Ministeriö valtioneuvostossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00
Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00