Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maa- ja metsätalousministeriö asetti Suomen metsäkeskuksen johtokunnan

Maa- ja metsätalousministeriö
16.1.2015 16.00
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö asetti tänään Suomen metsäkeskuksen johtokunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Johtokunnan puheenjohtajana jatkaa Maaseutuviraston ylijohtaja Leena Tenholan ja varapuheenjohtajana metsäjohtaja Juha Hakkarainen. Uusi johtokunta nimitetään ajalle 16.1.2015–15.1.2019.

Uudistettu metsäkeskuslaki astui voimaan tämän vuoden alussa. Samalla Metsäkeskuksen johtokunnan jäsenmäärä laski yhdeksästä seitsemään. Jäsenet edustavat Metsäkeskuksen toiminnan kannalta tärkeää asiantuntemusta metsäalan eri sektoreilta.

Johtokuntaan on nimitetty seuraavat jäsenet, joiden varajäsenet on ilmoitettu sulkeissa:

Valtion edustajina: 
ylijohtaja Leena Tenhola, Maaseutuvirasto 
(ylijohtaja Pentti Lähteenoja, maa- ja metsätalousministeriö)

ylijohtaja Kaj Suomela, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(ylijohtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen ELY-keskus)

Metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden edustajina: 
metsäjohtaja Juha Hakkarainen, MTK 
(metsäasiantuntija Lea Jylhä, MTK)

toimitusjohtaja Minna Lappalainen, Fixteri oy
(hallitusammattilainen, metsänomistaja Jaana Korpi)

Maan eri osien edustajana 
kaupunginjohtaja Esko Lotvonen, Rovaniemen kaupunki
(maakuntajohtaja Pauli Harju, Pohjois-Pohjanmaan liitto )

Puuta jalostavan teollisuuden edustajina 
johtaja Tomi Salo, Metsäteollisuus ry
(toimitusjohtaja Kai Merivuori, Suomen Sahat ry)

Henkilöstön edustajana Metsäkeskuksen julkisen palvelun yksiköstä:
metsäneuvoja Heikki Nivala
(kirjanpitäjä Marjo Virtanen)

Henkilöstön edustajana Metsäkeskuksen liiketoimintayksiköstä: 
tiimiesimies Marjo Ahola
(tiimiesimies Jouni Partanen)

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
osastopäällikkö Juha Ojala, p. 0295 162 415
metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 0295 162 444