Ministeriö valtioneuvostossa

Suomen riistakeskuksen johtajan toimeen nimittäminen
MMM valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2015 13.00
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2015 13.00
Valtioneuvoston asetus kaupan pitämisen vaatimuksista
MMM valtioneuvoston yleisistunto 19.11.2015 13.00