät, ruokahävikki, ruoka- ja ravitsemuspolitiikka

0295162438 URL-osoite

Minna Huttunen, Elintarvikeylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

elintarvikkeiden torjunta-ainejäämät, elintarvikeketjun vastuullisuus- ja laatujärjestelmät, kestävä kehitys ruokaketjussa, ympäristömerkinnät, ruokahävikki, ruoka- ja ravitsemuspolitiikka

0295162384 URL-osoite

elintarvikkeiden täydentäminen ravintoaineilla ja muilla aineilla

Anna Lemström, Elintarvikeylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

ravitsemusasiat; erityisruokavaliovalmisteet, täydentäminen, elintarvikelisäaineet, elintarvikearomit, elintarvikkeiden täydentäminen ravintoaineilla ja muilla aineilla, erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet

0295162145 URL-osoite

elintarvikkeiden vieraat aineet ( sijainen Eeva Saarisalo )

Liisa Rajakangas, Elintarvikeylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet, elintarvikkeiden vieraat aineet ( sijainen Eeva Saarisalo ), kasviperäisten elintarvikkeiden tuonti 3. maista, radioaktiivinen säteily, Säteilyttäminen

0295162374 URL-osoite

eläimistä saatavia sivutuotteita koskeva lainsäädäntö

Kirsti Huovinen, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Yksikön päällikön 4. sijainen, eläimistä saatavia sivutuotteita koskeva lainsäädäntö, eläinten hyvinvointilainsäädäntö: eläinkuljetukset, hevoset

0295162182 URL-osoite

eläimistä saatavien elintarvikkeiden lääkejäämät

Nina Kaario, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

eläimistä saatavien elintarvikkeiden lääkejäämät, Eläinten lääkitseminen, Kasvishygienia, laboratorioasiat, Maitohygienia, Mikrobilääkeresistenssi, Maataloustukien täydentävät ehdot

0295162107 URL-osoite

eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista

Leena Salin, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista, koskeva lainsäädäntö, eläimistä saatavien sivutuotteiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista, koskeva lainsäädäntö, suojapäätökset koskien eläimistä saatavien elintarvikkeiden, sivutuotteiden, elävien eläinten tuontia EU:n ulkopuolisista maista, vienti, erityisesti eläimistä saatavat sivutuotteet, vienti, eläimistä saatavat elintarvikkeet Väli- ja Etelä-Amerikan maihin

0295162412 URL-osoite

eläimistä saatavien sivutuotteiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista

Leena Salin, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista, koskeva lainsäädäntö, eläimistä saatavien sivutuotteiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista, koskeva lainsäädäntö, suojapäätökset koskien eläimistä saatavien elintarvikkeiden, sivutuotteiden, elävien eläinten tuontia EU:n ulkopuolisista maista, vienti, erityisesti eläimistä saatavat sivutuotteet, vienti, eläimistä saatavat elintarvikkeet Väli- ja Etelä-Amerikan maihin

0295162412 URL-osoite

eläinjalostus

Berit Korpilo, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläinjalostus

0295162166 URL-osoite

eläinjalostuslainsäädäntö

Katri Valjakka, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

EU-suorien tukien lainsäädäntö, maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien lainsäädäntö, luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista, ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvien tukien lainsäädäntö, CAP valvonta, eläinjalostuslainsäädäntö

0295162235 URL-osoite

eläinkokeille vaihtoehtoiset menetelmät

Tiina Pullola, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläinkokeille vaihtoehtoiset menetelmät, eläinnäyttelyt, riista- ja riistantuotantotarhat, luonnonvaraiset eläimet, eläinsuojelulainsäädäntö: seura- ja harrastuseläimet, sirkukset ja kiertävä, koe-eläintoimintaa koskeva lainsäädäntö, seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

0295162108 URL-osoite

eläinlääkinnällistä rajatarkastusta koskeva lainsäädäntö

Hentriikka Kontio, eläinlääkintöneuvos

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Yksikön päällikön 2. sijainen, eläinlääkinnällistä rajatarkastusta koskeva lainsäädäntö, elävien eläinten tuontia EU:n ulkopuolisista maista koskeva lainsäädäntö, kansainväliseen kauppaan liittyvien kysymysten koordinointi, vienti, erityisesti eläimistä saatavat elintarvikkeet

0295162423 URL-osoite

eläinlääkintähuollon määrärahojen toimeenpanoon liittyviä tehtäviä

Joel Jurkola, taloussuunnittelija

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

avustaa osaston toiminnan ja talouden suunnittelun asiakirjojen valmistelus, eläinlääkintähuollon määrärahojen toimeenpanoon liittyviä tehtäviä, maaseudun kehittämisen ja maa- ja elintarviketalouden politiikkasektoreiden, osallistuu tulosohjausta koskevien asioiden käsittelyyn osastolla erityises, osaston momenttivastuuverkoston sihteeri

0295162085 URL-osoite

eläinlääkintäpäällikkö

Taina Aaltonen, apulaisosastopäällikkö

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

apulaisosastopäällikön ja yksikön päällikön tehtävät, eläinlääkintäpäällikkö, OIE-delegaatti, osastopäällikön 1. sijainen

0295162439 URL-osoite

eläinlääkintävahinkojen arviolautakuntaa koskeva lainsäädäntö

Erkki Arnkil, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

Eläinsuojelulainsäädäntö, kasvinsuojeluainelainsäädäntö, rajatarkastuslainsäädäntö, eläinlääkintävahinkojen arviolautakuntaa koskeva lainsäädäntö

0295162127 URL-osoite

eläinlääkärien ammatinharjoittaminen

Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

eläinlääkärien ammatinharjoittaminen, Eläintautilainsäädäntö, eläinten lääkitsemislainsäädäntö, CAP valvonta, Poronhoitolainsäädäntö

0295162244 URL-osoite

eläinlääkäripalvelut

Kajsa Hakulin, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläinlääkäripalvelut, Eläintautilainsäädäntö, EU- ja kansallinen: TSE, nautojen, sikojen, lampaiden ja vuohien vaarallise, valvottavat taudit, zoonoosit mukaan lukien, vesieläinten taudit, Yksikön päällikön 1. sijainen

0295162361 URL-osoite

eläinnäyttelyt, riista- ja riistantuotantotarhat, luonnonvaraiset eläimet

Tiina Pullola, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläinkokeille vaihtoehtoiset menetelmät, eläinnäyttelyt, riista- ja riistantuotantotarhat, luonnonvaraiset eläimet, eläinsuojelulainsäädäntö: seura- ja harrastuseläimet, sirkukset ja kiertävä, koe-eläintoimintaa koskeva lainsäädäntö, seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

0295162108 URL-osoite

eläinrekistereitä koskeva lainsäädäntö

Pirjo Tomperi, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

kasvinterveyslainsäädäntö, taimiaineistolainsäädäntö, kasvinjalostajanoikeuksia koskeva lainsäädäntö, eläinrekistereitä koskeva lainsäädäntö, Sivutuotelainsäädäntö, kansainväliset sopimukset ja järjestöt, EU-tuomioistuinasiat (elintarviketurvallisuus, eläinten ja kasvien terveys), Tietosuojalainsäädäntö

0295162234 URL-osoite

eläinrokotteita koskeva lainsäädäntö ja kansainväliset asiat

Katri Levonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläinrokotteita koskeva lainsäädäntö ja kansainväliset asiat, eläintauteihin liittyvät tutkimusasiat, eläintautivalmiusasiat, helposti leviäviä eläintauteja (mm. lintuinfluenssa, afrikkalainen sikarutt, kansainvälisen eläintautijärjestö OIE:n eläintautiasiat, sähköaitojen rakennevaatimukset

0295162385 URL-osoite

eläinsuojelulainsäädäntö: seura- ja harrastuseläimet, sirkukset ja kiertävä

Tiina Pullola, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläinkokeille vaihtoehtoiset menetelmät, eläinnäyttelyt, riista- ja riistantuotantotarhat, luonnonvaraiset eläimet, eläinsuojelulainsäädäntö: seura- ja harrastuseläimet, sirkukset ja kiertävä, koe-eläintoimintaa koskeva lainsäädäntö, seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

0295162108 URL-osoite

eläinsuojelulainsäädäntö: tuotantoeläimet, eläinten tainnutus,

Susanna Ahlström, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläinsuojelulainsäädäntö: tuotantoeläimet, eläinten tainnutus,, eläinten hyvinvointikeskus, eläinten hyvinvointitutkimus, investointituet eläinten hyvinvoinnin osalta, teurastus ja lopetus, tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, täydentävät ehdot eläinten hyvinvoinnin osalta, Maataloustukien täydentävät ehdot

0295162436 URL-osoite

eläintauteihin liittyvät tutkimusasiat

Katri Levonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläinrokotteita koskeva lainsäädäntö ja kansainväliset asiat, eläintauteihin liittyvät tutkimusasiat, eläintautivalmiusasiat, helposti leviäviä eläintauteja (mm. lintuinfluenssa, afrikkalainen sikarutt, kansainvälisen eläintautijärjestö OIE:n eläintautiasiat, sähköaitojen rakennevaatimukset

0295162385 URL-osoite

eläintautivalmiusasiat

Katri Levonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläinrokotteita koskeva lainsäädäntö ja kansainväliset asiat, eläintauteihin liittyvät tutkimusasiat, eläintautivalmiusasiat, helposti leviäviä eläintauteja (mm. lintuinfluenssa, afrikkalainen sikarutt, kansainvälisen eläintautijärjestö OIE:n eläintautiasiat, sähköaitojen rakennevaatimukset

0295162385 URL-osoite

eläinten hyvinvointikeskus

Susanna Ahlström, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläinsuojelulainsäädäntö: tuotantoeläimet, eläinten tainnutus,, eläinten hyvinvointikeskus, eläinten hyvinvointitutkimus, investointituet eläinten hyvinvoinnin osalta, teurastus ja lopetus, tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, täydentävät ehdot eläinten hyvinvoinnin osalta, Maataloustukien täydentävät ehdot

0295162436 URL-osoite

eläinten hyvinvointikorvaus

Antero Nikander, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

eläinten hyvinvointikorvaus, Luonnonhaittakorvaus, Valvonta-asiat, luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset

0295162403 URL-osoite

eläinten hyvinvointilainsäädäntö: eläinkuljetukset, hevoset

Kirsti Huovinen, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Yksikön päällikön 4. sijainen, eläimistä saatavia sivutuotteita koskeva lainsäädäntö, eläinten hyvinvointilainsäädäntö: eläinkuljetukset, hevoset

0295162182 URL-osoite

eläinten hyvinvointitutkimus

Susanna Ahlström, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläinsuojelulainsäädäntö: tuotantoeläimet, eläinten tainnutus,, eläinten hyvinvointikeskus, eläinten hyvinvointitutkimus, investointituet eläinten hyvinvoinnin osalta, teurastus ja lopetus, tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, täydentävät ehdot eläinten hyvinvoinnin osalta, Maataloustukien täydentävät ehdot

0295162436 URL-osoite

eläinten lääkitsemislainsäädäntö

Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

eläinlääkärien ammatinharjoittaminen, Eläintautilainsäädäntö, eläinten lääkitsemislainsäädäntö, CAP valvonta, Poronhoitolainsäädäntö

0295162244 URL-osoite

eläinten tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskeva lainsäädäntö

Anssi Welling, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläinten tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskeva lainsäädäntö, toimintaprosessien kehittämisen ja integroinnin edistäminen, sähköisen asioinnin kehittäminen

0295162151 URL-osoite

eläinten, alkioiden ja sukusolujen sekä eläimistä saatavien sivutuotteiden

Seppo Kuosmanen, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

keinollista lisääntymistä koskeva lainsäädäntö, eläinten, alkioiden ja sukusolujen sekä eläimistä saatavien sivutuotteiden, sisämarkkinakauppaa koskeva lainsäädäntö

0295162278 URL-osoite

elävien eläinten tuontia EU:n ulkopuolisista maista

Leena Salin, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista, koskeva lainsäädäntö, eläimistä saatavien sivutuotteiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista, koskeva lainsäädäntö, suojapäätökset koskien eläimistä saatavien elintarvikkeiden, sivutuotteiden, elävien eläinten tuontia EU:n ulkopuolisista maista, vienti, erityisesti eläimistä saatavat sivutuotteet, vienti, eläimistä saatavat elintarvikkeet Väli- ja Etelä-Amerikan maihin

0295162412 URL-osoite

elävien eläinten tuontia EU:n ulkopuolisista maista koskeva lainsäädäntö

Hentriikka Kontio, eläinlääkintöneuvos

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Yksikön päällikön 2. sijainen, eläinlääkinnällistä rajatarkastusta koskeva lainsäädäntö, elävien eläinten tuontia EU:n ulkopuolisista maista koskeva lainsäädäntö, kansainväliseen kauppaan liittyvien kysymysten koordinointi, vienti, erityisesti eläimistä saatavat elintarvikkeet

