EN FI SV

Bioekonomi vid jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för en hållbar användning av Finlands förnybara naturresurser, och är därmed intensivt med om att bygga bioekonomin. Skog, fisk, vatten, mat och jordbruk är alla viktiga delområden inom bioekonomi.

 

Biotaloushankkeet

Nurmet osana biotaloutta
29.7.2020 16.21
Metsänomistaja 2020
29.7.2020 15.49
Bioeconomy in the North
26.4.2017 18.11
Nollakuituselvitys
11.5.2017 16.00

Lisätietoja

Birgitta Vainio-Mattila, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162346  


Anne Vehviläinen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162236