Ministeriö valtioneuvostossa

Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon
MMM raha-asiainvaliokunta poikkeusolot koronavirukset 20.5.2020 13.00
Valtioneuvoston asetus maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 14.5.2020 13.00
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 14.5.2020 13.00