Vuonna 2017 rahoitetut hankkeet

Vesialan kansainvälistymisen vauhdittaminen

1) Sinilevämyrkkytestin referenssinäytöt vientimarkkinoiden avaamiseksi

Turun yliopisto ja VTT ovat kehittäneet vesinäytteiden sinilevän toksisuutta mittaavaa vesiteknologiaa. Hankkeessa testataan uutta mittausmenetelmää Suomessa ja Kiinassa Taihu-järvellä. Tavoitteena on uuden tekniikan kaupallistaminen kansainvälisille markkinoille.

Hakija ja kumppanit: Turun yliopisto, Mukana VTT, Varsinais-Suomen ELY, Pyhäjärvi-instituutti, Salofa, Niglas (Kiinassa)
Rahoitus: 215 500 euroa
Hankkeen toteutusaika: 1.2.201830.4.2019
Yhteyshenkilö: Sultana Akter, Turun yliopisto, suakte@utu.fi

2) Vesiverkostojen tehokas hallinta

Hankkeessa etsitään uudenlaisia ratkaisuja vesihuoltolaitosten päätöksenteon tueksi. Hankkeessa kehitetään palvelukokonaisuus verkoston valvontaan, jota testataan Suomessa ja ulkomailla. Hankkeessa kehitetään myös VTT:n suunnittelemaa  prototyyppiä, jota voidaan hyödyntää pilotoinnissa.

Hakija ja kumppanit: Econet Oy. Lisäksi mukana yrityksiä, VTT ja Savonia-ammattikorkeakoulu
Rahoitus: 149 000 euroa
Hankkeen toteutusaika: 1.12.2017–30.6.2019
Yhteyshenkilö: Antti Herlevi, Econet Oy, antti.herlevi@econetgroup.fi, p. 040 565 96 35

3) Vesihuoltolaitokset kansainvälisen toiminnan partnereiksi                              

Hankkeen tavoitteena on luoda puitteet ja toimintamallit vesihuoltolaitosten osallistumiselle kansainväliseen toimintaan. Hankkeessa koulutetaan ja aktivoidaan sidosryhmiä, kehitetään toimintamalleja sekä käynnistetään pilotteja Vietnamiin, Kosovoon tai Nepaliin.

Hakija ja kumppanit: Suomen Vesilaitosyhdistys ry, Suomen vesifoorumi ry
Hankkeen toteutusaika: 1.1.2018–31.3.2019
Rahoitus: 73 600 euroa
Yhteyshenkilö: Osmo Seppälä, Suomen Vesilaitosyhdistys ry, osmo.seppala@vvy.fi, 
p. 09 8689 0122

4) Transformational clean water solution in emergency context

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja puhtaan veden saatavuudelle poikkeusolosuhteissa. Projekti toteutetaan Keniassa ja se sisältää käytännön vesihuoltoa pakolaisleiriympäristöön ja katastrofitilanteisiin soveltuvalla tekniikalla. Lisäksi hankkeessa syntyy toimintamalleja ja kumppanuuksia, joilla voidaan parantaa puhtaan veden saatavuutta vaikeissa olosuhteissa.

Hakija ja kumppanit: Suomen World Vision ry, Kenian World Vision, Solar Water Solutions Oy, Kenian valtiolliset vesitoimijat, YK-järjestöt sekä Suomen vesifoorumi ja Sitra.
Rahoitus: 91 015 euroa
Hankkeen toteutusaika: 1.2.2018–30.6.2019
Yhteyshenkilö: Annette Gothoni, Suomen World Vision ry, annette.gothoni@worldvision.fi, p. 040 595 08 92

5) Vesialan kansainvälistymisen edistämishanke

Hankkeen tavoitteena on edistää vesiosaamisen viennin kasvua, vesialan kumppanuuksia ja kansainväliseen liiketoimintaan tähtäävien klustereiden syntymistä. Hankkeessa demonstroidaan uusia toimintamalleja vesialan kansainvälistymisen edistämiseksi ja samalla vahvistetaan Suomen vesifoorumia yhteistyö-, kansainvälistymis- ja viestintäalustana.

