Ministeriö valtioneuvostossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00
Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistavahinkolain muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 29.11.2018 13.00