0295162423 URL-osoite

energiaan ja ilmastoon liittyvät asiat maatalouden tukijärjestelmissä

Veli-Pekka Reskola, ylitarkastaja

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

Biokaasu, energiaan ja ilmastoon liittyvät asiat maatalouden tukijärjestelmissä, Kertaluonteinen energiaveron lisäpalautus, maatilojen energiaohjelma (energiatehokkuus), puutarhasektorin asiantuntijatehtävät, puutarhatalouden tukijärjestelmät, puutarhatuotteiden varastointituki

0295162193 URL-osoite

energiaveronpalautus

Kari Valonen, maatalousneuvos

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

EU:n budjettiasiat, EU:n luomuasetus, maatalouden erityiskomitean kokousedustus, maatalousneuvoston kokousten valmistelu, Maatalouspolitiikka, tuki sadonkorjuun ongelmista kärsineille 2017, Yksikön päällikkö, energiaveronpalautus

0295162269 URL-osoite

erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet

Anna Lemström, Elintarvikeylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

ravitsemusasiat; erityisruokavaliovalmisteet, täydentäminen, elintarvikelisäaineet, elintarvikearomit, elintarvikkeiden täydentäminen ravintoaineilla ja muilla aineilla, erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet

0295162145 URL-osoite

erätalousyksikön päällikkö

Vesa Ruusila, yksikön päällikkö / Erätalousneuvos

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

erätalousyksikön päällikkö, Metsästys, Virkistyskalastus

0295162051 URL-osoite

erätalousyksikön sihteerin toimet

Liisa Turkia, hallinnollinen avustaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

biotaloutta koskevat tehtävät, erätalousyksikön sihteerin toimet

0295162282 URL-osoite

eräät maankäyttöön liittyvät tehtävät (VAT-alueet, ToKaSu)

Christell Åström, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

eräät maankäyttöön liittyvät tehtävät (VAT-alueet, ToKaSu), Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri

0295162030 URL-osoite

etana- ja sammakkohygienia

Maaria Hackzell, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

lihahygienia ja lihantarkastus (riista, poro, kani), simpukka- ja kalastustuotehygienia, etana- ja sammakkohygienia, eksoottisten eläinten hygienia, Hunajahygienia

0295162422 URL-osoite

eu:n itämeren alueen strategia

Teemu Seppä, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

eu:n itämeren alueen strategia, Pohjoismainen metsäyhteistyö, suomi-kiina metsäyhteistyö

0295162158 URL-osoite

eu:n maaseutuasetus ja valtiontukisuuntaviivat

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

metsäenergia-asiat ml. mittaus, metsäbiomassan kestävyyskriteerit ml. RES-direktiivi, eu:n maaseutuasetus ja valtiontukisuuntaviivat, puutuoteala ja puurakentaminen

0295162350 URL-osoite

forest europe

Taina Veltheim, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

YK:n metsäfoorumi, forest europe, Euroopan metsäinstituutti, Kansainväliset luonnonvaraseurannat

0295162196 URL-osoite

geenitekniikka ja muuntogeeniset elintarvikkeet

Leena Mannonen, kaupallinen neuvos

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

elintarvike-entsyymit, geenitekniikka ja muuntogeeniset elintarvikkeet, ravintolisät, Uuselintarvikkeet, Uuselintarvikelautakunta

0295162177 URL-osoite

geenivaraohjelmat

Tuula Pehu, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Geenivara-asioiden strateginen suunnittelu ja ohjaus, Geenivaraneuvottelukunta, geenivaraohjelmat

0295162297 URL-osoite

hallinnan siirrot

Pia Trebs-Heikkinen, laskentasihteeri

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

EU-palautusten käsittely, hallinnan siirrot

0295162178 URL-osoite

hallinnonalan tulos- ja omistajaohjaus sekä niiden koordinointi

Pasi Valli, neuvotteleva virkamies

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

hallinnonalan tulos- ja omistajaohjaus sekä niiden koordinointi, strategiavalmistelu, Yksikön päällikön 3. sijainen

0295162414 URL-osoite

hallinto- ja kehittämistoimialan päällikkö

Eeva Pystynen, Hallintojohtaja

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Toimialan johto

hallinto- ja kehittämistoimialan päällikkö, Hallinto- ja viestintäyksikön päällikkö

0295162357 URL-osoite

hallintosäädösten valmistelu

Toni Tuomainen, neuvotteleva virkamies

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

hallintosäädösten valmistelu, oikeudellisten lausuntojen valmistelu-, neuvonta- ja asiantuntijatehtävät, Säädösvalmistelun kehittäminen

0295162052 URL-osoite

hallituksen luomualan kehittämisohjelma

Leena Seppä, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

hallituksen luomualan kehittämisohjelma, sokerin markkinajärjestely, viinin markkinajärjestelyt, väkevät ja aromaattiset alkoholijuomat, kampanja luomu

0295162373 URL-osoite

hallituksen lähiruokaohjelma

Kirsi Viljanen, lähiruokakoordinaattori

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

hallituksen lähiruokaohjelma, Ruoka-Suomi -verkosto, maaseudun elinkeinot ja osaaminen -verkosto

0295162142 URL-osoite

hallitusohjelman ravinteiden kierrätyksen kärkihanke

Marja-Liisa Tapio-Biström, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

hallitusohjelman ravinteiden kierrätyksen kärkihanke, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ilmasto- ja ympäristövaikutukset

0295162400 URL-osoite

hankkeen koordinaattorin tehtävät

Mikko Malin, suunnittelija

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

hankkeen koordinaattorin tehtävät, kalastuslain mukaisten prosessien, rekistereiden ja sähköisten palveluiden

0295162037 URL-osoite

happamat sulfaattimaat

Ville Keskisarja, vesihallintoneuvos

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

EU:n vesipolitiikka, hydrologia ja ilmasto, Kahdenvälinen yhteistyö vesiasioissa, tulva- ja kuivuusriskien hallinta, happamat sulfaattimaat

0295162390 URL-osoite

hedelmien ja vihannesten laatustandardit

Niina Kauhajärvi, ylitarkastaja

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

maidon ja maitotuotteiden markkinajärjestelyt, hedelmien ja vihannesten laatustandardit

0295162322 URL-osoite

hedelmien ja vihannesten markkinajärjestelyt

Jouni Pynnöniemi, ylitarkastaja

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

hedelmien ja vihannesten markkinajärjestelyt, oliiviöljyn markkinajärjestely

0295162354 URL-osoite

helposti leviäviä eläintauteja (mm. lintuinfluenssa, afrikkalainen sikarutt

Katri Levonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläinrokotteita koskeva lainsäädäntö ja kansainväliset asiat, eläintauteihin liittyvät tutkimusasiat, eläintautivalmiusasiat, helposti leviäviä eläintauteja (mm. lintuinfluenssa, afrikkalainen sikarutt, kansainvälisen eläintautijärjestö OIE:n eläintautiasiat, sähköaitojen rakennevaatimukset

0295162385 URL-osoite

henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävät

Heidi Saukko, henkilöstöasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävät, Kieku-yhteyshenkilö henkilöstöasioissa, kunniamerkit, virka-ansiomerkit, ulkopuolisten osalta henkilöstöasioissa, yhteyshenkilö luonnonvaraosaston, toimialojen sekä osastojen ja toimialojen

0295162358 URL-osoite

Raili Siirtola, henkilöstöasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävät, Kieku-yhteyshenkilö henkilöstöasioissa

URL-osoite

Sari Ursin, henkilöstöasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävät, Kieku-yhteyshenkilö henkilöstöasioissa, kunniamerkit, virka-ansiomerkit, yhteyshenkilö ruokaosaston henkilöstöasioissa

0295162267 URL-osoite

henkilöstön kehittämismäärärahat

Pirjo Inkinen, Henkilöstön kehittämispäällikkö

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

henkilöstön kehittämismäärärahat, osaamisen ja johtamisvalmiuksien kehittäminen, osaamisen kehittämisen suunnittelu, toiminnan ja työkulttuurin kehittäminen

URL-osoite

hevostalouden edistämiseen myönnettävät valtionavustukset

Tauno Junttila, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

hevostalouden kehittäminen, hevostalouden edistämiseen myönnettävät valtionavustukset, arpajaislain mukaiset hevostalouteen liittyvät tehtävät

0295162290 URL-osoite

Anne Kauranen, esittelijä

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

hevostalouden edistämiseen myönnettävät valtionavustukset

0295162386 URL-osoite

hevostalouden kehittäminen

Tauno Junttila, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

hevostalouden kehittäminen, hevostalouden edistämiseen myönnettävät valtionavustukset, arpajaislain mukaiset hevostalouteen liittyvät tehtävät

0295162290 URL-osoite

horisontaaliasetukseen (rahoitus, hallinto ja seuranta) liittyvät asiat

Mirja Kiviranta, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

horisontaaliasetukseen (rahoitus, hallinto ja seuranta) liittyvät asiat, oikeudelliset ja hallinnolliset tehtävät maksajavirasto- ja yleishallintoas, EU-toimielinten tarkastuksiin liittyvät tehtävät, toimivaltaisen viranomaisen avustaminen

0295162352 URL-osoite

hukkakauralainsäädäntö

Marja Savonmäki, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Yksikön päällikön 5. sijainen, kansallinen ja yhteisön lainsäädäntö siementen ja, kasvinjalostajanoikeusasioiden osalta, HG-alueen siemenperuna-asiat, kylvösiemen- ja taimiaineistoalajaosto, kasvilajikelautakunnan pj., hukkakauralainsäädäntö

0295162280 URL-osoite

hydrologia ja ilmasto

Ville Keskisarja, vesihallintoneuvos

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

EU:n vesipolitiikka, hydrologia ja ilmasto, Kahdenvälinen yhteistyö vesiasioissa, tulva- ja kuivuusriskien hallinta, happamat sulfaattimaat

0295162390 URL-osoite

ilmasto- ja energiapolitiikka

Heikki Granholm, metsäneuvos

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

ilmasto- ja energiapolitiikka, kansainvälinen ja EU:n luonnonvarapolitiikka, kansainvälisten ja YK-järjestöjen luonnonvara-asiat, luonnonvarapolitiikan strateginen suunnittelu ja yhteensovittaminen, taakanjako- ja LULUCF-asetukset

0295162130 URL-osoite

Milja Keskinen, ylitarkastaja

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

ilmasto- ja energiapolitiikka

0295162255 URL-osoite

Birgitta Vainio-Mattila, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

biotalous, ilmasto- ja energiapolitiikka, RO:n ilmasto- ja energiatiimin vetäjä

0295162346 URL-osoite

ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Saara Lilja-Rothsten, erityisasiantuntija

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Arktinen yhteistyö ja biotalous, Elinympäristöjen ennallistaminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, Luonnonarvot ja ekosysteemipalvelut, Ilmastonmuutokseen sopeutumisen indikaattorit

0295162060 URL-osoite

ilmastonmuutosprosessit

Aulikki Kauppila, Kansainvälisten asiain neuvos

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

EU:n biodiversiteettistrategia (MBY), EU:n Ei nettohävikkiä -aloite, Vihreä talous ja Luonnonvaratalous, ilmastonmuutosprosessit, kahdenvälinen metsäyhteistyö, erityisesti Etelä-Amerikka sekä Boreaalinen m

0295162116 URL-osoite

ilmastoraportoinnit

Jaana Kaipainen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Ilmasto- ja energia-asioiden yhteensovittaminen, ilmastoraportoinnit, Maankäyttö, metsät ja maatalous ilmastopolitiikassa, maaperä-asiat

0295162270 URL-osoite

internet sivujen päivittäjä metsien osalta

Tarja Ylinampa, sihteeri

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

internet sivujen päivittäjä metsien osalta, matkat ja seminaarit, Yksikön päällikön sihteeri, yksikön sihteerin tehtävät

0295162247 URL-osoite

intranetpäivitykset

Raija Kuusi, hallinnollinen avustaja

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

intranetpäivitykset, ministeriön ja VNHY:n julkaisutuotannon yhteistyöryhmän jäsen, PTJ, tekninen säädösvalmistelu

0295162430 URL-osoite

investointituet eläinten hyvinvoinnin osalta

Susanna Ahlström, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläinsuojelulainsäädäntö: tuotantoeläimet, eläinten tainnutus,, eläinten hyvinvointikeskus, eläinten hyvinvointitutkimus, investointituet eläinten hyvinvoinnin osalta, teurastus ja lopetus, tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, täydentävät ehdot eläinten hyvinvoinnin osalta, Maataloustukien täydentävät ehdot

0295162436 URL-osoite

johtokuntien, neuvottelukuntien ym. toimielinten kokoonpanojen muutokset

Anna Siljamäki, esittelijä

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

maa- ja vesialueiden hallinnan siirrot, johtokuntien, neuvottelukuntien ym. toimielinten kokoonpanojen muutokset, PTJ-pääkäyttäjä, luonnonvaraosaston koulutusasiat

0295162397 URL-osoite

kaavoitus ja muut maankäyttöasiat

Niina Riissanen, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

kaavoitus ja muut maankäyttöasiat, metsäalaan liittyvä tilastointi, metsänhoitoyhdistyslaki ja metsänomistajien neuvonta, metsävaratieto ja sähköiset palvelut - hallituksen kärkihankkeen koordinaat, metsävaratietojärjestelmät ja digitalisaatio; VMI ja SMK:n järjestelmät;, metsätietosavotta

