Ministeriö valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 25 a §:n muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 7.3.2019 13.00
Maanmittauslaitoksen pääjohtajan viran täyttäminen
MMM valtioneuvoston yleisistunto 21.2.2019 13.00