Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanolait eduskuntakäsittelyyn

Maa- ja metsätalousministeriö
25.9.2014 11.05
Tiedote -

Hallitus antaa eduskunnalle käsittelyyn lakiesityksensä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 sisältyvien viljelijäkorvausten täytäntöönpanosta. Laissa eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista säädettäisiin ohjelman mukaisista ympäristökorvauksesta, luonnonhaittakorvauksesta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta, eläinten hyvinvointikorvauksesta, korvauksesta maatilojen neuvontaan, sekä ei-tuotannollisten investointien korvauksesta Euroopan unionin maatalouspolitiikan ohjelmakaudella 2014-2020.

Kyseisistä korvauksista säädetään joulukuussa 2013 annetussa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tukea maaseudun kehittämiseen koskevassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa.

Lisäksi hallitus esittää maatalouden tukien toimeenpanosta annettuun lakiin ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettuun lakiin tehtäväksi uusien tukisäännösten johdosta tarpeelliset muutokset.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
hallitussihteeri Jarno Virta, p. 0295162105
lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka, p. 0295162235
[email protected]