Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Pohjoisen tuen kehittämisesitys lähtee EU-komissioon

Maa- ja metsätalousministeriö
1.10.2015 14.56
Tiedote

Hallitus hyväksyi tänään muutosesityksen, jonka perusteella Suomi esittää EU-komissiolle pohjoisen tuen kehittämistä ja tuen käyttöä ohjaavan komission päätöksen uudistamista vuodesta 2016 alkaen.

Esityksen mukaan pohjoista tukea maksettaisiin myös jatkossa nykyisille tukikohteille ja nykyisillä tukimuodoilla. Tuen rakennetta ja seurantaa kokonaistasolla sekä virallista raportointia komissiolle yksinkertaistettaisiin kuitenkin huomattavasti. Pohjoista tukea saaville tiloille esitys ei aiheuta tukimuutoksia tai sopeutumistarvetta nykytilanteeseen verrattuna.

Viljelijätuet koostuvat Suomessa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tukimuodoista ja niitä täydentävistä kokonaan kansallisista tuista, joiden käyttö edellyttää komission hyväksyntää. Keski- ja Pohjois-Suomessa eli C-tukialueella pohjoinen tuki on maatalouden tärkein kansallinen tukijärjestelmä. EU-liittymissopimuksen artiklan 142 mukaisesti komissio on antanut Suomelle luvan maksaa pohjoista tukea maataloustuotannon ylläpitämiseksi tällä alueella. Vuonna 2015 pohjoista tukea maksetaan 17 prosenttia kaikista viljelijätuista koko maassa eli noin 290 miljoonaa euroa, josta yli puolet kohdistuu maidontuotannon tukemiseen.

Kansallisten tukien vuotuiset maksimimäärät ja muut keskeiset reunaehdot komissio hyväksyy virallisilla komission päätöksillä. Suomi esittää komissiolle, että nykyjärjestelmän lukuisat yksittäiset pohjoisen tuen kohteet koottaisiin uudistettavassa pohjoisen tuen päätöksessä kolmeksi pääryhmäksi. Nämä ryhmät olisivat kotieläintalous, kasvintuotanto ja muut pohjoisen tuen kohteet. Pohjoisen tuen toimeenpanoa ja vaikutuksia seurattaisiin näiden ryhmien tasolla suunnitelmallisesti useamman vuoden jaksolla, kuten esimerkiksi maaseudun kehittämisohjelmien seurannan suhteen on tehty jo pitkään. Vuosittainen virallinen raportointi komissiolle pohjoisesta tuesta olisi selvästi nykyistä pelkistetympää. Järjestelmän yksinkertaistaminen ja selkiyttäminen vastaavat erittäin hyvin myös EU-tasolla käynnissä olevan yhteisen maatalouspolitiikan jatkovalmistelun tavoitteita.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen painottaa, että maatalouspolitiikan kokonaisuutta pitää kehittää nykyistä yksinkertaisemmaksi kaikilla keinoilla ja tasoilla.

– Pohjoinen tuki on alueen viljelijöille keskeinen tuotannon kannattavuuden turva, jonka tehokas toimeenpano jatkuu viljelijöiden kannalta ennallaan. Hallinnon tehtävänä on kehittää järjestelmää siten, että tekniset taustatekijät tuelle ovat ajan tasalla, Tiilikainen toteaa.

Muutosesityksen tärkeimpänä tavoitteena on luoda viljelijätuista mahdollisimman tehokas ja hallinnoltaan järkevä kokonaisuus, jolla turvataan tuotantoedellytykset ja nykyisen kaltaiset tukimuodot pohjoisen tuen alueella jatkossakin.

Lisätietoja maa- metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Martti Patjas, p. 0295 162 474
maatalousekonomisti Pekka Pihamaa, p. 0295 162 289
[email protected]

Kimmo Tiilikainen