0295162339 URL-osoite

kahdenvälinen metsäyhteistyö, erityisesti Etelä-Amerikka sekä Boreaalinen m

Aulikki Kauppila, Kansainvälisten asiain neuvos

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

EU:n biodiversiteettistrategia (MBY), EU:n Ei nettohävikkiä -aloite, Vihreä talous ja Luonnonvaratalous, ilmastonmuutosprosessit, kahdenvälinen metsäyhteistyö, erityisesti Etelä-Amerikka sekä Boreaalinen m

0295162116 URL-osoite

kala- ja riistatalouteen liittyvät osto- ja myyntilaskut sekä määrärahaseur

Tuija-Kaisa Sundqvist, hallinnollinen avustaja

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

oikeudellisen yksikön sihteerin tehtävät, PTJ, Internet-päivitykset kala- ja riista-asioiden osalta, kala- ja riistatalouteen liittyvät osto- ja myyntilaskut sekä määrärahaseur

0295162435 URL-osoite

kalastuksen EU-tiedonkeruu

Heikki Lehtinen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

EU:n kalastuksen ulkosuhteet, kalastuksen EU-tiedonkeruu, kalavarojen kestävä käyttö, Ympäristöintegraatio

0295162433 URL-osoite

kalastuksen valvonta

Ali Lindahl, kalatalousylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

kalastuksen valvonta, Kalastuskiintiöt, kansallinen ja EU:n tietohallinto

0295162219 URL-osoite

Jarmo Vilhunen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

kalastuksen valvonta, kalatalouden markkinatoimet, kalavarojen kestävä käyttö

0295162315 URL-osoite

kalastuksen valvonta (vapaa-ajan kalastus)

Jouni Tammi, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

kalastuksen valvonta (vapaa-ajan kalastus), kalataloudelliset kunnostukset ja kalatiet, vapaa-ajan kalatalous, vesienhoitoasiat/ kalatalous

0295162313 URL-osoite

kalastusalan neuvontajärjestöjen tulosohjaus

Roni Selén, kalatalousylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

kalastusalan neuvontajärjestöjen tulosohjaus, kalatalouden edistämisvarojen jakaminen, vapaa-ajan kalastuksen strateginen suunnittelu, vapaa-ajan kalatalous, vapaa-ajankalastukseen liittyvä säädösvalmistelu, Viehekalastus

0295162462 URL-osoite

kalastuslain mukaisten prosessien, rekistereiden ja sähköisten palveluiden

Mikko Malin, suunnittelija

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

hankkeen koordinaattorin tehtävät, kalastuslain mukaisten prosessien, rekistereiden ja sähköisten palveluiden

0295162037 URL-osoite

kalastustiimin johtaminen

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

Kalastuslaki, kalastustiimin johtaminen, saimaannorppa, vapaa-ajan kalatalous, yksikön päällikkö 31.1.2017 asti, uhanalaiset kalat, arvo

0295162404 URL-osoite

kalataloudelliset kunnostukset ja kalatiet

Jouni Tammi, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

kalastuksen valvonta (vapaa-ajan kalastus), kalataloudelliset kunnostukset ja kalatiet, vapaa-ajan kalatalous, vesienhoitoasiat/ kalatalous

0295162313 URL-osoite

kalatalouden edistämisvarojen jakaminen

Roni Selén, kalatalousylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

kalastusalan neuvontajärjestöjen tulosohjaus, kalatalouden edistämisvarojen jakaminen, vapaa-ajan kalastuksen strateginen suunnittelu, vapaa-ajan kalatalous, vapaa-ajankalastukseen liittyvä säädösvalmistelu, Viehekalastus

0295162462 URL-osoite

kalatalouden markkinatoimet

Jarmo Vilhunen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

kalastuksen valvonta, kalatalouden markkinatoimet, kalavarojen kestävä käyttö

0295162315 URL-osoite

kalatalouden paikalliset toimintaryhmät

Kari Saulamo, erityisasiantuntija

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

elinkeinokalatalouden kehittäminen, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, kalatalouden paikalliset toimintaryhmät

0295162261 URL-osoite

kalatalousvelvoitteet

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

kalatalousvelvoitteet, rajavesiasiat, sopimukset (Norja, Ruotsi, Venäjä), vapaa-ajan kalatalous, Tenojoki

0295162152 URL-osoite

kalavarojen kestävä käyttö

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

ammattikalastus ja kalastuslaivasto, kalavarojen kestävä käyttö, Vesiviljely

0295162494 URL-osoite

Heikki Lehtinen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

EU:n kalastuksen ulkosuhteet, kalastuksen EU-tiedonkeruu, kalavarojen kestävä käyttö, Ympäristöintegraatio

0295162433 URL-osoite

Jarmo Vilhunen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

kalastuksen valvonta, kalatalouden markkinatoimet, kalavarojen kestävä käyttö

0295162315 URL-osoite

kampanja luomu

Leena Seppä, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

hallituksen luomualan kehittämisohjelma, sokerin markkinajärjestely, viinin markkinajärjestelyt, väkevät ja aromaattiset alkoholijuomat, kampanja luomu

0295162373 URL-osoite

kananmuna- ja munavalmistehygienia

Eveliina Palonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

Ensisaapumisvalvonta, EU.n sisäinen kauppa, kananmuna- ja munavalmistehygienia, Kasvishygienia, Maitohygienia, mikrobiologiset raja-arvot, ruokamyrkytykset, salmonellapolitiikka, zoonoosit

0295162345 URL-osoite

kansainvälinen ja EU:n luonnonvarapolitiikka

Heikki Granholm, metsäneuvos

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

ilmasto- ja energiapolitiikka, kansainvälinen ja EU:n luonnonvarapolitiikka, kansainvälisten ja YK-järjestöjen luonnonvara-asiat, luonnonvarapolitiikan strateginen suunnittelu ja yhteensovittaminen, taakanjako- ja LULUCF-asetukset

0295162130 URL-osoite

kansainvälinen luonnonvarapolitiikka

Heidi Alatalo, suunnittelija

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

kansainvälinen luonnonvarapolitiikka, arktinen yhteistyö, Sininen biotalous

0295162046 URL-osoite

kansainväliseen kauppaan liittyvien kysymysten koordinointi

Hentriikka Kontio, eläinlääkintöneuvos

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Yksikön päällikön 2. sijainen, eläinlääkinnällistä rajatarkastusta koskeva lainsäädäntö, elävien eläinten tuontia EU:n ulkopuolisista maista koskeva lainsäädäntö, kansainväliseen kauppaan liittyvien kysymysten koordinointi, vienti, erityisesti eläimistä saatavat elintarvikkeet

0295162423 URL-osoite

kansainvälisen eläintautijärjestö OIE:n eläintautiasiat

Katri Levonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläinrokotteita koskeva lainsäädäntö ja kansainväliset asiat, eläintauteihin liittyvät tutkimusasiat, eläintautivalmiusasiat, helposti leviäviä eläintauteja (mm. lintuinfluenssa, afrikkalainen sikarutt, kansainvälisen eläintautijärjestö OIE:n eläintautiasiat, sähköaitojen rakennevaatimukset

0295162385 URL-osoite

kansainvälisen toiminnan koordinointi ja ohjaus

Aulikki Hulmi, Kansainvälisten asioiden johtaja

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

Director, International Affairs, kansainvälisen toiminnan koordinointi ja ohjaus, Kansainvälisten asioiden johtaja

0295162113 URL-osoite

kansainvälisen trooppisen puun järjestö ITTO

Marjukka Mähönen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

biodiversiteettisopimuksen metsäasiat, kehityspolitiikan metsäasiat, kansainvälisen trooppisen puun järjestö ITTO, EU:n ulkosuhteet, metsäviennin edistäminen, kehitysmaataloustutkimus, perushyödykkeet/PROBA

0295162128 URL-osoite

kansainväliset kahdenväliset suhteet

Kimmo Närhinen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

Kauppapolitiikka, OECD, Perushyödykkeet, kansainväliset kahdenväliset suhteet, viennin edistäminen

0295162257 URL-osoite

kansainväliset korkeantason vierailut

Anna Santala, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

FAO yleishallinto, ruokaturva, Kehityspolitiikka, kansainväliset korkeantason vierailut

0295162418 URL-osoite

kansainväliset sopimukset ja järjestöt

Pirjo Tomperi, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

kasvinterveyslainsäädäntö, taimiaineistolainsäädäntö, kasvinjalostajanoikeuksia koskeva lainsäädäntö, eläinrekistereitä koskeva lainsäädäntö, Sivutuotelainsäädäntö, kansainväliset sopimukset ja järjestöt, EU-tuomioistuinasiat (elintarviketurvallisuus, eläinten ja kasvien terveys), Tietosuojalainsäädäntö

0295162234 URL-osoite

kansainvälisten ja YK-järjestöjen luonnonvara-asiat

Heikki Granholm, metsäneuvos

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

ilmasto- ja energiapolitiikka, kansainvälinen ja EU:n luonnonvarapolitiikka, kansainvälisten ja YK-järjestöjen luonnonvara-asiat, luonnonvarapolitiikan strateginen suunnittelu ja yhteensovittaminen, taakanjako- ja LULUCF-asetukset

0295162130 URL-osoite

kansainvälisten vierailujen järjestelyt

Tuula Niskanen, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

maatalousneuvoston ja EU18-kokousten tekninen valmistelu, kansainvälisten vierailujen järjestelyt, asiantuntijoiden avustaminen, yksikön dimmi- ja nettipäivitykset

0295162028 URL-osoite

kansallinen ja EU:n lannoitevalmistelainsäädäntö

Pirjo Salminen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Yksikön päällikön 3. sijainen, kansallinen ja EU:n lannoitevalmistelainsäädäntö

0295162188 URL-osoite

kansallinen ja EU:n tietohallinto

Ali Lindahl, kalatalousylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

kalastuksen valvonta, Kalastuskiintiöt, kansallinen ja EU:n tietohallinto

0295162219 URL-osoite

kansallinen ja yhteisön lainsäädännön taimiaineiston osalta

Johanna Nykyri, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

kansallinen ja yhteisön lainsäädännön taimiaineiston osalta, tutkimus ja kehitys, biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävät makroeliöt, kasvinterveyden erityisalana taimiaineisto, biodiversiteettiasioiden yhteyshenkilö

0295162471 URL-osoite

kansallinen ja yhteisön lainsäädäntö siementen ja

Marja Savonmäki, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Yksikön päällikön 5. sijainen, kansallinen ja yhteisön lainsäädäntö siementen ja, kasvinjalostajanoikeusasioiden osalta, HG-alueen siemenperuna-asiat, kylvösiemen- ja taimiaineistoalajaosto, kasvilajikelautakunnan pj., hukkakauralainsäädäntö

0295162280 URL-osoite

kansallisen tuen neuvottelujen valmistelu

Mika Survonen, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

kansallisten tukien yhteensovitus erityisesti maaseudun kehittämisohjelman , muut kansalliset tuet (mm. kuljetustuet, mehiläistalous, sokerijuurikas), kansallisen tuen neuvottelujen valmistelu, Suomen edustaminen maatalousrahastojen komiteassa

0295162215 URL-osoite

kansallisten tukien seuranta ja raportointi

Pekka Pihamaa, maatalousekonomisti

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

kansallisten tukien seuranta ja raportointi, kansallisten tukien valmistelu ja laskelmat, puutarhatuotteiden varastointituki, TTS- ja TAE -valmistelu, tukikokonaisuuteen liittyvät laskelmat ja muut maatalouden taloudelliset an, maidon tuotannon kansallinen tuki

0295162289 URL-osoite

kansallisten tukien säädösvalmistelu

Juha Vanhatalo, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

kansallisten tukien säädösvalmistelu, muu säädösvalmistelu, muut yksikön ja tiimin oikeudelliset asiat, puutarhatuotteiden varastointituki, maidon tuotannon kansallinen tuki

0295162347 URL-osoite

kansallisten tukien valmistelu ja laskelmat

Pekka Pihamaa, maatalousekonomisti

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

kansallisten tukien seuranta ja raportointi, kansallisten tukien valmistelu ja laskelmat, puutarhatuotteiden varastointituki, TTS- ja TAE -valmistelu, tukikokonaisuuteen liittyvät laskelmat ja muut maatalouden taloudelliset an, maidon tuotannon kansallinen tuki

0295162289 URL-osoite

kansallisten tukien valmisteluvastuu, valmisteluryhmän puheenjohtaja

Martti Patjas, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

kansallisten tukien valmisteluvastuu, valmisteluryhmän puheenjohtaja, maatalouden kansalliseen ja EU-rahoitukseen liittyvä seuranta ja valmistelu, tukien yhteensovitustiimin tiimivastaava, viljelijätukien yhteensovituksen koordinointi

0295162474 URL-osoite

kansallisten tukien yhteensovitus erityisesti maaseudun kehittämisohjelman

Mika Survonen, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

kansallisten tukien yhteensovitus erityisesti maaseudun kehittämisohjelman , muut kansalliset tuet (mm. kuljetustuet, mehiläistalous, sokerijuurikas), kansallisen tuen neuvottelujen valmistelu, Suomen edustaminen maatalousrahastojen komiteassa

0295162215 URL-osoite

kasvilajikelautakunnan pj.

