Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maa- ja metsätalousministeriön päätösten yleistiedoksianto 8.2.2021

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt seuraavat kalastuskiintiöiden vaihtoa koskevat päätökset:

Suomenlahden lohen kiintiöiden vaihto Viron kanssa VN/1504/2021. Tehty 20.1.2021.

Turskakiintiöiden vaihto Tanskan kanssa VN/1454/2021. Tehty 20.1.2020.

Päätökset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Maa- ja metsätalousministeriö
PL 30, 00023  VALTIONEUVOSTO

Puh. 0295 16 2200
Telefaksi: (09) 1605 4202
Virallinen sähköpostiosoite: kirjaamo(at)mmm.fi

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu 8.2.2021 maa- ja metsätalousministeriön verkkosivulla ja pidetään nähtävänä 8.2.- 18.3.2021.

Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän yleistiedoksiannon julkaisemisajankohdasta.