Hyppää sisältöön
Media

Selvitysmies Paavo Pelkonen: Yksityismetsätalouden organisaatioiden lakiuudistukset ovat onnistuneet

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 2.11.2017 14.57
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriön asettama selvityshenkilö Paavo Pelkonen pitää yksityismetsätalouden organisaatioita koskevia lakimuutoksia onnistuneina. Johtopäätös perustuu aineistoselvityksiin sekä haastatteluihin, joihin osallistui 45 metsäalan asiantuntijaa.

Yksityismetsätalouden organisaatioita koskevia lakeja on uudistettu viime aikoina paljon. Metsänhoitoyhdistysten pakollinen metsänhoitomaksu poistettiin, Metsäkeskus muutettiin valtakunnalliseksi edistämisorganisaatioksi ja Metsäkeskuksen liiketoiminta eriytettiin omaksi uudeksi yhtiökseen. Lisäksi metsätietojärjestelmästä on säädetty laki, joka säätelee metsävaratietojen jakamista.

Metsänhoitoyhdistykset ovat lakimuutosten jälkeen olleet entistä aktiivisempia toimijoita puumarkkinoilla. Palvelumarkkinoiden kilpailu sekä metsänomistajien valinnanvapaus ovat lisääntyneet ja puumarkkinat ovat toimineet hyvin, Pelkonen kiteyttää raportissaan.

Metsäkeskuksen uusi valtakunnallinen organisaatiomalli on tehostanut aikaisemmin itsenäisten alueellisten metsäkeskusten toimintaa ja lisännyt niiden vaikuttavuutta. Julkisen metsävaratiedon jakaminen on edistänyt eri toimijoiden innovatiivista palvelutarjontaa. Metsänomistajat ovat olleet tyytyväisiä sähköiseen asiointiin ja palveluyrittäjät ovat saaneet julkisen metsävaratiedon ja uudistuneen metsälain myötä uusia erikoistumismahdollisuuksia. Pelkosen arvion mukaan Metsäkeskuksen on mahdollista edelleen parantaa vaikuttavuuttaan, jos se lisää yhteistyötä palveluiden toteuttajien kanssa. 

Metsänhoidon tasoa ja metsätiedon laatua kehitettävä

– Pelkosen selvitys on ilahduttavaa luettavaa. Onnistuneet lakiuudistukset tarjoavat vahvan pohjan organisaatioiden toiminnan kehittämiselle. Yksi myönteinen esimerkki on viimeistelyvaiheessa oleva metsätietolain uudistus, joka helpottaa julkisten metsävaratietojen jakelua entisestään ja tulee tuomaan lisää lisäarvoa koko toimialalle, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Suurin yksityismetsätalouden haaste on Pelkosen mukaan metsänhoitorästien kasvava määrä. Tilanteen ratkaisu edellyttäisi hänen mukaansa uudenlaisia palveluita ja neuvontaa. Toinen kriittinen kehittämiskohde on parantaa metsävaratiedon laatua ja ajantasaisuutta. Metsätietojärjestelmän ylläpitoon tarvitaankin Pelkosen mukaan lisää resursseja.

– Myös Pelkosen listaamat kehittämiskohteet ovat hyviä. Meillä ei ole varaa epäonnistua metsävaratiedon kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Se on olennaisen tärkeää metsätalouden tehostamisen ja kehittämisen kannalta, ministeri Leppä toteaa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
metsäneuvos Marja Kokkonen, marja.kokkonen(at)mmm.fi, p. 0295 162 444
ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, matti.heikurainen(at)mmm.fi, p. 0295 162 408
selvitysmies Paavo Pelkosen raportti
 

Jari Leppä Metsät norminpurku