Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Yritysneuvojille uusi tietolähde biotalousyrittäjien palveluun

Maa- ja metsätalousministeriö
14.8.2018 15.52
Tiedote

Yritysneuvojille on julkaistu uusi tietolähde biotalouden yritysten neuvonnan tarpeisiin. Koottu tieto parantaa yritysneuvojien edellytyksiä tunnistaa biotalousyrittäjä, löytää heille sopivaa rahoitusta ja verkostoja sekä auttaa toiminnan kehittämisessä. Tietolähde on osa biotalous.fi-verkkosivustoa.

Biotalousteemaisen yritysneuvonta-tietopaketin tarkoituksena on parantaa neuvojien edellytyksiä palvella aloittelevaa, toiminnan laajentamista tai kansainvälistymistä harkitsevaa biotalousyritystä. Alan yrityksille on tarjolla monipuolisia verkostoja ja vain biotalouteen suunnattua rahoitusta. 

Tietolähteen suunnittelun apuna toimi runsas joukko biotalouden yrityksiä ja yritysneuvojia, joita haastateltiin toiminnan erityispiirteistä sekä neuvonnan haasteista. 

”Haastattelujen perusteella yritykset tarvitsevat apua erityisesti oikean rahoituslähteen löytämisessä sekä liiketoimintasuunnitelmien ja kannattavuuslaskelmien tekemisessä.”, kertoo projektin päällikkö Tommi Tenhola Tapiosta. ”Biotalous.fi:ssä ylläpidettävä rahoitustietokanta monipuolisine hakutoimintoineen tarjoaa tähän hyvän avun. Tietopaketista löytyy myös linkkejä alan tilastoihin ja markkinakatsauksiin, joista on apua liiketoimintasuunnitelman laadinnassa.”

Ensimmäinen haaste neuvojille on tunnistaa biotalousyritys, sillä se voi toimia esimerkiksi kemian tai biotekniikan alalla, maa-, metsä- tai erätaloudessa, matkailussa, hyvinvointipalveluissa, energia- tai teknologia-alalla, kalataloudessa, luonnontuote- tai elintarvikealalla. Yrittäjille on tarjolla runsaasti erilaisia verkostoja, joissa toimimalla voi saada uutta oppia ja tukea vertaisilta. Monet neuvojat ovat perehtyneet eri toimialoille ja yritysneuvoja voi tietolähteen kautta löytää kollegan, jonka erityisosaamista yrityksen kannattaa hyödyntää. 

”Sivusto on hyvä ja kattava kuvaus, josta tarvittava tieto löytyy nopeasti. Yritysneuvojille tulee hyödyllistä tietoa”, kuvaa palvelua kehittämispäällikkö Hannu Koponen Keski-Suomen liitosta.

Yritysneuvonta-tietopaketin osat ovat:

Tunnista biotalousyrittäjä

Verkostot ja neuvojat 

Rahoitus ja resurssit 

Tietolähteiden parhaimmistoa.

Biotalous.fi:n muukin sisältö, kuten asiantuntijoiden blogikirjoitukset, yritysten itse kirjoittamat case-artikkelit sekä tapahtumakalenteri auttavat hahmottamaan alan monipuolisia mahdollisuuksia ja kehitysnäkymiä.

”Suomessa on suuri joukko aloittelevia ja kasvuhakuisia biotalouden yrityksiä, joilla on hyviä ideoita. Näiden yritysten kannustaminen ja liiketoiminnan edistäminen tukee hyvin biotalousstrategian tavoitteita”, toteaa apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa maa- ja metsätalousministeriöstä. 

Tietolähteen kokoaminen toteutettiin Tapio Oy:ssä yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, ELY-keskuksen ja Keski-Suomen maakuntaliiton kanssa. Kehitystyön rahoitti maa- ja metsätalousministeriö. 

”On hienoa, että Biotalous.fi sai näin tarpeellisen lisän sisältöönsä”, sanoo palvelun päätoimittaja Tarja Ollas Tapiosta. ”Jatkamme neuvojien tietopaketin ylläpitoa nyt sivuston toimituksen voimin. Avuksi toivomme runsaasti palautetta ja kehittämisehdotuksia niin yritysneuvojilta kuin yrittäjiltäkin. Meille voi lähettää viestiä osoitteeseen [email protected]

Yritysneuvojien tietolähde löytyy verkko-osoitteesta www.biotalous.fi/yritysneuvonta  

Lisätietoja:
Tommi Tenhola, ympäristötalouden asiantuntija, Tapio Oy, [email protected], 040 098 1652
Liisa Saarenmaa, apulaisosastopäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö, [email protected], 0295 1624 29 

Biotalous