Hyppää sisältöön
Media

Julkinen kuulutus vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelman päivittämisestä ja ympäristöarvioinnin toteuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää valtakunnallisen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelman päivittämisen. Suunnitelman tavoitteena on parantaa elinkeinon kilpailuedellytyksiä ympäristön kannalta kestävällä tavalla osoittamalla viljelytarkoituksiin hyvin soveltuvia alueita, joilla tuotantoa voidaan aloittaa ja kasvattaa ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteensä sijainninohjaussuunnitelman päivittämisestä ja ym-päristöarvioinnissa laadittavan ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. Suunnitelma sijainninohjaussuunnitelman päivittämisestä ja ympäristöarvioinnista on nähtävillä maa- ja metsätalousministeriön internet-sivuilla (https://mmm.fi/kalat/strategiat-ja-ohjelmat/vesiveljelystrategia).

Luonnonvarakeskus toteuttaa suunnitelman ympäristöarvioinnin.

Mielipiteet suunnitelman toteuttamisesta ja sen ympäristöarvioinnista pyydetään toimittamaan maa- ja metsätalousministeriöön 13.10.2023 mennessä osoitteella maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo.mmm@gov.fi.