Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Uusi koe-eläinlainsäädäntö voimaan elokuun alusta

Maa- ja metsätalousministeriö
22.7.2013 6.46
Tiedote -

Koe-eläinlainsäädäntö uudistuu 1.8. Tuolloin tulee voimaan uusi laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta sekä kaksi sitä tarkentavaa asetusta. Uudistuksilla pannaan täytäntöön EU:n uusi koe-eläindirektiivi, jonka keskeisenä tavoitteena on korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaatteen (ns. 3R-periaatteen) edistäminen.

Korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaatteen mukaan eläinten käyttöä on pyrittävä korvaamaan muilla menetelmillä aina kun se on mahdollista. Jos eläimiä joudutaan käyttämään, niitä käytetään niin vähäinen määrä kuin mahdollista ja eläimille aiheutuvaa kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa pyritään vähentämään pienimpään mahdolliseen.

Suomen lakiuudistuksessa asetetaan uusia, nykyistä yksityiskohtaisempia vaatimuksia koe-eläinten pidolle ja hoidolle sekä eläintutkimusta tekeville laitoksille. Eläinten pitopaikkojen vähimmäispinta-alat kasvavat nykyisestä. Pinta-alavaatimusten toteuttamiseen varataan siirtymäaika eli ne tulevat käytäntöön 1.1.2017 alkaen.

Lisäksi toiminnanharjoittajien on nimettävä eläinten hyvinvointiryhmä, johon kuuluu ainakin eläinlääkäri, eläinten hyvinvoinnista laitoksessa vastaava henkilö sekä tutkijajäsen. Ryhmä kehittää eläinten hyvinvoinnin seurantaa ja valvontaa sekä neuvoo henkilöstöä eläinten hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Uusi neuvottelukunta ja entistä tehokkaampaa viestintää
3R-periaatetta edistämään perustetaan myös uusi valtakunnallinen neuvottelukunta, jonka tehtävä on laatia suosituksia ja ehdotuksia viranomaisille ja toiminnanharjoittajille koe-eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Lisäksi neuvottelukunta kehittää tiedotusta koe-eläintoiminnasta ja osallistuu aiheesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Neuvottelukunta pitää yhteyttä muiden EU-jäsenvaltioiden vastaavien elinten kanssa.

Kaikista eläinkoeluvan saaneista hankkeista laaditaan jatkossa yleistajuinen tiivistelmä, joka julkaistaan verkossa lupalautakunnan sivuilla. Tiivistelmässä kerrotaan kokeen tavoitteista, haitoista ja hyödyistä, kokeessa käytettävistä eläimistä sekä selvitetään, miten 3R- periaatetta on noudatettu hanketta suunniteltaessa.

Joistain hankkeista tehdään myös takautuva arviointi hankkeen päätyttyä. Takautuvassa arvioinnissa kerrotaan, saavutettiinko hankkeelle asetetut tavoitteet, millaista haittaa eläimille aiheutettiin ja pystyttäisiinkö 3R-periaate huomioimaan jatkossa paremmin. Myös nämä arvioinnit julkaistaan verkossa tiivistelmien yhteydessä.

Toiminnan valvonta keskitetään jatkossa kahteen aluehallintovirastoon. Valvonnan on oltava nykyistä suunnitelmallisempaa. Osa tarkastuksista tehdään jatkossa ennalta ilmoittamatta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Tiina Pullola, eläinlääkintöylitarkastaja, p. 0295 162 108

Jari Koskinen