Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Återhämtningsstöd för landsbygdsföretags gröna investeringar, biogas och ägarväxlingar

Jord- och skogsbruksministeriet
14.10.2021 14.00 | Publicerad på svenska 18.10.2021 kl. 13.12
Kuvituskuva

Statsrådet antog i går en förordning om ändring av statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden. Livsmedelsverket informerar separat om tidpunkten för ansökan.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har reserverat cirka 210 miljoner euro för att åtgärda konsekvenserna av coronakrisen. För arbetet med att utveckla landsbygdsföretagen har anvisats 26 miljoner euro i återhämtningsmedel.

Företag kan söka återhämtningsmedel till exempel för att börja använda förnybar energi. Jordbruksfondens återhämtningsmedel avsätts för åtgärder som bidrar till grön ekonomi, digitalisering och socioekonomisk hållbarhet.

"Stöd kan sökas till exempel för att bygga en ny biogasanläggning eller biogasenhet, för att renovera en anläggning som producerar förnybar energi, för att övergå till förnybar energi till exempel genom att installera solpaneler, för åtgärder som förbättrar företagets energi- och materialeffektivitet samt för att skaffa bästa tillgängliga nya teknik och digitala lösningar", säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Regeringen godkände också ett nytt stödinstrument - ett system för stöd för planering av ägarväxlingar. Stödmottagaren är företagets köpare som med stödet kan köpa nödvändiga experttjänster.  

"Stödet kommer att kanaliseras till kärnlandsbygden och glesbygden, där ägarväxlingar är mer utmanande", påpekar Leppä.

Det är möjligt att få upp till 50 procent i stöd för en ny biogasanläggning

Investeringen måste vara tillräckligt stor för att man ska kunna få stöd. Stöd beviljas inte om stödsumman är under 2 000 euro. För en ny biogasanläggning eller ny biogasenhet kan beviljas stöd upp till 50 procent.

"Investeringsstödet ska driva biogasproduktionen och biogasmarknaden framåt. Detta är ett av de viktigaste målen i regeringsprogrammet och jag är glad över att det går framåt" säger minister Leppä.

Om företaget är ett mikroföretag eller ett litet företag som förädlar jordbruksprodukter, är det möjligt att få 35 procent i investeringsstöd. Stödet kan uppgå till högst 200 000 euro.

Övriga landsbygdsföretag kan få stöd upp till 30 procent av de totala investeringskostnaderna. Stödet till andra landsbygdsföretag är stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd).

På kärnlandsbygden och i glesbygden kan stöd beviljas upp till 5 000 – 10 000 euro för experttjänster som behövs för att bereda ägarväxlingar. 

Information om ansökan om och beviljande av stöd  

Landsbygdsföretags återhämtningsmedel: Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä (öppnas i en ny flik). Verket informerar om tidpunkten för ansökan.  

Beslutet om finansiering fattas av närings-, trafik- och miljöcentralen i regionen. Centralen ger också ytterligare upplysningar om stödet och stödansökan. Närings-, trafik- och miljöcentralen i din region ger dig råd i ansökan om stöd.
Mer information om de närmare stödvillkoren och stödansökan: 
Livmedelsverket`s sidor: www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/stod-och-utveckling/foretagsstod/  
Landsbygd.fi: www.maaseutu.fi/sv/landsbygden/aterhamtningsfinansiering     

Ytterligare information: 

Juuso Kalliokoski, ledande sakkunnig, tfn +358 295 162470, [email protected]
 
 

Bioekonomi Djur och växter Jari Leppä Lagstiftning Landsbygd Mat och jordbruk Natur och klimat