Ministeriö valtioneuvostossa

Metsähallituksen hallituksen asettaminen toimikaudeksi 1.4.2019 - 31.3.2022
MMM valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2018 13.00