Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maatalousneuvosto päätti jatkaa luomuasetuksen neuvotteluja

Maa- ja metsätalousministeriö
12.6.2017 19.48
Tiedote

Maatalous- ja kalastusneuvosto päätti tämänpäiväisessä kokouksessaan jatkaa luomuasetuksen neuvotteluja ja pyrkiä löytämään aiheesta sovun Euroopan parlamentin kanssa vielä kesäkuun loppuun mennessä.

Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Sovun löytyessä se on mahdollista hyväksyä seuraavassa maatalousneuvostossa heinäkuun 17. päivänä.

Neuvotteluissa on vielä useita avoinna olevia kysymyksiä, joista instituutiot ja jäsenmaat ovat erimielisiä. Luonnonmukaisen kasvihuonetuotannon säännöt ovat yksi keskeisistä avoimista kysymyksistä.

”On keskeistä, että tuotantosäännöt sallivat nykyisen kaltaisen luonnonmukaisen kasvihuonetuotannon jatkamisen pohjoisissa olosuhteissa,” painottaa ministeri Leppä. ”En pidä asianmukaisena asian siirtämistä asiantuntijaryhmän arvioitavaksi. Kyseessä on ennen kaikkea poliittinen kysymys.”

Lepän mukaan uuden asetuksen tulisi kokonaisuutena kannustaa luomusektoria kasvuun ja yksinkertaistaa sekä sulavoittaa alan sääntelyä. Ministerin näkemyksen mukaan pöydällä oleva ehdotus kuitenkin lisäisi kustannuksia ja hallinnollista taakkaa tuottajille, hallinnolle ja kaupalle.

”Paljon tulee sisällön muuttua, jotta kompromissista saadaan Suomen kannalta hyväksyttävä,” arvioi Leppä.

Ministerit keskustelivat myös maatalouden markkinatilanteesta. Komissaari Hogan piti EU:n markkinatilannetta yleisesti ottaen positiivisena, eikä arvioinut lähitulevaisuudessa olevan suuria uhkakuvia. Ministerit pääsääntöisesti yhtyivät arvioon, mutta muistuttivat alueellisista eroista. ”Eri jäsenvaltioiden markkinatilanteet vaihtelevat sektoreittain suuresti, se tulee ottaa päätöksenteossa huomioon myös jatkossa”, korostaa ministeri Leppä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
maatalousneuvos Kari Valonen, p. 0295 162 269
etunimi.sukunimi@mmm.fi

EU ja kansainväliset asiat Jari Leppä Ruoka ja maatalous