Sinisen biotalouden hankkeet

 

Vesialan kansainvälistymisen vauhdittaminen

1) Sinilevämyrkkytestin referenssinäytöt vientimarkkinoiden avaamiseksi

Turun yliopisto ja VTT ovat kehittäneet vesinäytteiden sinilevän toksisuutta mittaavaa vesiteknologiaa. Hankkeessa testataan uutta mittausmenetelmää Suomessa ja Kiinassa Taihu-järvellä. Tavoitteena on uuden tekniikan kaupallistaminen kansainvälisille markkinoille.

Hakija ja kumppanit: Turun yliopisto, Mukana VTT, Varsinais-Suomen ELY, Pyhäjärvi-instituutti, Salofa, Niglas (Kiinassa)

Rahoitus: 215 500 euroa
Hankkeen toteutusaika: 1.1.201831.12.2018
Yhteyshenkilö: Markus Vehniäinen, Turun yliopisto, markus.vehniainen@utu.fi, p. 045 638 58 11

2) Vesiverkostojen tehokas hallinta

Hankkeessa etsitään uudenlaisia ratkaisuja vesihuoltolaitosten päätöksenteon tueksi. Hankkeessa kehitetään palvelukokonaisuus verkoston valvontaan, jota testataan Suomessa ja ulkomailla. Hankkeessa kehitetään myös VTT:n suunnittelemaa  prototyyppiä, jota voidaan hyödyntää pilotoinnissa.

Hakija ja kumppanit: Econet Oy. Lisäksi mukana yrityksiä, VTT ja Savonia-ammattikorkeakoulu
Rahoitus: 149 000 euroa
Hankkeen toteutusaika: 1.9.2017–31.12.2018
Yhteyshenkilö: Antti Herlevi, Econet Oy, antti.herlevi@econetgroup.fi, p. 040 565 96 35

3) Vesihuoltolaitokset kansainvälisen toiminnan partnereiksi                              

Hankkeen tavoitteena on luoda puitteet ja toimintamallit vesihuoltolaitosten osallistumiselle kansainväliseen toimintaan. Hankkeessa koulutetaan ja aktivoidaan sidosryhmiä, kehitetään toimintamalleja sekä käynnistetään pilotteja Vietnamiin, Kosovoon tai Nepaliin.

Hakija ja kumppanit: Suomen Vesilaitosyhdistys ry, Suomen vesifoorumi ry
Hankkeen toteutusaika: 1.10.2017–31.12.2018
Rahoitus: 73 600 euroa
Yhteyshenkilö: Osmo Seppälä, Suomen Vesilaitosyhdistys ry, osmo.seppala@vvy.fi,  p. 09 8689 0122

4) Transformational clean water solution in emergency context

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja puhtaan veden saatavuudelle poikkeusolosuhteissa. Projekti toteutetaan Keniassa ja se sisältää käytännön vesihuoltoa pakolaisleiriympäristöön ja katastrofitilanteisiin soveltuvalla tekniikalla. Lisäksi hankkeessa syntyy toimintamalleja ja kumppanuuksia, joilla voidaan parantaa puhtaan veden saatavuutta vaikeissa olosuhteissa.

Hakija ja kumppanit: Suomen World Vision ry, Kenian World Vision, Solar Water Solutions Oy, Kenian valtiolliset vesitoimijat, YK-järjestöt sekä Suomen vesifoorumi ja Sitra.

Rahoitus: 91 015 euroa
Hankkeen toteutusaika:1.2.2018–28.2.2019
Yhteyshenkilö: Annette Gothoni, Suomen World Vision ry, annette.gothoni@worldvision.fi, p. 040 595 08 92


Vesistömatkailun uudet palvelukonseptit

5) BLUE-Vesistömatkailun digitaaliset palvelukonseptit

Hankkeen tavoitteena on tuottaa avoimen datan hyödyntämiseen sekä lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden teknologioihin perustuvia palvelukonsepteja. Hankkeessa kartoitetaan  matkailupalveluyritykset, avoimen paikkatiedon tarjoajat ja kehittäjäyhteisöt ja AR/VR -palvelutarjoajat, kehitetään ja testataan palvelumuotoilun menetelmin uusia digitaalisia matkailukonsepteja.

Hakija: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Rahoitus: 250 000 euroa
Hankkeen toteutusaika: 1.9.2017–15.12.2019
Yhteyshenkilö: Teemu Moilanen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, teemu.moilanen@haaga-helia.fi, p. 040 510 73 17

6) Järviluontokeskus - Lake Nature Center Finland

Tampereella valmistellaan uudenlaisen Järviluontokeskuksen perustamista Näsijärven rantaan Särkänniemen matkailukeskittymän yhteyteen. Hankkeessa kartoitetaan digitekniikan mahdollisuudet, luodaan palvelualusta, palvelumallin brändi ja markkinointityökalut. Hankkeessa tuodaan yhteen vesitiedon ja -osaamisen toimijoita. Tuloksena syntyy Järviluontokeskuksen toiminta- ja palvelumalli sekä uudenlainen matkailun palvelukonsepti, joka on monistettavissa myös muihin järvenranta- ja luontokeskuksiin.

