Ministeriö valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistavahinkolain muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 29.11.2018 13.00