Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maatalous- ja kalastusministerit kiittelivät puheenjohtajamaa Kroatiaa hyvästä työstä

Maa- ja metsätalousministeriö 29.6.2020 20.56

EU:n maatalous- ja kalastusministerit pitivät neljännen ja Kroatian puheenjohtajakauden viimeisen videokokouksensa maanantaina 29. kesäkuuta. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Asialistalla olivat Kroatian puheenjohtajakauden edistymisraportit niin maatalous- ja kalastussektoreilta.

Ministerit kiittelivät Kroatiaa hienosti hoidetusta puheenjohtajakaudesta erittäin poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta. Kroatian puheenjohtajakautta leimasi COVID-19 -pandemia ja sen vaikutukset EU:n maatalous- ja kalastussektoreihin. Tämän kaiken keskellä Kroatia edisti myös neuvotteluita EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta (CAP) videokokousten ja kirjallisten menettelyiden avulla. Ministerit olivat kautta linjan tyytyväisiä Kroatian työhön.

Ministeri Jari Leppä korosti kokouksessa CAP:n joustavuutta ja hallinnollisen taakan vähentämistä sekä maatalouden kannattavuutta.

”Jäsenmailla tulee olla joustavuutta suunnitella CAP-strategiasuunnitelmia omien olosuhteittensa lähtökohdista. Se on koko uuden CAP:n avainidea ja se tekee politiikasta tehokkaampaa”, ministeri Leppä totesi.

Ministerit korostivat, että lopullinen CAP-neuvottelusopu on kiinni monivuotisesta rahoituskehyksestä ja maatalouden rahoituksen tasosta. Eurooppa-neuvosto keskustelee rahoituskehyksestä seuraavan kerran heinäkuussa. Moni ministeri viittasi myös komission antamiin Pellolta pöytään-  ja biodiversiteettistrategioihin ja niissä todettuihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Lisääntyvä kunnianhimo tulee näkyä myös rahoituksessa.

”Viljelijä ei voi edistää ympäristön ja ilmaston tilaa, jos talous on pahasti punaisella. Siksi tuotantosidonnaiset tuet ovat meille tärkeitä”, ministeri Leppä painotti.

Tulevan puheenjohtajamaan Saksan tavoitteena on, että jäsenmaat voivat saada kantansa CAP-uudistukseen valmiiksi lokakuussa, minkä jälkeen kolmikantaneuvottelut parlamentin ja komission kanssa voisivat alkaa.

Kalatalouden osalta komissio antoi tiedonannon kalakantojen tilasta ja niistä periaatteista, joita se noudattaa vuoden 2021 kalastuskiintiöitä koskevissa ehdotuksissaan. Ministerit antoivat komissiolle laajan tuen.

”Suomi tukee johdonmukaisesti kalastuskiintiöiden asettamista kestävän enimmäistuoton periaatteen sekä kalakantoja koskevien monivuotisten suunnitelmien ja tieteellisen neuvon mukaisesti”, ministeri Leppä painotti kokouksessa. Useat maat korostivat lisäksi sitä kuinka tärkeää on saavuttaa tasapainoinen kalastussopimus EU:n ja Britannian välille.
 
Ministeri Leppä nosti usean muun kollegansa tavoin esiin tarpeen edetä nopeasti Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevissa neuvotteluissa Euroopan parlamentin kanssa. Tämä on tärkeää, jotta kalatalouden arvoketjun kehittämisen rahoittamisessa ei tule tarpeettomia viivytyksiä.

Ministerit antoivat lisäksi laajan tukensa komission aloitteelle delfiinien, pyöriäisten ja muiden suojeltujen lajien sivusaaliiden vähentämiseksi kalastuksessa.

Lisätietoja:

Maatalous:
Erityisavustaja Satu Haapaniemi p. 050 4005193
Maatalousneuvos Kari Valonen p. 040 7518407

Kalastus:
Erityisavustaja Teppo Säkkinen p. 050 5162868
Kalastusneuvos Risto Lampinen p. 050 5298023