Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työkaluja ja menetelmiä turvemaiden metsien käytön vesistö- ja ilmastovaikutusten torjuntaan (TurVI)

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttaja

Tapio Oy, Syke, Luke, Suomen metsäkeskus

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2020–2023

TurVI-hankkeessa kehitetään menetelmiä, joiden avulla voidaan torjua turvemaiden metsien käytön vesistökuormitushaittoja, ja ehkäistä turpeen hajoamisesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Hankkeen tuloksena ojasuunnittelijat ja urakoitsijat osaavat hyödyntää simulointien tuloksia ojasuunnittelun ja toteutuksen tukena ja osaavat määrittää kohdekohtaisesti puuston kasvulle optimaalisen ojitussyvyyden. Hankkeen avulla toimijoiden tietoisuus vesistöhaittojen torjumisen tärkeydestä ja kohdekohtaisesti käyttökelpoisimmista vesiensuojelumenetelmistä lisääntyy ja parhaiden käyttökelpoisten vesiensuojelurakenteiden hyödyntäminen yleistyy. Hankkeen tulokset tuottavat arvokasta taustatietoa metsänhoidon suosituksia ja niiden seuraavaa päivitystä varten.

Hankkeen päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto EAKR 80 % hankkeen kokonaisrahoituksesta.

Lisätietoja

TurVI -hankkeen esittelyvideo
Tapion hankesivu