Hanke

ASREK-hankkeen tavoitteena on luoda osakehuoneistoja koskeville tiedoille ja omistajamerkinnöille sähköinen rekisteri, jonka avulla tietojen saatavuus, luotettavuus ja kattavuus paranevat. Tämä luo edellytykset sähköiseen asiointiin ja sähköisiin palveluihin, kuten esimerkiksi asunto-osakkeiden sähköiseen kaupankäyntiin, vakuuksien hallintaan ja asunto-osakeyhtiön elinkaaren hallintaan. ASREK -järjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa erilaisten tietojen kokoaminen asiakkaan kannalta yhtenäisiksi palvelukokonaisuuksiksi.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti ASREK-hankkeen 10.5.2016. Hanketta ohjaa maa- ja metsätalousministeriön, oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön ja ympäristöministeriön edustajista koottu ohjausryhmä. Hankkeen johtoryhmä muodostuu rekisterin toteutuksesta vastaavista tahoista. Hankkeen sisältö ja organisointi on tarkemmin kuvattu asettamispäätöksessä ja hankesuunnitelmassa.

Hanke jakautuu valmistelu- ja toteutusvaiheisiin. Valmisteluvaiheen aikana ohjausryhmä vahvistaa hankkeen tavoitteet, toteutustavan ja aikataulun. Tehtyjen päätösten mukaisen rekisterijärjestelmän toteuttaminen alkaa vuonna 2017.

Hankeen asettamispäätös

Hankesuunnitelma, versio 1.0

Tavoitteet

Ohjausryhmä

Puheenjohtaja

Osastopäällikkö Pentti Lähteenoja,  maa- ja metsätalousministeriö

Jäsenet

Tietohallintojohtaja Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö

Lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, oikeusministeriö

Hallitusneuvos Liisa Huhtala, työ- ja elinkeinoministeriö

Finanssineuvos Jyrki Knuutinen, valtiovarainministeriö

Yliarkkitehti Minna Perähuhta, ympäristöministeriö

Ohjausryhmän pysyvänä asiantuntijana ja sihteerinä toimii hankkeen hankepäällikkö Antti Kosonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

 

Johtoryhmä

Puheenjohtaja

Tietohallintojohtaja Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Jere Rajalin, maa- ja metsätalousministeriö

Ylijohtaja Marja Rantala, Maanmittauslaitos

Johtaja Liisa Räsänen, Patentti- ja rekisterihallitus

Toimistopäällikkö Päivi Jäske, Verohallinto

Johtaja Timo Salovaara, Väestörekisterikeskus

Ohjausryhmän pysyvänä asiantuntijana ja sihteerinä toimii hankkeen hankepäällikkö Antti Kosonen maa- ja metsätalousministeriöstä.