Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR on valtioneuvoston asettama yhteistyöelin, jossa on noin 30 jäsentä. Sen toiminnassa on mukana laaja verkosto, jossa on toimijoita valtakunnalliselta, alueelliselta ja paikalliselta tasolta. Yhteistyöryhmän asioita valmistelevat sihteeristö ja teemaverkostot.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmässä ja verkostossa ovat mukana

  • hallinto
  • kehittäjät
  • tutkijat
  • päättäjät ja vaikuttajat
  • kansalaisyhteiskunta ja järjestöt

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhnä edeltäjineen on toiminut Suomessa vuodesta 1988 asti. Viides maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä asetettiin vuonna 2008 ja sen jatkokausi jatkuu vuoden 2015 loppuun asti.