Hakija ja kumppanit: Suomen vesifoorumi ry ja sen yli 120 jäsenorganisaatiota
Hankkeen toteutusaika: 15.5.2017–31.12.2019
Rahoitus: 400 000 euroa
Yhteyshenkilö: Topi Helle, Suomen vesifoorumi ry, topi.helle@fwf.fi, p. 040 7381267


Vesistömatkailun uudet palvelukonseptit

6) BLUE-Vesistömatkailun digitaaliset palvelukonseptit

Hankkeen tavoitteena on tuottaa avoimen datan hyödyntämiseen sekä lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden teknologioihin perustuvia palvelukonsepteja. Hankkeessa kartoitetaan  matkailupalveluyritykset, avoimen paikkatiedon tarjoajat ja kehittäjäyhteisöt ja AR/VR -palvelutarjoajat, kehitetään ja testataan palvelumuotoilun menetelmin uusia digitaalisia matkailukonsepteja.

Hakija: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Rahoitus: 250 000 euroa
Hankkeen toteutusaika: 1.9.2017–15.12.2019
Yhteyshenkilö: Teemu Moilanen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, teemu.moilanen@haaga-helia.fi, p. 040 510 73 17

7) Järviluontokeskus - Lake Nature Center Finland

Tampereella valmistellaan uudenlaisen Järviluontokeskuksen perustamista Näsijärven rantaan Särkänniemen matkailukeskittymän yhteyteen. Hankkeessa kartoitetaan digitekniikan mahdollisuudet, luodaan palvelualusta, palvelumallin brändi ja markkinointityökalut. Hankkeessa tuodaan yhteen vesitiedon ja -osaamisen toimijoita. Tuloksena syntyy Järviluontokeskuksen toiminta- ja palvelumalli sekä uudenlainen matkailun palvelukonsepti, joka on monistettavissa myös muihin järvenranta- ja luontokeskuksiin.

Hakija ja kumppanit: Ekokumppanit Oy, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Rahoitus: 138 817 euroa
Hankkeen toteutusaika: 1.1.2018–31.3.2019
Yhteyshenkilö: Matti Pollari, Ekokumppanit Oy, matti.pollari@tampere.fi, p. 040 800 78 00

8) Evoluutiopsykologian soveltuminen matkailun kehittämiseen: vesistökokemuksen vaikutus stressiin

Hankkeessa arvioidaan Selkämerellä vierailevien kokemuksia ja mitataan kehon muutoksia. Lisäksi tehdään kyselyjä, havainnointia ja valokuvausta. Tutkimus auttaa ymmärtämään kokemuksia vesistöjen äärellä. Lisäksi saadaan tietoa, kuinka ihmiset pystyvät parhaiten rentoutumaan ja toipumaan työstressistä.

Hakija: Turun yliopisto
Rahoitus: 51 063 euroa
Hankkeen toteutusaika: 1.12.2017–31.12.2018
Yhteyshenkilö: Anu Lähteenmäki-Uutela, Turun yliopisto, anu.lahteenmaki-uutela@utu.fi,
p. 050 520 07 99

9) Skipperi - veneiden vuokrauspalvelu

Hankkeessa markkinoille tuodaan Airbnb-henkinen veneilypalvelu, tehdään vesistöjen "tripadvisor" ja markkinatutkimus sekä luodaan uusia mahdollisuuksia veneilyalalle. Palvelu mahdollistaa veneilyn uusille käyttäjäryhmille ja tarjoaa mahdollisuuden laiturissa seisovien veneiden käyttöön, kun omistaja itse ei pääse vesille.