Marja Savonmäki, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Yksikön päällikön 5. sijainen, kansallinen ja yhteisön lainsäädäntö siementen ja, kasvinjalostajanoikeusasioiden osalta, HG-alueen siemenperuna-asiat, kylvösiemen- ja taimiaineistoalajaosto, kasvilajikelautakunnan pj., hukkakauralainsäädäntö

0295162280 URL-osoite

kasvinjalostajanoikeuksia koskeva lainsäädäntö

Pirjo Tomperi, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

kasvinterveyslainsäädäntö, taimiaineistolainsäädäntö, kasvinjalostajanoikeuksia koskeva lainsäädäntö, eläinrekistereitä koskeva lainsäädäntö, Sivutuotelainsäädäntö, kansainväliset sopimukset ja järjestöt, EU-tuomioistuinasiat (elintarviketurvallisuus, eläinten ja kasvien terveys), Tietosuojalainsäädäntö

0295162234 URL-osoite

kasvinjalostajanoikeusasioiden osalta

Marja Savonmäki, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Yksikön päällikön 5. sijainen, kansallinen ja yhteisön lainsäädäntö siementen ja, kasvinjalostajanoikeusasioiden osalta, HG-alueen siemenperuna-asiat, kylvösiemen- ja taimiaineistoalajaosto, kasvilajikelautakunnan pj., hukkakauralainsäädäntö

0295162280 URL-osoite

kasvinsuojeluaineet

Tove Jern, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

kasvinsuojeluaineet

0295162318 URL-osoite

kasvinsuojeluainelainsäädäntö

Erkki Arnkil, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

Eläinsuojelulainsäädäntö, kasvinsuojeluainelainsäädäntö, rajatarkastuslainsäädäntö, eläinlääkintävahinkojen arviolautakuntaa koskeva lainsäädäntö

0295162127 URL-osoite

kasvinsuojelun neuvottelukunnan sihteeri

Taina Sahin, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

kasvinterveyslainsäädäntö, pysyvä kasvinterveyskomitea (SCPH), ruokaosaston ilmastotiimin jäsen ja yhdyshenkilö yksikössä, kasvinsuojelun neuvottelukunnan sihteeri, kasvinterveyden erityisalana maatalouskasvien kasvintuhoojat

0295162160 URL-osoite

kasvinterveyden erityisalana maatalouskasvien kasvintuhoojat

Taina Sahin, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

kasvinterveyslainsäädäntö, pysyvä kasvinterveyskomitea (SCPH), ruokaosaston ilmastotiimin jäsen ja yhdyshenkilö yksikössä, kasvinsuojelun neuvottelukunnan sihteeri, kasvinterveyden erityisalana maatalouskasvien kasvintuhoojat

0295162160 URL-osoite

kasvinterveyden erityisalana metsäpuiden kasvintuhoajat

Tiina-Mari Martimo, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Kasvinterveyspäällikkö (EU), EU ja kansallisen kasvinterveyslainsäädännön valmistelu ja esittely, Nordic-Baltic yhteistyö, kasvinterveyden erityisalana metsäpuiden kasvintuhoajat

0295162311 URL-osoite

kasvinterveyden erityisalana taimiaineisto

Johanna Nykyri, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

kansallinen ja yhteisön lainsäädännön taimiaineiston osalta, tutkimus ja kehitys, biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävät makroeliöt, kasvinterveyden erityisalana taimiaineisto, biodiversiteettiasioiden yhteyshenkilö

0295162471 URL-osoite

kasvinterveyden liittyvät kansainväliset kauppakysymykset

Ralf Lopian, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

WTO/SPS kasvinterveysasiat, kasvinterveyden liittyvät kansainväliset kauppakysymykset, yksikön FAO koordinointi, IPPC yhdyshenkilö, EPPO yhdyshenkilö

0295162329 URL-osoite

kasvinterveyslainsäädäntö

Taina Sahin, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

kasvinterveyslainsäädäntö, pysyvä kasvinterveyskomitea (SCPH), ruokaosaston ilmastotiimin jäsen ja yhdyshenkilö yksikössä, kasvinsuojelun neuvottelukunnan sihteeri, kasvinterveyden erityisalana maatalouskasvien kasvintuhoojat

0295162160 URL-osoite

Pirjo Tomperi, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

kasvinterveyslainsäädäntö, taimiaineistolainsäädäntö, kasvinjalostajanoikeuksia koskeva lainsäädäntö, eläinrekistereitä koskeva lainsäädäntö, Sivutuotelainsäädäntö, kansainväliset sopimukset ja järjestöt, EU-tuomioistuinasiat (elintarviketurvallisuus, eläinten ja kasvien terveys), Tietosuojalainsäädäntö

0295162234 URL-osoite

kasviperäisten elintarvikkeiden tuonti 3. maista

Liisa Rajakangas, Elintarvikeylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet, elintarvikkeiden vieraat aineet ( sijainen Eeva Saarisalo ), kasviperäisten elintarvikkeiden tuonti 3. maista, radioaktiivinen säteily, Säteilyttäminen

0295162374 URL-osoite

kehitysmaataloustutkimus

Marjukka Mähönen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

biodiversiteettisopimuksen metsäasiat, kehityspolitiikan metsäasiat, kansainvälisen trooppisen puun järjestö ITTO, EU:n ulkosuhteet, metsäviennin edistäminen, kehitysmaataloustutkimus, perushyödykkeet/PROBA

0295162128 URL-osoite

kehityspolitiikan metsäasiat

Marjukka Mähönen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

biodiversiteettisopimuksen metsäasiat, kehityspolitiikan metsäasiat, kansainvälisen trooppisen puun järjestö ITTO, EU:n ulkosuhteet, metsäviennin edistäminen, kehitysmaataloustutkimus, perushyödykkeet/PROBA

0295162128 URL-osoite

kehysehdotus

Antti Karila, Suunnittelupäällikkö

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta, kehysehdotus, talousarvion valmistelu ja toimeenpano, tuloksellisuuden ja talouden seuranta, arviointi ja raportointi, sisäinen budjetointi, Yksikön päällikön 2. sijainen

0295162068 URL-osoite

keinollista lisääntymistä koskeva lainsäädäntö

Seppo Kuosmanen, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

keinollista lisääntymistä koskeva lainsäädäntö, eläinten, alkioiden ja sukusolujen sekä eläimistä saatavien sivutuotteiden, sisämarkkinakauppaa koskeva lainsäädäntö

0295162278 URL-osoite

kestävä kehitys ruokaketjussa, ympäristömerkinnät, ruokahävikki

Anne Haikonen, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

elintarvikeasiat kansainvälisissä järjestöissä (Codex Alimentarius), elintarvikeketjun vastuullisuus- ja laatujärjestelmät, elintarvikkeiden torjunta-ainejäämät, kestävä kehitys ruokaketjussa, ympäristömerkinnät, ruokahävikki, ruoka- ja ravitsemuspolitiikka

0295162438 URL-osoite

Minna Huttunen, Elintarvikeylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

elintarvikkeiden torjunta-ainejäämät, elintarvikeketjun vastuullisuus- ja laatujärjestelmät, kestävä kehitys ruokaketjussa, ympäristömerkinnät, ruokahävikki, ruoka- ja ravitsemuspolitiikka

0295162384 URL-osoite

kestävän kehityksen koordinaatioverkosto

Katja Matveinen, erityisasiantuntija

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

kestävän kehityksen koordinaatioverkosto, Metsien biologisen monimuotoisuuden edistäminen, metsäneuvoston sihteeri ja sen työvaliokunnan toinen sihteeri, Monimuotoisuuden turvaaminen myrskytuhojen korjaamisessa

0295162287 URL-osoite

kestävän metsätalouden rahoituslaki

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

Yksikön päällikön 1. sijainen, metsätalouden tukijärjestelmät, kestävän metsätalouden rahoituslaki, Bioenergia, metsätalouden vesiensuojelu, yhdyshenkilö Luonnonvarakeskuksen tulosohjauksessa

0295162447 URL-osoite

kestävän metsätalouden rahoituslakiin liittyvät hallinnon, varojenkäytön,

Jukka-Pekka Tirri, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

kestävän metsätalouden rahoituslakiin liittyvät hallinnon, varojenkäytön,, suorittama valvonta; valvontamääräykset, valtionapujen valvonta- ja tarkastustehtävät

0295162194 URL-osoite

kiinteistötehtävät, maanmittaustoimitukset ja paikkatietojen yhteiskäyttö

Jere Rajalin, neuvotteleva virkamies

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

kiinteistötehtävät, maanmittaustoimitukset ja paikkatietojen yhteiskäyttö, Maanmittaus

0295162369 URL-osoite

kirjaamon yleisnumero

MMM KIRJAAMO

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Arkisto, Diaari, kirjaamon yleisnumero, Lähtevät ja saapuvat asiakirjat, Postitus, Registratorskontor, Tietopalvelu

0295162200 URL-osoite

kirjanpitoyksikön tehtävät

Juha Karjalainen, Laskentapäällikkö

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

kirjanpitoyksikön tehtävät, Maksuliike, EKTR-todentamisviranomaisen tehtävät, Yksikön päällikön 1. sijainen

0295162431 URL-osoite

koe-eläintoimintaa koskeva lainsäädäntö

Tiina Pullola, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläinkokeille vaihtoehtoiset menetelmät, eläinnäyttelyt, riista- ja riistantuotantotarhat, luonnonvaraiset eläimet, eläinsuojelulainsäädäntö: seura- ja harrastuseläimet, sirkukset ja kiertävä, koe-eläintoimintaa koskeva lainsäädäntö, seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

0295162108 URL-osoite

kolmansien maiden kanssa, ml. lähialueyhteistyö ja Venäjä-yhteistyö

Elina Puotila, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

avustavat tehtävät yksikön toimialaan kuuluvassa yhteistyössä muiden, kolmansien maiden kanssa, ml. lähialueyhteistyö ja Venäjä-yhteistyö, Verkkopäivitykset, yksikön sihteerin tehtävät, yksikön toimialaan kuuluvat lähialue- ja Venäjä -yhteistyöhön liittyvät tal

0295162440 URL-osoite

kontaktimateriaalit

Elina Pahkala, Elintarvikeylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

vieraat aineet, Kontaminantit, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit, kontaktimateriaalit

0295162006 URL-osoite

koskeva lainsäädäntö

Leena Salin, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista, koskeva lainsäädäntö, eläimistä saatavien sivutuotteiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista, koskeva lainsäädäntö, suojapäätökset koskien eläimistä saatavien elintarvikkeiden, sivutuotteiden, elävien eläinten tuontia EU:n ulkopuolisista maista, vienti, erityisesti eläimistä saatavat sivutuotteet, vienti, eläimistä saatavat elintarvikkeet Väli- ja Etelä-Amerikan maihin

0295162412 URL-osoite

Leena Salin, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista, koskeva lainsäädäntö, eläimistä saatavien sivutuotteiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista, koskeva lainsäädäntö, suojapäätökset koskien eläimistä saatavien elintarvikkeiden, sivutuotteiden, elävien eläinten tuontia EU:n ulkopuolisista maista, vienti, erityisesti eläimistä saatavat sivutuotteet, vienti, eläimistä saatavat elintarvikkeet Väli- ja Etelä-Amerikan maihin

0295162412 URL-osoite

koulutus- ja kurssijärjestelyt

Päivi Ahvonen, hallinnollinen avustaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

koulutus- ja kurssijärjestelyt, Koulutusrekisteri, tutkimushallinnon talous- ja tiliasiat

0295162489 URL-osoite

kunniamerkit, virka-ansiomerkit

Heidi Saukko, henkilöstöasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävät, Kieku-yhteyshenkilö henkilöstöasioissa, kunniamerkit, virka-ansiomerkit, ulkopuolisten osalta henkilöstöasioissa, yhteyshenkilö luonnonvaraosaston, toimialojen sekä osastojen ja toimialojen

0295162358 URL-osoite

Sari Ursin, henkilöstöasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävät, Kieku-yhteyshenkilö henkilöstöasioissa, kunniamerkit, virka-ansiomerkit, yhteyshenkilö ruokaosaston henkilöstöasioissa

0295162267 URL-osoite

kylvösiemen- ja taimiaineistoalajaosto

Marja Savonmäki, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Yksikön päällikön 5. sijainen, kansallinen ja yhteisön lainsäädäntö siementen ja, kasvinjalostajanoikeusasioiden osalta, HG-alueen siemenperuna-asiat, kylvösiemen- ja taimiaineistoalajaosto, kasvilajikelautakunnan pj., hukkakauralainsäädäntö

