Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Osoite hukassa? Ratkaisuna valtakunnallinen osoitetietojärjestelmä

Pentti Lähteenoja Julkaisupäivä 22.5.2023 12.00 Blogit MMM

Maa- ja metsätalousministeriön johdolla on valmisteltu eheän, yhteentoimivan ja valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän perustamista. Osoitetiedot syntyvät ja niitä ylläpidetään kunnissa. Kuntien rekistereistä olisi yhteydet Maanmittauslaitoksessa pidettävään kokoavaan järjestelmään. Osoitetiedot olisivat laatuvarmennettuja. Kunnissa osoiterekisteri liittyy laajempaan kuntarekisteriin, jossa on myös rakennusrekisteri, kiinteistörekisteri, kaavarekisteri ja kunnan maaomaisuuden hallintajärjestelmä.

Osoitetietojärjestelmä ei kilpailisi yksityisten palveluntarjoajien kanssa. Osoitetietojärjestelmän tietopalveluiden avulla yksityiset toimijat voisivat rakentaa uusia, entistä laadukkaampia ja monipuolisempia lisäarvopalveluja. Niin ikään julkisen sektorin toimijat voisivat hyödyntää omissa järjestelmissään osoitetietojärjestelmän tietoja. Esimerkiksi uudessa rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä osoitetiedoilla on keskeinen rooli. Kansalaisille ja yrityksille osoitetietojärjestelmä näyttäytyisi entistä laadukkaampina osoitetietoina sekä osoitetietoja hyödyntävien järjestelmien parempana yhteentoimivuutena. 

Uuden, perusrekisterin luonteisen järjestelmän rakentaminen liittyy tiedon avoimuuteen. Vielä viime vuosikymmenellä ajateltiin usein melko suoraviivaisesti, että verovaroin ylläpidettävien tietovarantojen avaaminen tuottaa automaattisesti lisäarvoa yhteiskuntaan. Kuluvalla vuosikymmenellä on havahduttu siihen, että liberaalin oikeusvaltion keskeisiä elementtejä, kuten tiedon avoimuutta, voidaan käyttää myös yhteiskuntaa vahingoittaviin tarkoituksiin. 

Selvää on, että kaikki osoitetiedot eivät voi olla avoimesti saatavilla yleisessä tietoverkossa. Osoitetietojärjestelmään turvallisuuteen sekä tietoturvaan ja –suojaan liittyviä kysymyksiä on jo käsitelty osoitetietojärjestelmän valmistelussa. Ennen järjestelmän käyttöönottoa tarvitaan vielä erillinen turvallisuusarvio. 

Useissa kunnissa on tehty osoitteiden laadunparannustyötä. Maanmittauslaitoksessa on valmisteltu yhteistyössä kuntien kanssa valtakunnallista osoitetietojen kokonaisjärjestelmää, josta tiedot kaikista voimassa olevista osoitteista ovat kaikkien tarvitsijoiden saatavissa, tietoturva ja –suoja huomioon ottaen. Maa- ja metsätalousministeriön johdolla on valmisteltu osoitetietojärjestelmän perustamisen edellyttämää lainsäädäntöä. Vielä tarvittaisiin noin kymmenen miljoonan euron rahoitus pääasiassa kunnille, että osoitetietojärjestelmä saataisiin käyttöön. Toivottavasti tiukankin valtiotalouden aikana pystytään panostamaan yhteiskuntaa laajasti hyödyttävään digihankkeeseen. 

Kirjoittaja on maa- ja metsätalousministeriön tieto- ja tutkimustoimialan päällikkö
 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.