Hakija ja kumppanit: Harmaja 10 Oy
Rahoitus: 60 000 euroa
Hankkeen toteutusaika: 1.9.2017–31.12.2018
Yhteyshenkilö: Anna-Leena Raij, Harmaja 10 Oy, anna-leena@skipperi.fi, p. 050 350 5182


Vesistöissä olevien ravinteiden ja energian kestävä hyödyntäminen

10) Hiedanrannan järvisedimentin nollakuidun hyödyntäminen (Zero Waste from Zero Fiber)

Tavoitteena on saada järvien pohjalla oleva nollakuitu hyötykäyttöön. Näsijärvestä nostettava nollakuitu saadaan käsiteltyä taloudellisesti ja kestävästi, ilman merkittäviä ympäristöhaittoja. Osana hyödyntämisprosessia on uusi mikrobiologinen prosessi, jolla saadaan nollakuidusta valmistettua arvokemikaaleja, biokaasua ja orgaanisia lannoitteita. Vastaavia kohteita on maailmassa runsaasti, joten ratkaisu on monistettavissa muualle Suomeen ja ulkomaille.

Hakija ja kumppanit: Tampereen kaupunki, yhteistyössä mm. Ramboll Finland Oy, Finnoflag Oy, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Mälardalenin yliopisto (Ruotsi)
Rahoitus: 265 000 euroa
Hankkeen toteutusaika: 1.10.2017 – 30.4.2019
Yhteyshenkilö: Reijo Väliharju, Tampereen kaupunki, reijo.valiharju@tampere.fi,
p. 050 388 0901

11) Vähäarvoinen kala markkinoille elintarvikkeiksi

Hankkeen tavoitteena on rakentaa toimiva pienimuotoinen jalostuslaitteisto, jolla voidaan yksinkertaisesti ja edullisesti käsitellä ja jalostaa särkikalasaalis puolivalmisteiksi eineskeittiötarpeisiin. Hankkeessa rakennetaan valmiiksi toisen vaiheen prototyyppi, helposti siirrettävä jalostuslinjasto särkikalojen tehokkaaseen jalostamiseen fileiksi tai massaksi. Laitteistoa testataan koekäytössä yhdessä kalastajien kanssa purkusatamissa. 

Hakija ja kumppanit: OY MG-Trading Ab, yhteistyössä mm. Teuvo Tuote Oy, Sata-Hämeen Kala Oy, yksittäiset ammattikalastajat
Rahoitus: 125 000 euroa
Hankkeen toteutusaika: 1.7.2017 – 31.12.2018
Yhteyshenkilö: Ben Johanson, OY MG-Trading Ab, ben.johanson@mg-trading.fi,
p. 050 33 66 333                                                                   


Vuonna 2018 rahoitetut hankkeet

Digitaaliset ratkaisut

12) Digitaaliset ratkaisut ja liiketoimintakonseptit patoaltaiden sekä patojen laajan turvallisuuden varmistamisessa

Hankkeessa luodaan patoihin ja patoaltaisiin liittyvä suomalaiseen osaamiseen perustuva uudenlainen liiketoimintakonsepti ja monistettava kokonaisratkaisu patoihin liittyviin turvallisuus- ja ympäristöhaasteisiin tai muihin vastaaviin ongelmiin.  Kohdemaina ovat erityisesti Kiina ja Kazakstan.

Hakija ja kumppanit: KaukoInternational Oy, 11 muuta hakijaa ja 4-6 yhteistyökumppania
Rahoitus: 200 000 euroa
Hankkeen toteutusaika: 1.11.2018–30.9.2019
Yhteyshenkilö: Niiles Airola, kaukoInternational Oy, niiles.airola@kaukointernational.com, p. 040 57 230 10

13) Vesivarojen mittausten ja havainnoinnin digitalisaatio - Uusien mittausteknologioiden älykäs hallinta (VEMIDI)

VEMIDI hankkeessa toteutetaan uusia teknologioita hyödyntävä ympäristömonitorointijärjestelmä, jolla voidaan kerätä mittaus- ja ohjaustiedot reaaliaikaisesti.