0295162280 URL-osoite

laadunvarmennustarkastus

Kimmo Kuuppelomäki, ylitarkastaja

Sisäinen tarkastus

laadunvarmennustarkastus

0295162021 URL-osoite

Reetta Saarinen, ylitarkastaja

Sisäinen tarkastus

laadunvarmennustarkastus

0295162012 URL-osoite

Kalle Toroska, ylitarkastaja

Sisäinen tarkastus

laadunvarmennustarkastus

0295162020 URL-osoite

laajakaistainfo.fi

Marianne Selkäinaho, maaseutuylitarkastaja

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

laajakaistainfo.fi

0295162218 URL-osoite

laajakantoiset oikeudelliset ja hallinnolliset kysymykset

Vilppu Talvitie, yksikön päällikkö, hallitusneuvos

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

Yksikön päällikkö, metsähallintoa koskevat lainsäädäntöasiat sekä periaatteellisesti tärkeät t, laajakantoiset oikeudelliset ja hallinnolliset kysymykset, Metsähallitusta koskevat oikeudelliset kysymykset, yhteismetsät

0295162417 URL-osoite

laboratorioasiat

Nina Kaario, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

eläimistä saatavien elintarvikkeiden lääkejäämät, Eläinten lääkitseminen, Kasvishygienia, laboratorioasiat, Maitohygienia, Mikrobilääkeresistenssi, Maataloustukien täydentävät ehdot

0295162107 URL-osoite

laintaitto ja PTJ

Jaana Rämänen, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

laintaitto ja PTJ, osaston koulutusasiat, talousryhmän henkilöstöasiat, osaston käyntikortit

0295162172 URL-osoite

laittomien hakkuiden vastaiset toimet (EU-puutavara-asetus, FLEGT)

Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

Barents-yhteistyö ja muu kahdenvälinen metsäyhteistyö, laittomien hakkuiden vastaiset toimet (EU-puutavara-asetus, FLEGT), laki metsätuhojen torjunnasta, metsät ja ilmastonmuutos, Metsätuhot

0295162162 URL-osoite

laki metsänviljelyaineiston kaupasta

Sanna Paanukoski, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

suomi-venäjä metsäyhteistyö, laki metsänviljelyaineiston kaupasta, metsäpuiden siemenhuolto, metsänjalostus ja metsäpuiden geenivarat, tuhoihin varautuminen

0295162449 URL-osoite

laki metsätuhojen torjunnasta

Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

Barents-yhteistyö ja muu kahdenvälinen metsäyhteistyö, laittomien hakkuiden vastaiset toimet (EU-puutavara-asetus, FLEGT), laki metsätuhojen torjunnasta, metsät ja ilmastonmuutos, Metsätuhot

0295162162 URL-osoite

lannoitelainsäädäntö

Timo Rämänen, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

luomulainsäädäntö, lannoitelainsäädäntö, siemenkauppalainsäädäntö, Eläinlääkintähuoltolainsäädäntö, maksu- ja palkkiosäädökset

0295162197 URL-osoite

lihahygienia ja lihantarkastus (punainen liha ja siipikarjanliha)

Anna-Maija Grönlund, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

lihahygienia ja lihantarkastus (punainen liha ja siipikarjanliha)

0295162208 URL-osoite

lihahygienia ja lihantarkastus (riista, poro, kani)

Maaria Hackzell, eläinlääkintöylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

lihahygienia ja lihantarkastus (riista, poro, kani), simpukka- ja kalastustuotehygienia, etana- ja sammakkohygienia, eksoottisten eläinten hygienia, Hunajahygienia

0295162422 URL-osoite

liittyvä lainsäädäntö

Mika Saari, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

liittyvä lainsäädäntö, maaseudun kehittämiseen liittyvien tukien ja ohjelmien hallinnointiin, maatalouden rakennetukilainsäädäntö, Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslainsäädäntö, maatalouden investointituki

0295162134 URL-osoite

lomakirjanpito

Minna Toivanen, sihteeri

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

lomakirjanpito, matkahallintotehtävät, poissaolokirjanpito, tietohallinnon yhteyshenkilö, yksikön sihteerin tehtävät

0295162381 URL-osoite

luomuelintarvikkeet

Tero Tolonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

luomuelintarvikkeet, luomuvalvonta, luonnonmukainen tuotanto, EU:n luomuasetus

0295162326 URL-osoite

luomulainsäädäntö

Timo Rämänen, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

luomulainsäädäntö, lannoitelainsäädäntö, siemenkauppalainsäädäntö, Eläinlääkintähuoltolainsäädäntö, maksu- ja palkkiosäädökset

0295162197 URL-osoite

luomuvalvonta

Tero Tolonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

luomuelintarvikkeet, luomuvalvonta, luonnonmukainen tuotanto, EU:n luomuasetus

0295162326 URL-osoite

luonnon virkistyskäyttöasiat ja luonnontuoteala; koordinaattori LVO:ssa

Ville Schildt, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

luonnon virkistyskäyttöasiat ja luonnontuoteala; koordinaattori LVO:ssa, metso-ohjelma, osallistuu Metsähallituksen tulosohjaukseen ja kehittämishankkeisiin, ympäristötuki, luonnonhoito ja valtakunnalliset hankkeet

0295162190 URL-osoite

luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä

Jarno Virta, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä, muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvien tukien lainsä, maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemista koskeva lainsäädäntö, EU-tuomioistuinasiat (maatalous, maaseudun kehittäminen), Maaseudun kehittämiseen liittyvien tukien ja ohjelmien hallinnointiin liitt

0295162105 URL-osoite

luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista

Katri Valjakka, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

EU-suorien tukien lainsäädäntö, maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien lainsäädäntö, luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista, ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvien tukien lainsäädäntö, CAP valvonta, eläinjalostuslainsäädäntö

0295162235 URL-osoite

luonnonmukainen tuotanto

Tero Tolonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

luomuelintarvikkeet, luomuvalvonta, luonnonmukainen tuotanto, EU:n luomuasetus

0295162326 URL-osoite

luonnonmukaisen tuotannon korvaus

Sini Wallenius, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

ei-tuotannollisten investointien korvaus, luonnonmukaisen tuotannon korvaus, ympäristökorvaus, luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset

0295162185 URL-osoite

luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset

Antero Nikander, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

eläinten hyvinvointikorvaus, Luonnonhaittakorvaus, Valvonta-asiat, luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset

0295162403 URL-osoite

Suvi Ruuska, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

EU-tukien tiimin tukijärjestelmiin liittyvä säädösvalmistelu, Maataloustukien täydentävät ehdot, muu laki- ja säädösvalmistelu, muut yksikön ja tiimin oikeudelliset asiat, Viherkesanto, Viherryttämistuki, luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset

0295162248 URL-osoite

Sini Wallenius, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

ei-tuotannollisten investointien korvaus, luonnonmukaisen tuotannon korvaus, ympäristökorvaus, luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset

0295162185 URL-osoite

luonnontuoteala

Seija Ahonen-Siivola, ylitarkastaja

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

luonnontuoteala, NyNordiskMat-ohjelma, puutarhaneuvonnan tulosohjaus, ruokaketjun kehittämishankkeet

0295162173 URL-osoite

luonnonvara- ja vesitalousyksikön päällikkö

Kai Kaatra, vesihallintojohtaja

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

luonnonvara- ja vesitalousyksikön päällikkö

0295162106 URL-osoite

luonnonvaraosaston koulutusasiat

Anna Siljamäki, esittelijä

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

maa- ja vesialueiden hallinnan siirrot, johtokuntien, neuvottelukuntien ym. toimielinten kokoonpanojen muutokset, PTJ-pääkäyttäjä, luonnonvaraosaston koulutusasiat

0295162397 URL-osoite

luonnonvaraosaston päällikkö

Juha Niemelä, osastopäällikkö

Luonnonvaraosasto, Osaston johto

luonnonvaraosaston päällikkö, uusi metsätietojärjestelmä

0295162009 URL-osoite

luonnonvaraosaston viestintä, aiheina mm. metsä, riista, kalat, vesi ja ilm

Iina Bister, tiedottaja

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

luonnonvaraosaston viestintä, aiheina mm. metsä, riista, kalat, vesi ja ilm

0295162276 URL-osoite

luonnonvarapolitiikan strateginen suunnittelu ja yhteensovittaminen

Heikki Granholm, metsäneuvos

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

ilmasto- ja energiapolitiikka, kansainvälinen ja EU:n luonnonvarapolitiikka, kansainvälisten ja YK-järjestöjen luonnonvara-asiat, luonnonvarapolitiikan strateginen suunnittelu ja yhteensovittaminen, taakanjako- ja LULUCF-asetukset

0295162130 URL-osoite

luonnonvarat ja materiaalitehokkuus

Anne Vehviläinen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Kiertotalous ja biotalous, luonnonvarat ja materiaalitehokkuus, Luonnonvaratutkimus

0295162236 URL-osoite

maa- ja elintarviketalouden tutkimushallinto ja -politiikka

Suvi Ryynänen, tutkimusjohtaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

maa- ja elintarviketalouden tutkimushallinto ja -politiikka, Makeran t k-rahoituksen hallinnointi, sektorin tutkimusyhteistyö kansallisesti, pohjoismaisella ja EU-tasolla, makeran tutkimusrahoitus, maatilatalouden kehittämisrahasto

0295162126 URL-osoite

maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja

Risto Lahti, erityisavustaja

MMM:n johto

Luonnonhaittakorvaus, maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja, Maatalous, Ruoka2030, Ruokaan ja elintarvikkeisiin liittyvät asiat, ruoka-asiamiehen viran valmistelu

0505650424 URL-osoite

Satu-Marja Tenhiälä, Ministerin erityisavustaja

MMM:n johto

LULUCF-asetusluonnos, maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja, Luonnonhaittakorvaus

0504322215 URL-osoite

maa- ja metsätalousministeriön EU-koordinaatio, EU17-jaosto, EU14-jaosto

Ahti Hirvonen, EU-koordinaattori, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

maa- ja metsätalousministeriön EU-koordinaatio, EU17-jaosto, EU14-jaosto

0295162337 URL-osoite

maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien lainsäädäntö

Katri Valjakka, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

EU-suorien tukien lainsäädäntö, maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien lainsäädäntö, luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista, ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvien tukien lainsäädäntö, CAP valvonta, eläinjalostuslainsäädäntö

0295162235 URL-osoite

maa- ja vesialueiden hallinnan siirrot

Anna Siljamäki, esittelijä

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

maa- ja vesialueiden hallinnan siirrot, johtokuntien, neuvottelukuntien ym. toimielinten kokoonpanojen muutokset, PTJ-pääkäyttäjä, luonnonvaraosaston koulutusasiat

0295162397 URL-osoite

maakuntauudistuksen valmistelu

Sanna Sihvola, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

alueellisen kehittämisen tiimin vastaava, alueellinen ja paikallinen maaseudun kehittäminen, ELY-keskusten toimialaohjaus, maakuntauudistuksen valmistelu, neuvoston maaseudun kehittämistyöryhmä

0295162264 URL-osoite

Leena Westerholm, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

toiminnan ja talouden suunnittelu ja tulosohjaus, Patoturvallisuus, maakuntauudistuksen valmistelu

0295162164 URL-osoite

maanmittausalan lainsäädäntöasiat

Leo Olkkonen, Lainsäädäntöneuvos

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

maanmittausalan lainsäädäntöasiat

0295162300 URL-osoite

maaperä-asiat

Jaana Kaipainen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Ilmasto- ja energia-asioiden yhteensovittaminen, ilmastoraportoinnit, Maankäyttö, metsät ja maatalous ilmastopolitiikassa, maaperä-asiat

0295162270 URL-osoite

maaseudun elinkeinot ja osaaminen -verkosto

Kirsi Viljanen, lähiruokakoordinaattori

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

hallituksen lähiruokaohjelma, Ruoka-Suomi -verkosto, maaseudun elinkeinot ja osaaminen -verkosto

0295162142 URL-osoite

maaseudun innovaatioryhmät

Leena Anttila, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

EU:n Itämeristrategia, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tekninen apu, maaseudun innovaatioryhmät, Kansainvälinen yhteistyö

0295162240 URL-osoite

maaseudun kehittämiseen liittyvien tukien ja ohjelmien hallinnointiin

Mika Saari, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

liittyvä lainsäädäntö, maaseudun kehittämiseen liittyvien tukien ja ohjelmien hallinnointiin, maatalouden rakennetukilainsäädäntö, Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslainsäädäntö, maatalouden investointituki

0295162134 URL-osoite

maaseudun kehittämiseen liittyviin tukiin liittyvä lainsäädäntö/yritystuet

Jukka Mirvo, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

Kolttalainsäädäntö, maaseudun kehittämiseen liittyviin tukiin liittyvä lainsäädäntö/yritystuet, toimielimien asettaminen ja muut hallinnolliset asiat

0295162468 URL-osoite

maaseudun kehittämisen ja maa- ja elintarviketalouden politiikkasektoreiden

Joel Jurkola, taloussuunnittelija

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

avustaa osaston toiminnan ja talouden suunnittelun asiakirjojen valmistelus, eläinlääkintähuollon määrärahojen toimeenpanoon liittyviä tehtäviä, maaseudun kehittämisen ja maa- ja elintarviketalouden politiikkasektoreiden, osallistuu tulosohjausta koskevien asioiden käsittelyyn osastolla erityises, osaston momenttivastuuverkoston sihteeri

