Ministeriö valtioneuvostossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maanmittauslaitoksesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2018 13.00