Hakija/ toimijat: Ekokumppanit Oy, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Rahoitus: 138 817 euroa
Hankkeen toteutusaika: 1.1.2018–31.3.2019
Yhteyshenkilö: Matti Pollari, Ekokumppanit Oy, matti.pollari@tampere.fi, p. 040 800 78 00

7) Vesistömatkailu ihmisen biologian näkökulmasta: Selkämeren kansallispuisto kehosta mitattavana kokemuksena

Hankkeessa arvioidaan Selkämerellä vierailevien kokemuksia ja mitataan kehon muutoksia. Lisäksi tehdään kyselyjä, havainnointia ja valokuvausta. Tutkimus auttaa ymmärtämään kokemuksia vesistöjen äärellä. Lisäksi saadaan tietoa, kuinka ihmiset pystyvät parhaiten rentoutumaan ja toipumaan työstressistä.

Hakija: Turun yliopisto

Rahoitus: 51 063 euroa
Hankkeen toteutusaika: 1.12.2017–31.12.2018
Yhteyshenkilö: Anu Lähteenmäki-Uutela, Turun yliopisto, anmlaht@utu.fi, puh 050 520 07 99

8) Skipperi - veneiden vuokrauspalvelu

Hankkeessa markkinoille tuodaan Airbnb-henkinen veneilypalvelu, tehdään vesistöjen "tripadvisor" ja markkinatutkimus sekä luodaan uusia mahdollisuuksia veneilyalalle. Palvelu mahdollistaa veneilyn uusille käyttäjäryhmille ja tarjoaa mahdollisuuden laiturissa seisovien veneiden käyttöön, kun omistaja itse ei pääse vesille.

Hakija ja kumppanit: Harmaja 10 Oy
Rahoitus: 60 000 euroa
Hankkeen toteutusaika: 1.9.2017–31.12.2018
Yhteyshenkilö: Anna-Leena Raij, Harmaja 10 Oy, anna-leena@skipperi.fi, 050 350 5182


Vesistöissä olevien ravinteiden ja energian kestävä hyödyntäminen

9) Hiedanrannan järvisedimentin nollakuidun hyödyntäminen (Zero Waste from Zero Fiber)

Tavoitteena on saada järvien pohjalla oleva nollakuitu hyötykäyttöön. Näsijärvestä nostettava nollakuitu saadaan käsiteltyä taloudellisesti ja kestävästi, ilman merkittäviä ympäristöhaittoja. Osana hyödyntämisprosessia on uusi mikrobiologinen prosessi, jolla saadaan nollakuidusta valmistettua arvokemikaaleja, biokaasua ja orgaanisia lannoitteita. Vastaavia kohteita on maailmassa runsaasti, joten ratkaisu on monistettavissa muualle Suomeen ja ulkomaille.

Hakija ja kumppanit: Tampereen kaupunki, yhteistyössä mm. Ramboll Finland Oy, Finnoflag Oy, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Mälardalenin yliopisto (Ruotsi)
Rahoitus: 265 000 euroa
Hankkeen toteutusaika: 1.10.2017 – 31.12.2018
Yhteyshenkilö: Reijo Väliharju, Tampereen kaupunki, reijo.valiharju@tampere.fi, puh. 050 388 0901

10) Vähäarvoinen kala markkinoille elintarvikkeiksi

Hankkeen tavoitteena on rakentaa toimiva pienimuotoinen jalostuslaitteisto, jolla voidaan yksinkertaisesti ja edullisesti käsitellä ja jalostaa särkikalasaalis puolivalmisteiksi eineskeittiötarpeisiin. Hankkeessa rakennetaan valmiiksi toisen vaiheen prototyyppi, helposti siirrettävä jalostuslinjasto särkikalojen tehokkaaseen jalostamiseen fileiksi tai massaksi. Laitteistoa testataan koekäytössä yhdessä kalastajien kanssa purkusatamissa. 

Hakija ja kumppanit: OY MG-Trading Ab, yhteistyössä mm. Teuvo Tuote Oy, Sata-Hämeen Kala Oy, yksittäiset ammattikalastajat
Rahoitus: 125 000 euroa
Hankkeen toteutusaika: 1.7.2017 – 31.12.2018
Yhteyshenkilö: Ben Johanson, OY MG-Trading Ab, ben.johanson@mg-trading.fi, p. 050 33 66 333                                                                   


 

Lisätietoja

Heidi Alatalo, suunnittelija 
MMM, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162046  


Seppo Rekolainen, Kansainvälisen vesiyhteistyön päällikkö 
MMM, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162086  


Timo Halonen, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö 0295162411