0295162085 URL-osoite

maaseudun kehittämisen strateginen suunnittelu ja seuranta (ml. kumppanuuss

Virva Terho, maaseutuekonomisti

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

TAE- ja TTS-valmistelu momenttien 30.10.43, 30.20.43 ja 30.20.44 osalta, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutuksen seuranta ja raportoi, maaseudun kehittämisen strateginen suunnittelu ja seuranta (ml. kumppanuuss

0295162141 URL-osoite

maaseudun kehittämisen tiimin vastaava

Sirpa Karjalainen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

maaseudun kehittämisen tiimin vastaava, alueelliset maaseudun kehittämisohjelmat ja niihin sisältyvien toimenpiteid, suunnittelu ja koordinointi, aluepolitiikka ja innovaatioyhteistyö

URL-osoite

maaseudun kehittämisen viestintätehtävät

Annukka Lyra, tiedottaja

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

maaseudun kehittämisen viestintätehtävät, maaseuturahaston (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) viestintä ja I

0295162183 URL-osoite

maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden esittelijä

Taina Hakala, Taloustarkastaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden esittelijä, Makeran tutkimus- ja kehittämishankkeiden esittelijä

0295162461 URL-osoite

maaseudun yritystoiminnan kehittämistehtävät

Juuso Kalliokoski, Johtava asiantuntija

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

maaseudun yritystoiminnan kehittämistehtävät

0295162470 URL-osoite

maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmälainsäädäntö

Laura North, hallitussihteeri

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmälainsäädäntö, saaristoalueita koskeva lainsäädäntö

0295162334 URL-osoite

maaseuturahaston (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) viestintä ja I

Annukka Lyra, tiedottaja

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

maaseudun kehittämisen viestintätehtävät, maaseuturahaston (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) viestintä ja I

0295162183 URL-osoite

maatalouden erityiskomitean kokousedustus

Kari Valonen, maatalousneuvos

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

EU:n budjettiasiat, EU:n luomuasetus, maatalouden erityiskomitean kokousedustus, maatalousneuvoston kokousten valmistelu, Maatalouspolitiikka, tuki sadonkorjuun ongelmista kärsineille 2017, Yksikön päällikkö, energiaveronpalautus

0295162269 URL-osoite

maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemista koskeva lainsäädäntö

Jarno Virta, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä, muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvien tukien lainsä, maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemista koskeva lainsäädäntö, EU-tuomioistuinasiat (maatalous, maaseudun kehittäminen), Maaseudun kehittämiseen liittyvien tukien ja ohjelmien hallinnointiin liitt

0295162105 URL-osoite

maatalouden investointituki

Sanna Koivumäki, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

maatalouden investointituki, Maatalouden rakennetuet, Nuorten viljelijöiden aloitustuki, Poro- ja luontaiselinkeinojen rakennetuet

0295162437 URL-osoite

Mika Saari, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

liittyvä lainsäädäntö, maaseudun kehittämiseen liittyvien tukien ja ohjelmien hallinnointiin, maatalouden rakennetukilainsäädäntö, Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslainsäädäntö, maatalouden investointituki

0295162134 URL-osoite

maatalouden kansalliseen ja EU-rahoitukseen liittyvä seuranta ja valmistelu

Martti Patjas, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

kansallisten tukien valmisteluvastuu, valmisteluryhmän puheenjohtaja, maatalouden kansalliseen ja EU-rahoitukseen liittyvä seuranta ja valmistelu, tukien yhteensovitustiimin tiimivastaava, viljelijätukien yhteensovituksen koordinointi

0295162474 URL-osoite

maatalouden markkinajärjestelylainsäädäntö

Jukka Ränkimies, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

maatalouden markkinajärjestelylainsäädäntö, Valtiontukilainsäädäntö, osaston hankintasopimukset

0295162488 URL-osoite

maatalouden rakennetukilainsäädäntö

Mika Saari, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

liittyvä lainsäädäntö, maaseudun kehittämiseen liittyvien tukien ja ohjelmien hallinnointiin, maatalouden rakennetukilainsäädäntö, Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslainsäädäntö, maatalouden investointituki

0295162134 URL-osoite

maatalouden ympäristökysymykset

Anna Schulman, ylitarkastaja

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

maatalouden ympäristökysymykset

0295162199 URL-osoite

maatalouden, maaseutuelinkeinojen ja 4H-neuvontajärjestöjen tulosohjaus ja

Markku Himanen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

maatalouden, maaseutuelinkeinojen ja 4H-neuvontajärjestöjen tulosohjaus ja , Makeran tutkimus- ja kehittämisrahoitus, tutkimuslaitoksiin kohdistuvien tutkimustarpeiden yhteensovitus

0295162472 URL-osoite

maatalousneuvoston ja EU18-kokousten tekninen valmistelu

Tuula Niskanen, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

maatalousneuvoston ja EU18-kokousten tekninen valmistelu, kansainvälisten vierailujen järjestelyt, asiantuntijoiden avustaminen, yksikön dimmi- ja nettipäivitykset

0295162028 URL-osoite

maatalousneuvoston ja maatalouden erityiskomitean kokousten valmistelu, val

Osmo Rönty, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

maatalousneuvoston ja maatalouden erityiskomitean kokousten valmistelu, val

0295162491 URL-osoite

maatalousneuvoston kokousten valmistelu

Kari Valonen, maatalousneuvos

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

EU:n budjettiasiat, EU:n luomuasetus, maatalouden erityiskomitean kokousedustus, maatalousneuvoston kokousten valmistelu, Maatalouspolitiikka, tuki sadonkorjuun ongelmista kärsineille 2017, Yksikön päällikkö, energiaveronpalautus

0295162269 URL-osoite

maatalouspolitiikan analyysit ja politiikan suunnittelu

Jarmo Salonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

maatalouspolitiikan analyysit ja politiikan suunnittelu, tutkimusyhteistyö, OECD

0295162237 URL-osoite

maataloustukien täydentävät ehdot, ruokaosaston täydentävien ehtojen tiimin

Pia Lehmusvuori, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

EU:n suorien tukien järjestelmän viherryttämistuki ja nuorten viljelijöiden, maataloustukien täydentävät ehdot, ruokaosaston täydentävien ehtojen tiimin, Viherkesanto, Viherryttämistuki

0295162207 URL-osoite

maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmäpolitiikka

Petri Koskela, ylitarkastaja

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

ruokaketjun kehittäminen, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmäpolitiikka

0295162382 URL-osoite

maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuoja-asiat

Maija Heinonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuoja-asiat, markkinatiimi, Pohjoismainen yhteistyö, ruokatiimi

0295162082 URL-osoite

maataloustuotteiden markkinajärjestelylainsäädäntö (interventiovarastot,

Aku-Petteri Korhonen, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

maataloustuotteiden markkinajärjestelylainsäädäntö (interventiovarastot,, markkinatuet, sokerikiintiöt, kaupan pitämisen vaatimukset, tuonti- ja vien, tuottajaorganisaatiot, ruhonluokitus, vakuusjärjestelmä), EU avoimuuskoordinaatio

0295162325 URL-osoite

maatilatalouden kehittämisrahasto

Suvi Ryynänen, tutkimusjohtaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

maa- ja elintarviketalouden tutkimushallinto ja -politiikka, Makeran t k-rahoituksen hallinnointi, sektorin tutkimusyhteistyö kansallisesti, pohjoismaisella ja EU-tasolla, makeran tutkimusrahoitus, maatilatalouden kehittämisrahasto

0295162126 URL-osoite

maatilojen energiaohjelma (energiatehokkuus)

Veli-Pekka Reskola, ylitarkastaja

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

Biokaasu, energiaan ja ilmastoon liittyvät asiat maatalouden tukijärjestelmissä, Kertaluonteinen energiaveron lisäpalautus, maatilojen energiaohjelma (energiatehokkuus), puutarhasektorin asiantuntijatehtävät, puutarhatalouden tukijärjestelmät, puutarhatuotteiden varastointituki

0295162193 URL-osoite

maidon ja maitotuotteiden markkinajärjestelyt

Niina Kauhajärvi, ylitarkastaja

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

maidon ja maitotuotteiden markkinajärjestelyt, hedelmien ja vihannesten laatustandardit

0295162322 URL-osoite

maidon tuotannon kansallinen tuki

Pekka Pihamaa, maatalousekonomisti

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

kansallisten tukien seuranta ja raportointi, kansallisten tukien valmistelu ja laskelmat, puutarhatuotteiden varastointituki, TTS- ja TAE -valmistelu, tukikokonaisuuteen liittyvät laskelmat ja muut maatalouden taloudelliset an, maidon tuotannon kansallinen tuki

0295162289 URL-osoite

Juha Vanhatalo, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

kansallisten tukien säädösvalmistelu, muu säädösvalmistelu, muut yksikön ja tiimin oikeudelliset asiat, puutarhatuotteiden varastointituki, maidon tuotannon kansallinen tuki

0295162347 URL-osoite

makera maatilatalouden kehittämisrahasto

Riitta Rahkonen, erityisasiantuntija

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Maaseudun kehittämisrahasto, tutkimus ja kehitys, Sininen biotalous ja tutkimus, makera maatilatalouden kehittämisrahasto

0295162202 URL-osoite

makeran tutkimusrahoitus

Suvi Ryynänen, tutkimusjohtaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

maa- ja elintarviketalouden tutkimushallinto ja -politiikka, Makeran t k-rahoituksen hallinnointi, sektorin tutkimusyhteistyö kansallisesti, pohjoismaisella ja EU-tasolla, makeran tutkimusrahoitus, maatilatalouden kehittämisrahasto

0295162126 URL-osoite

maksu- ja palkkiosäädökset

Timo Rämänen, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

luomulainsäädäntö, lannoitelainsäädäntö, siemenkauppalainsäädäntö, Eläinlääkintähuoltolainsäädäntö, maksu- ja palkkiosäädökset

0295162197 URL-osoite

maksuaikakorttien hallinnointi

Meeri Salonen, laskentasihteeri

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

maksuaikakorttien hallinnointi, ministeriön johdon ja ministeriön yhteisten laskujen käsittely

0295162279 URL-osoite

markkinatiimi

Maija Heinonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuoja-asiat, markkinatiimi, Pohjoismainen yhteistyö, ruokatiimi

0295162082 URL-osoite

markkinatiimin vetäjä

Pekka Sandholm, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

markkinatiimin vetäjä, yhteinen markkinajärjestely

0295162416 URL-osoite

markkinatuet, sokerikiintiöt, kaupan pitämisen vaatimukset, tuonti- ja vien

Aku-Petteri Korhonen, Lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

maataloustuotteiden markkinajärjestelylainsäädäntö (interventiovarastot,, markkinatuet, sokerikiintiöt, kaupan pitämisen vaatimukset, tuonti- ja vien, tuottajaorganisaatiot, ruhonluokitus, vakuusjärjestelmä), EU avoimuuskoordinaatio

0295162325 URL-osoite

matkahallintotehtävät

Minna Toivanen, sihteeri

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

lomakirjanpito, matkahallintotehtävät, poissaolokirjanpito, tietohallinnon yhteyshenkilö, yksikön sihteerin tehtävät

0295162381 URL-osoite

matkalaskujen tarkastus ja neuvonta

Liisa Lehtinen, laskentasihteeri

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

matkalaskujen tarkastus ja neuvonta, ulkopuolisten matkustajien matkalaskujen tallennus

0295162213 URL-osoite

Heidi Nyberg, laskentasihteeri

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

KIEKU-ajanhallinta, matkalaskujen tarkastus ja neuvonta, ulkopuolisten matkustajien matkalaskujen tallennus

0295162147 URL-osoite

matkat ja seminaarit

Tarja Ylinampa, sihteeri

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

internet sivujen päivittäjä metsien osalta, matkat ja seminaarit, Yksikön päällikön sihteeri, yksikön sihteerin tehtävät

0295162247 URL-osoite

metsien hoitoa ja käyttöä koskevat oikeudelliset kysymykset

Maija Kaukonen, Lainsäädäntöneuvos

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

Suomen metsäkeskusta koskevat lainsäädännölliset ja oikeudelliset asiat, metsien hoitoa ja käyttöä koskevat oikeudelliset kysymykset, puutavaranmittaus

0295162153 URL-osoite

metso-ohjelma

Ville Schildt, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

luonnon virkistyskäyttöasiat ja luonnontuoteala; koordinaattori LVO:ssa, metso-ohjelma, osallistuu Metsähallituksen tulosohjaukseen ja kehittämishankkeisiin, ympäristötuki, luonnonhoito ja valtakunnalliset hankkeet

