Maaseutupolitiikan neuvosto MANE

Maaseutupolitiikan neuvosto MANE on valtioneuvoston asettama yhteistyöelin, jossa on 35 jäsentä. Sen toiminnassa on mukana laaja verkosto, jossa on toimijoita valtakunnalliselta, alueelliselta ja paikalliselta tasolta. Neuvoston asioita valmistelevat sihteeristö ja teemaverkostot.

Maaseutupolitiikan neuvostossa ja verkostossa ovat mukana

  • hallinto
  • kehittäjät
  • tutkijat
  • päättäjät ja vaikuttajat
  • kansalaisyhteiskunta ja järjestöt

MANE edeltäjineen on toiminut Suomessa vuodesta 1988 asti. MANE asetettiin vuonna 2016 ja sen jatkokausi jatkuu vuoden 2020 loppuun asti.