Ministeriö valtioneuvostossa

Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon
MMM raha-asiainvaliokunta 27.9.2018 13.00
Ruokaviraston pääjohtajan viran täyttäminen
MMM valtioneuvoston yleisistunto 13.9.2018 13.00