0295162190 URL-osoite

metsäalaan liittyvä tilastointi

Niina Riissanen, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

kaavoitus ja muut maankäyttöasiat, metsäalaan liittyvä tilastointi, metsänhoitoyhdistyslaki ja metsänomistajien neuvonta, metsävaratieto ja sähköiset palvelut - hallituksen kärkihankkeen koordinaat, metsävaratietojärjestelmät ja digitalisaatio; VMI ja SMK:n järjestelmät;, metsätietosavotta

0295162339 URL-osoite

metsäalan koulutuksen kehittäminen MMM:n osalta

Matti Mäkelä, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

metsälaki ja metsänhoitosuositukset, metsäneuvoston toinen sihteeri ja sen työvaliokunnan sihteeri, puumarkkinoiden toiminta ja metsätilojen koon ja rakenteen parantaminen, Metsäverotus, metsäalan koulutuksen kehittäminen MMM:n osalta

0295162307 URL-osoite

metsäbiomassan kestävyyskriteerit ml. RES-direktiivi

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

metsäenergia-asiat ml. mittaus, metsäbiomassan kestävyyskriteerit ml. RES-direktiivi, eu:n maaseutuasetus ja valtiontukisuuntaviivat, puutuoteala ja puurakentaminen

0295162350 URL-osoite

metsäenergia-asiat ml. mittaus

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

metsäenergia-asiat ml. mittaus, metsäbiomassan kestävyyskriteerit ml. RES-direktiivi, eu:n maaseutuasetus ja valtiontukisuuntaviivat, puutuoteala ja puurakentaminen

0295162350 URL-osoite

metsähallintoa koskevat lainsäädäntöasiat sekä periaatteellisesti tärkeät t

Vilppu Talvitie, yksikön päällikkö, hallitusneuvos

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

Yksikön päällikkö, metsähallintoa koskevat lainsäädäntöasiat sekä periaatteellisesti tärkeät t, laajakantoiset oikeudelliset ja hallinnolliset kysymykset, Metsähallitusta koskevat oikeudelliset kysymykset, yhteismetsät

0295162417 URL-osoite

metsälaki ja metsänhoitosuositukset

Matti Mäkelä, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

metsälaki ja metsänhoitosuositukset, metsäneuvoston toinen sihteeri ja sen työvaliokunnan sihteeri, puumarkkinoiden toiminta ja metsätilojen koon ja rakenteen parantaminen, Metsäverotus, metsäalan koulutuksen kehittäminen MMM:n osalta

0295162307 URL-osoite

metsäneuvoston sihteeri ja sen työvaliokunnan toinen sihteeri

Katja Matveinen, erityisasiantuntija

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

kestävän kehityksen koordinaatioverkosto, Metsien biologisen monimuotoisuuden edistäminen, metsäneuvoston sihteeri ja sen työvaliokunnan toinen sihteeri, Monimuotoisuuden turvaaminen myrskytuhojen korjaamisessa

0295162287 URL-osoite

metsäneuvoston toinen sihteeri ja sen työvaliokunnan sihteeri

Matti Mäkelä, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

metsälaki ja metsänhoitosuositukset, metsäneuvoston toinen sihteeri ja sen työvaliokunnan sihteeri, puumarkkinoiden toiminta ja metsätilojen koon ja rakenteen parantaminen, Metsäverotus, metsäalan koulutuksen kehittäminen MMM:n osalta

0295162307 URL-osoite

metsänhoitoyhdistyksiin liittyvät lainsäädäntöasiat

Pekka Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

EU:n vesilainsäädäntö, metsänhoitoyhdistyksiin liittyvät lainsäädäntöasiat, Rajavesistösopimukset, säädösvalmistelun kehittämisen yhdyshenkilö, Tulvalainsäädäntö, vesi- ja ympäristöoikeudelliset asiat, vesihuoltolaki, vieraslajilainsäädäntö, Haitalliset vieraslajit, Jättiputki

0295162456 URL-osoite

metsänhoitoyhdistyslaki ja metsänomistajien neuvonta

Niina Riissanen, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

kaavoitus ja muut maankäyttöasiat, metsäalaan liittyvä tilastointi, metsänhoitoyhdistyslaki ja metsänomistajien neuvonta, metsävaratieto ja sähköiset palvelut - hallituksen kärkihankkeen koordinaat, metsävaratietojärjestelmät ja digitalisaatio; VMI ja SMK:n järjestelmät;, metsätietosavotta

0295162339 URL-osoite

metsänjalostus ja metsäpuiden geenivarat

Sanna Paanukoski, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

suomi-venäjä metsäyhteistyö, laki metsänviljelyaineiston kaupasta, metsäpuiden siemenhuolto, metsänjalostus ja metsäpuiden geenivarat, tuhoihin varautuminen

0295162449 URL-osoite

metsäpoliittinen selonteko

Marja Kokkonen, metsäneuvos

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

alueelliset metsäohjelmat, Kansallisen metsästrategian (KMS), metsäneuvoston työvaliokunnan puheenjoht, metsäpoliittinen selonteko, metsätietojärjestelmä, suomi 100 luontolahja, tulosohjauksen kokonaisvastuu (Suomen metsäkeskus ja Metsähallitus), Yksikön päällikkö, Yksityismetsätalouden organisaatiouudistus, Yksityismetsätalous, Kansallinen metsästragia 2025

0295162444 URL-osoite

metsäpuiden siemenhuolto

Sanna Paanukoski, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

suomi-venäjä metsäyhteistyö, laki metsänviljelyaineiston kaupasta, metsäpuiden siemenhuolto, metsänjalostus ja metsäpuiden geenivarat, tuhoihin varautuminen

0295162449 URL-osoite

metsästyksen ja riistanhoidon valvonta

Jussi Laanikari, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

metsästyksen ja riistanhoidon valvonta, Metsästyksen suunnittelu ja rajoittaminen ministeriön asetuksilla, Metsästys- ja riistatalousasiat, petoasiat, Riistan aiheuttamat vahingot, niiden estäminen sekä korvaukset, Riistavahinkolain mukaisten viranomaisten toiminnan valvonta, Karhukannan hoitosuunnitelma

0295162432 URL-osoite

metsästysajat

Janne Pitkänen, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

EU:n Habitat- ja Ornis-komiteat, Luonnon virkistyskäytön tutkimuksen tulosohjaus, Metsästys- ja riistatalousasiat, Metsästysaikojen rajoittaminen asetuksella, petoasiat, Riistakantojen hoitosuunnitelmat, Riistatalouden valtionavustukset, Riekko, Pyy, Teeri, metsästysajat, Rauhoitus

0295162338 URL-osoite

metsästystä ja riistahallintoa koskeva lainsäädäntö lukuun ottamatta

Teemu Nikula, vanhempi hallitussihteeri

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

metsästystä ja riistahallintoa koskeva lainsäädäntö lukuun ottamatta, riistahallintoa koskevat oikeudelliset asiat, vuosittaisia metsästysrajoituksia ja kiintiöitä

0295162055 URL-osoite

metsät ja ilmastonmuutos

Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

Barents-yhteistyö ja muu kahdenvälinen metsäyhteistyö, laittomien hakkuiden vastaiset toimet (EU-puutavara-asetus, FLEGT), laki metsätuhojen torjunnasta, metsät ja ilmastonmuutos, Metsätuhot

0295162162 URL-osoite

metsätalouden tuet (lainsäädännölliset, oikeudelliset ja hallinnolliset kys

Kirsi Taipale, Lainsäädäntöneuvos

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

metsätalouden tuet (lainsäädännölliset, oikeudelliset ja hallinnolliset kys, EU- ja kv-oikeudelliset metsäasiat

0295162451 URL-osoite

metsätalouden tukijärjestelmät

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

Yksikön päällikön 1. sijainen, metsätalouden tukijärjestelmät, kestävän metsätalouden rahoituslaki, Bioenergia, metsätalouden vesiensuojelu, yhdyshenkilö Luonnonvarakeskuksen tulosohjauksessa

0295162447 URL-osoite

metsätalouden vesiensuojelu

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

Yksikön päällikön 1. sijainen, metsätalouden tukijärjestelmät, kestävän metsätalouden rahoituslaki, Bioenergia, metsätalouden vesiensuojelu, yhdyshenkilö Luonnonvarakeskuksen tulosohjauksessa

0295162447 URL-osoite

metsätalouteen ja vesitalouteen liittyvät osto- ja myyntilaskut

Anneli Andersson, Taloussihteeri

Luonnonvaraosasto, LVO Suunnitteluyksikkö

metsätalouteen ja vesitalouteen liittyvät osto- ja myyntilaskut, Valtionapujen myöntämiseen ja maksatukseen liittyvät tukitehtävät, Määrärahojen käytön seuranta

0295162399 URL-osoite

metsätietojärjestelmä

Marja Kokkonen, metsäneuvos

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

alueelliset metsäohjelmat, Kansallisen metsästrategian (KMS), metsäneuvoston työvaliokunnan puheenjoht, metsäpoliittinen selonteko, metsätietojärjestelmä, suomi 100 luontolahja, tulosohjauksen kokonaisvastuu (Suomen metsäkeskus ja Metsähallitus), Yksikön päällikkö, Yksityismetsätalouden organisaatiouudistus, Yksityismetsätalous, Kansallinen metsästragia 2025

0295162444 URL-osoite

metsätietosavotta

Niina Riissanen, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

kaavoitus ja muut maankäyttöasiat, metsäalaan liittyvä tilastointi, metsänhoitoyhdistyslaki ja metsänomistajien neuvonta, metsävaratieto ja sähköiset palvelut - hallituksen kärkihankkeen koordinaat, metsävaratietojärjestelmät ja digitalisaatio; VMI ja SMK:n järjestelmät;, metsätietosavotta

0295162339 URL-osoite

metsävaratieto ja sähköiset palvelut - hallituksen kärkihankkeen koordinaat

Niina Riissanen, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

kaavoitus ja muut maankäyttöasiat, metsäalaan liittyvä tilastointi, metsänhoitoyhdistyslaki ja metsänomistajien neuvonta, metsävaratieto ja sähköiset palvelut - hallituksen kärkihankkeen koordinaat, metsävaratietojärjestelmät ja digitalisaatio; VMI ja SMK:n järjestelmät;, metsätietosavotta

0295162339 URL-osoite

metsävaratietojärjestelmät ja digitalisaatio; VMI ja SMK:n järjestelmät;

Niina Riissanen, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

kaavoitus ja muut maankäyttöasiat, metsäalaan liittyvä tilastointi, metsänhoitoyhdistyslaki ja metsänomistajien neuvonta, metsävaratieto ja sähköiset palvelut - hallituksen kärkihankkeen koordinaat, metsävaratietojärjestelmät ja digitalisaatio; VMI ja SMK:n järjestelmät;, metsätietosavotta

0295162339 URL-osoite

metsäviennin edistäminen

Marjukka Mähönen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

biodiversiteettisopimuksen metsäasiat, kehityspolitiikan metsäasiat, kansainvälisen trooppisen puun järjestö ITTO, EU:n ulkosuhteet, metsäviennin edistäminen, kehitysmaataloustutkimus, perushyödykkeet/PROBA

0295162128 URL-osoite

mikrobiologiset raja-arvot

Eveliina Palonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

Ensisaapumisvalvonta, EU.n sisäinen kauppa, kananmuna- ja munavalmistehygienia, Kasvishygienia, Maitohygienia, mikrobiologiset raja-arvot, ruokamyrkytykset, salmonellapolitiikka, zoonoosit

0295162345 URL-osoite

ministerin johtoryhmän asiakirjojen hallinnointi

Marita Aulilo, hallinnollinen avustaja

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

Yksikön sihteeri, ministerin johtoryhmän asiakirjojen hallinnointi, yksikön internet- ja intrasivujen päivitys, Buketti-pääkäyttäjä

0295162323 URL-osoite

ministerin sihteerin tehtävät

Tiina Sahlberg-Kelly, ministerin sihteeri

MMM:n johto

ministerin sihteerin tehtävät

0295162242 URL-osoite

ministeriön ja VNHY:n julkaisutuotannon yhteistyöryhmän jäsen

Raija Kuusi, hallinnollinen avustaja

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

intranetpäivitykset, ministeriön ja VNHY:n julkaisutuotannon yhteistyöryhmän jäsen, PTJ, tekninen säädösvalmistelu

0295162430 URL-osoite

ministeriön johdon ja ministeriön yhteisten laskujen käsittely

Meeri Salonen, laskentasihteeri

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

maksuaikakorttien hallinnointi, ministeriön johdon ja ministeriön yhteisten laskujen käsittely

0295162279 URL-osoite

ministeriön kansliapäällikkö

Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö

MMM:n johto

ministeriön kansliapäällikkö

0295162184 URL-osoite

muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvien tukien lainsä

Jarno Virta, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä, muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvien tukien lainsä, maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemista koskeva lainsäädäntö, EU-tuomioistuinasiat (maatalous, maaseudun kehittäminen), Maaseudun kehittämiseen liittyvien tukien ja ohjelmien hallinnointiin liitt

0295162105 URL-osoite

muu laki- ja säädösvalmistelu

Suvi Ruuska, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

EU-tukien tiimin tukijärjestelmiin liittyvä säädösvalmistelu, Maataloustukien täydentävät ehdot, muu laki- ja säädösvalmistelu, muut yksikön ja tiimin oikeudelliset asiat, Viherkesanto, Viherryttämistuki, luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset

