Ministeriö valtioneuvostossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00