Hyppää sisältöön
Media

Metsäteollisuuden sivuvirtojen jatkojalostus ja hyödyntäminen ei-energiakäyttöön

Toteuttajat

Hanke toteutetaan VTT:n ja sen alihankkijoiden toimesta yhdessä teollisuusyritysten kanssa.

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1.1.1.9.2018 

Hankkeen tavoitteena on teknistaloudellisen tarkastelun avulla seuloa parhaat biohiilen valmistuskonseptit sekä tuottaa merkittävää lisäarvoa ja volyymikäyttöä metsäteollisuuden sivutuotteille, kuten sahanpurulle, kuorelle ja ligniinille energian ulkopuoliseen loppukäyttöön, joka mahdollistaa pitkällä aikavälillä kokonaan uusien biotuotteiden kehittämisen, valmistamisen ja myynnin.

Hankkeen tarkoituksena on muun muassa:

  • edistää uuden investoinnin toteutumista ja näin ollen luoda edellytykset työvoiman ja viennin kasvulle
  • luoda lisäarvoa sivutuotteista, parantaa saha- ja selluteollisuuden toimintaedellytyksiä ja lisätä puun käyttöä ja puun kysyntää, eli metsätuloa
  • luoda uusi biopohjainen ratkaisu kaivos- ja hulevesien puhdistamiseksi

VTT:n vesienpuhdistusasiantuntijat osallistuvat projektiin osaamisellaan ja VTT:n tutkimuspotentiaalilla, jolloin syntyy ainulaatuinen moniosaamiseen pohjautuva T&K ketju eri teollisuuden aloilta.

 

Loppuraportti: Metsäteollisuuden sivuvirtojen jatkojalostus ja hyödyntäminen ei-energiakäyttöön