FI SV EN

Bioekonomi vid jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för en hållbar användning av Finlands förnybara naturresurser, och är därmed intensivt med om att bygga bioekonomin. Skog, fisk, vatten, mat och jordbruk är alla viktiga delområden inom bioekonomi.

Jord- och skogsbruksministeriet har sedan 2014 finansierat bioekonomiska projekt som stöder genomförandet av bioekonomistrategin

Biotaloushankkeet

Lisätietoja

Birgitta Vainio-Mattila, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162346  


Anne Vehviläinen, biotalousneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162236