0295162248 URL-osoite

muu säädösvalmistelu

Juha Vanhatalo, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

kansallisten tukien säädösvalmistelu, muu säädösvalmistelu, muut yksikön ja tiimin oikeudelliset asiat, puutarhatuotteiden varastointituki, maidon tuotannon kansallinen tuki

0295162347 URL-osoite

muuntogeeniset rehut

Marita Aalto, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

Eläinravitsemus, Lääkerehut, muuntogeeniset rehut, rehujen pakkausmerkinnät

0295162445 URL-osoite

muut järjestelmät

Päivi Ranta, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

tekninen säädösvalmistelu, PTJ-käyttäjä, muut järjestelmät

0295162407 URL-osoite

Raija Virolainen, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

Yksikön sihteeri, tekninen säädösvalmistelu, PTJ-käyttäjä, muut järjestelmät

0295162181 URL-osoite

muut kansalliset tuet (mm. kuljetustuet, mehiläistalous, sokerijuurikas)

Mika Survonen, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

kansallisten tukien yhteensovitus erityisesti maaseudun kehittämisohjelman , muut kansalliset tuet (mm. kuljetustuet, mehiläistalous, sokerijuurikas), kansallisen tuen neuvottelujen valmistelu, Suomen edustaminen maatalousrahastojen komiteassa

0295162215 URL-osoite

muut yksikön ja tiimin oikeudelliset asiat

Suvi Ruuska, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

EU-tukien tiimin tukijärjestelmiin liittyvä säädösvalmistelu, Maataloustukien täydentävät ehdot, muu laki- ja säädösvalmistelu, muut yksikön ja tiimin oikeudelliset asiat, Viherkesanto, Viherryttämistuki, luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset

0295162248 URL-osoite

Juha Vanhatalo, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

kansallisten tukien säädösvalmistelu, muu säädösvalmistelu, muut yksikön ja tiimin oikeudelliset asiat, puutarhatuotteiden varastointituki, maidon tuotannon kansallinen tuki

0295162347 URL-osoite

myyntilaskutus

Henna Pekkarinen, laskentasihteeri

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

KIEKU-ajanhallinta, riistanhoitomaksujen tulouttaminen selvittelytililtä, riistanhoitomaksujen palautukset (virheelliset suoritukset ym.), myyntilaskutus

0295162148 URL-osoite

määrärahakirjanpito

Tiina Törnqvist, laskentasihteeri

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

määrärahakirjanpito, Tilijaottelu, valtionapujen maksatus

0295162174 URL-osoite

neuvoston maaseudun kehittämistyöryhmä

Sanna Sihvola, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

alueellisen kehittämisen tiimin vastaava, alueellinen ja paikallinen maaseudun kehittäminen, ELY-keskusten toimialaohjaus, maakuntauudistuksen valmistelu, neuvoston maaseudun kehittämistyöryhmä

0295162264 URL-osoite

neuvoston maaseudun kehittämistyöryhmä ja komission maaseutukomitea

Tiina Malm, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

ohjelman koordinaatiotiimin vastaava, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteistä neuvonta ja tuota, neuvoston maaseudun kehittämistyöryhmä ja komission maaseutukomitea

0295162428 URL-osoite

ohjelman koordinaatiotiimin vastaava

Tiina Malm, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

ohjelman koordinaatiotiimin vastaava, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteistä neuvonta ja tuota, neuvoston maaseudun kehittämistyöryhmä ja komission maaseutukomitea

0295162428 URL-osoite

oikeudellisen yksikön sihteerin tehtävät

Tuija-Kaisa Sundqvist, hallinnollinen avustaja

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

oikeudellisen yksikön sihteerin tehtävät, PTJ, Internet-päivitykset kala- ja riista-asioiden osalta, kala- ja riistatalouteen liittyvät osto- ja myyntilaskut sekä määrärahaseur

0295162435 URL-osoite

oikeudelliset ja hallinnolliset tehtävät maksajavirasto- ja yleishallintoas

Mirja Kiviranta, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

horisontaaliasetukseen (rahoitus, hallinto ja seuranta) liittyvät asiat, oikeudelliset ja hallinnolliset tehtävät maksajavirasto- ja yleishallintoas, EU-toimielinten tarkastuksiin liittyvät tehtävät, toimivaltaisen viranomaisen avustaminen

0295162352 URL-osoite

oikeudellisten lausuntojen valmistelu-, neuvonta- ja asiantuntijatehtävät

Toni Tuomainen, neuvotteleva virkamies

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

hallintosäädösten valmistelu, oikeudellisten lausuntojen valmistelu-, neuvonta- ja asiantuntijatehtävät, Säädösvalmistelun kehittäminen

0295162052 URL-osoite

oliiviöljyn markkinajärjestely

Jouni Pynnöniemi, ylitarkastaja

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

hedelmien ja vihannesten markkinajärjestelyt, oliiviöljyn markkinajärjestely

0295162354 URL-osoite

osaamisen ja johtamisvalmiuksien kehittäminen

Pirjo Inkinen, Henkilöstön kehittämispäällikkö

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

henkilöstön kehittämismäärärahat, osaamisen ja johtamisvalmiuksien kehittäminen, osaamisen kehittämisen suunnittelu, toiminnan ja työkulttuurin kehittäminen

URL-osoite

osaamisen kehittämisen suunnittelu

Pirjo Inkinen, Henkilöstön kehittämispäällikkö

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Hallinto- ja viestintäyksikkö

henkilöstön kehittämismäärärahat, osaamisen ja johtamisvalmiuksien kehittäminen, osaamisen kehittämisen suunnittelu, toiminnan ja työkulttuurin kehittäminen

URL-osoite

osallistuu Metsähallituksen tulosohjaukseen ja kehittämishankkeisiin

Ville Schildt, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

luonnon virkistyskäyttöasiat ja luonnontuoteala; koordinaattori LVO:ssa, metso-ohjelma, osallistuu Metsähallituksen tulosohjaukseen ja kehittämishankkeisiin, ympäristötuki, luonnonhoito ja valtakunnalliset hankkeet

0295162190 URL-osoite

osallistuu tulosohjausta koskevien asioiden käsittelyyn osastolla erityises

Joel Jurkola, taloussuunnittelija

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

avustaa osaston toiminnan ja talouden suunnittelun asiakirjojen valmistelus, eläinlääkintähuollon määrärahojen toimeenpanoon liittyviä tehtäviä, maaseudun kehittämisen ja maa- ja elintarviketalouden politiikkasektoreiden, osallistuu tulosohjausta koskevien asioiden käsittelyyn osastolla erityises, osaston momenttivastuuverkoston sihteeri

0295162085 URL-osoite

osaston IT- toimintojen koordinointi ja opastus

Merja Virta, suunnittelija

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

osaston IT- toimintojen koordinointi ja opastus, osaston yhdyshenkilö tietohallintoon ja viestintään.

0295162359 URL-osoite

osaston hankintasopimukset

Jukka Ränkimies, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

maatalouden markkinajärjestelylainsäädäntö, Valtiontukilainsäädäntö, osaston hankintasopimukset

0295162488 URL-osoite

osaston henkilöstöasiat

Tarja Kauppi, ylitarkastaja

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

osaston yleishallinto, tilihallintoasiat, osaston henkilöstöasiat, osaston internet/intranet asiat

0295162268 URL-osoite

osaston internet/intranet asiat

Tarja Kauppi, ylitarkastaja

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

osaston yleishallinto, tilihallintoasiat, osaston henkilöstöasiat, osaston internet/intranet asiat

0295162268 URL-osoite

osaston kokouskahvitus

Marinka Laine, virastomestari

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

osaston kokouskahvitus, Toimistopalvelut

0295162135 URL-osoite

osaston koulutusasiat

Jaana Rämänen, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

laintaitto ja PTJ, osaston koulutusasiat, talousryhmän henkilöstöasiat, osaston käyntikortit

0295162172 URL-osoite

osaston käyntikortit

Jaana Rämänen, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

laintaitto ja PTJ, osaston koulutusasiat, talousryhmän henkilöstöasiat, osaston käyntikortit

0295162172 URL-osoite

osaston momenttivastuuverkoston sihteeri

Joel Jurkola, taloussuunnittelija

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

avustaa osaston toiminnan ja talouden suunnittelun asiakirjojen valmistelus, eläinlääkintähuollon määrärahojen toimeenpanoon liittyviä tehtäviä, maaseudun kehittämisen ja maa- ja elintarviketalouden politiikkasektoreiden, osallistuu tulosohjausta koskevien asioiden käsittelyyn osastolla erityises, osaston momenttivastuuverkoston sihteeri

0295162085 URL-osoite

osaston tilihallintoasiat

Sirpa Ontto, Taloustarkastaja

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

osaston tilihallintoasiat

0295162314 URL-osoite

Carita Väänänen, Taloustarkastaja

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

elintarviketalouden laatustrategian ja luomu- ja lähiruokaohjelman maksatuk, osaston tilihallintoasiat, Talousyksikön sihteeri

0295162343 URL-osoite

osaston toiminnan ja talouden suunnittelun koordinointi

Marjatta Koskinen, talousylitarkastaja

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

osaston toiminnan ja talouden suunnittelun koordinointi

0295162114 URL-osoite

osaston vastuualueeseen kuluvien Coreper-asioiden koordinointi ja

Ritva Ruuskanen, hallitusneuvos

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

osaston vastuualueeseen kuluvien Coreper-asioiden koordinointi ja, Suomen kantojen yhteensovittaminen, yleiset oikeudelliset ja institutionaaliset EU-asiat, yksikön vastuualueeseen kuuluvat oikeudelliset asiat

0295162291 URL-osoite

osaston yhdyshenkilö tietohallintoon ja viestintään.

Merja Virta, suunnittelija

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

osaston IT- toimintojen koordinointi ja opastus, osaston yhdyshenkilö tietohallintoon ja viestintään.

0295162359 URL-osoite

osaston yleishallinto

Tarja Kauppi, ylitarkastaja

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

osaston yleishallinto, tilihallintoasiat, osaston henkilöstöasiat, osaston internet/intranet asiat

0295162268 URL-osoite

osastopäällikön 1. sijainen

Taina Aaltonen, apulaisosastopäällikkö

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

apulaisosastopäällikön ja yksikön päällikön tehtävät, eläinlääkintäpäällikkö, OIE-delegaatti, osastopäällikön 1. sijainen

0295162439 URL-osoite

paikkatietopoliittinen selonteko; hankejohtaja

Kari-Pekka Karlsson, erityisasiantuntija

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

paikkatietopoliittinen selonteko; hankejohtaja

0295162230 URL-osoite

peltokasvien markkinajärjestelyt

Jukka Virolainen, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

peltokasvien markkinajärjestelyt

0295162206 URL-osoite

perushyödykkeet/PROBA

Marjukka Mähönen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

biodiversiteettisopimuksen metsäasiat, kehityspolitiikan metsäasiat, kansainvälisen trooppisen puun järjestö ITTO, EU:n ulkosuhteet, metsäviennin edistäminen, kehitysmaataloustutkimus, perushyödykkeet/PROBA

0295162128 URL-osoite

petoasiat

Jussi Laanikari, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

metsästyksen ja riistanhoidon valvonta, Metsästyksen suunnittelu ja rajoittaminen ministeriön asetuksilla, Metsästys- ja riistatalousasiat, petoasiat, Riistan aiheuttamat vahingot, niiden estäminen sekä korvaukset, Riistavahinkolain mukaisten viranomaisten toiminnan valvonta, Karhukannan hoitosuunnitelma

0295162432 URL-osoite

Janne Pitkänen, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

EU:n Habitat- ja Ornis-komiteat, Luonnon virkistyskäytön tutkimuksen tulosohjaus, Metsästys- ja riistatalousasiat, Metsästysaikojen rajoittaminen asetuksella, petoasiat, Riistakantojen hoitosuunnitelmat, Riistatalouden valtionavustukset, Riekko, Pyy, Teeri, metsästysajat, Rauhoitus

0295162338 URL-osoite

poissaolokirjanpito

Minna Toivanen, sihteeri

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

lomakirjanpito, matkahallintotehtävät, poissaolokirjanpito, tietohallinnon yhteyshenkilö, yksikön sihteerin tehtävät

0295162381 URL-osoite

porotalouden toimeenpanotehtävät 4400 190 430

Jaakko Ikonen, korkeakouluharjoittelija

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

porotalouden toimeenpanotehtävät 4400 190 430

0295162014 URL-osoite

puumarkkinoiden toiminta ja metsätilojen koon ja rakenteen parantaminen

Matti Mäkelä, ylitarkastaja

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

metsälaki ja metsänhoitosuositukset, metsäneuvoston toinen sihteeri ja sen työvaliokunnan sihteeri, puumarkkinoiden toiminta ja metsätilojen koon ja rakenteen parantaminen, Metsäverotus, metsäalan koulutuksen kehittäminen MMM:n osalta

0295162307 URL-osoite

puutarhaneuvonnan tulosohjaus