Hakija ja kumppanit: Suomen ympäristökeskus, kumppaneina FWF, XAMK
Rahoitus: 216 300 euroa
Hankkeen toteutusaika: 1.9.2018–31.12.2019
Yhteyshenkilö: Tero Väisänen, Suomen ympäristökeskus, tero.vaisanen@ymparisto.fi, p. 0400 58 17 04

14) Modernit onlinemittaukset vesiturvallisuuden varmistamiseen - nesteprosessien digitalisaatio ja koneoppiminen osana vesitalouden kehitystä (ModWat)

Hankkeessa kehitetään mittaus- ja anturointiteknologiaa talousveden laatuongelmien ajantasaiseen havaitsemiseen sekä järjestelmän kaupallista soveltuvuutta.

Hakija ja kumppanit: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, lisäksi mukana TTY:n kemian ja biotekniikan yksikkö, SAMK Vesi-instituutti sekä sensoriyritys ColloidTek Oy

Rahoitus: 190 500 euroa
Hankkeen toteutusaika: 1.11.2018–31.3.2020
Yhteyshenkilö: Martti Latva, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, martti.latva@samk.fi,

p. 044 71 030 60

15) Tekoäly ja IoT- vesiriskien ja vesivarojen hallinnassa (ÄlyVesi)

ÄlyVesi hankkeessa tunnistetaan koneoppimisen ja tekoälyn soveltamismahdollisuuksia vesivarojen hallinnassa ja kokeillaan syväoppimiseen perustuvaa vedenkorkeuden ennustamista.

Hakija ja kumppanit: Suomen ympäristökeskus, Valohai Oy, BVdrone Oy
Rahoitus: 196 000 euroa
Hankkeen toteutusaika: 31.8.2018–31.12.2019
Yhteyshenkilö: Jari Silander, Suomen ympäristökeskus, jari.silander@ymparisto.fi,
p. 040 747 38 81

16) Pohjavesien turvaaminen reaaliaikaisella seurannalla

Hankkeessa selvitetään, miten erilaiset kuormituslähteet kuten asutus, peltoviljely, kotieläintalous ja pintavesistöt voivat vaikuttaa pohjavesiin ja pystytäänkö jatkuvilla mittauksilla tuottamaan vesiturvallisuuden kannalta hyödyllistä tietoa.

Hakija ja kumppanit: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, partnereita Oulun yliopisto, EHP Environment Oy, Preventos Informatics Oy
Rahoitus: 118 832 euroa
Hankkeen toteutusaika: 1.10.2018–22.3.2020
Yhteyshenkilö: Ilkka Miettinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ilkka.miettinen@thl.fi, p. 029 524 63 71                                                                                                             


Kokeilu ja innovaatiot

Laukaan uuden ympäristöystävällisen kalankasvatusteknologian kokeilu- ja oppimisympäristö

Hankkeessa kehitetään Suomen oloihin uudenlainen kalojen kiertovesikasvatuksen konsepti. Kalojen kiertovesikasvatus pienentää ravinnekuormitusta, mutta tuotantokustannukset ovat vielä perinteistä kasvatusta suuremmat. Uudessa konseptissa pyritään hyödyntämään erilaisia passiivisia vedenkäsittelyn prosesseja kustannusten pienentämiseksi. Konseptin toimivuus demonstroidaan rakentamalla kevättalven 2019 aikana Luonnonvarakeskuksen Laukaan kalanviljelylaitokselle pilottimittakaavan yksikkö. Hankkeessa tehdään myös kokeiluja yrityksissä perinteisen, läpivirtaavaa vettä käyttävän laitostyypin ravinnekuormituksen pienentämiseksi muun muassa veden hapetuksen tai uudenlaisten ravinteiden keruumenetelmien avulla.

Hakija ja kumppanit: Luonnonvarakeskus, yhteistyössä mm. GTK, Oulun yliopisto, Vapo, Nordic Trout, WAI Consulting
Rahoitus: 1 800 000 euroa
Hankkeen toteutusaika: 1.3.2016–31.12.2019
Yhteyshenkilö: Jouni Vielma, Luonnonvarakeskus, jouni.vielma@luke.fi,
p. 0295 327 522

                                                                                                         


Lisätietoja

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö 0295162411